Post Tagged with: "korea_politics"

ประธานาธิบดี Park ให้เริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 1987

ประธานาธิบดี Park Geun-hye ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ ประธานาธิบดี Park กล่าวถึงความยากลำบากตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 3 ปี 8 เดือนว่ามีความท้าทายต่างๆที่ไม่สามารถรับมือได้ด้วยนโยบายหรือการปฏิรูปเพียงบางส่วน “จากการที่ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวจึงขาดความต่อเนื่องของพลังขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิบัติภารกิจของรัฐให้บรรลุผล และยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการฑูตอย่างเสมอต้นเสมอปลาย …เกาหลีเหนือได้ผลักดันการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์มาหลายทศวรรษแล้ว จากการที่เกาหลีใต้ต้องเปลี่ยนนโยบายทุก 5 ปี เศรษฐกิจต้องเผชิญกับความยากลำบากในการบริหารและการลงทุน” “จากวันนี้ ฉันจะยอมรับข้อเรียกร้องจากประชาชนและรัฐสภาและเตรียมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะตั้งหน่วยงานเพื่อภารกิจนี้ ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าความต้องการของประชาชนได้ดำเนินการลุล่วงในวาระที่ฉันดำรงตำแหน่ง” ประธานาธิบดี Park กล่าว จากการสำรวจทัศนคติของประชาชนพบว่าร้อยละ 70 เห็นด้วยกับแนวความคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญและสมาชิกรัฐสภาจำนวน 2 ใน 3 มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ  (Song Ji-sun, 2016). บทวิเคราะห์ วาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ไม่เหมือนกับระบบของสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ปี 1987 มาตรา 70 กล่าวว่าประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียว กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปี 1987 ช่วยให้เกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้สำเร็จ มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปีเพียงสมัยเดียว สาเหตุหนึ่งมาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่ก่อนปี 1987 เกาหลีใต้ปกครองแบบเผด็จการทหาร มีกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยเรื่อยมาเพื่อจำกัดขอบเขตของทหาร กรณีอดีตประธานาธิบดี Park […]

รัฐบาลเกาหลีใต้จัดสรรงบประมาณปี 2017 เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนและรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

รัฐบาลเกาหลีใต้จัดสรรงบประมาณสำหรับปีถัดไปโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและรับมือความท้าทายที่สำคัญที่สุดของประเทศคือการเติบโตที่ชะลอตัวและสังคมผู้สูงอายุ การปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การติดเครื่องปรับอากาศในค่ายทหาร ให้เงินช่วยเหลือผู้ชายที่ต้องการพักงานเพื่อเลี้ยงดูลูก การให้เงินสนับสนุนค่ารักษาผู้ที่มีบุตรยาก การดูแลทารกและสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ยืดหยุ่นชั่วโมงการทำงาน ให้ลูกจ้างสามารถทำงานที่บ้านได้โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่มีลูกเล็กๆ ส่วนการสร้างงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Virtual Reality- VR) เทคโนโลยีเสมือนจริง ( Augmented Reality- AR) และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (Internet of Things) โดยรัฐบาลได้ตัดงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ในอดีตรัฐบาลหวังพึ่งพา เช่น ถนน สะพาน จากข้อมูลของ Ministry of Strategy and Finance งบประมาณปี 2017 ตั้งไว้ที่ 359 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.7 เปอร์เซ็นต์จากงบปี 2016 งบประมาณปี 2017 ที่จัดสรรให้ทางด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคมและแรงงานมากที่สุด คิดเป็น 32.4 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด งบประมาณที่ช่วยในการสร้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 10.7 เปอร์เซ็นต์ […]

Lee Jung-hyun ผู้สนับสนุนประธานาธิบดี Park ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายรัฐบาล

วันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา นาย Lee Jung-hyun นักการเมืองผู้ใกล้ชิดประธานาธิบดี Park Geun-hye ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค Saenuri เป็นนักการเมืองแนวเสรีนิยมคนแรกจากจังหวัดชอลลาใต้ที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแนวอนุรักษ์นิยม นาย Lee วัย 57 ปีได้คะแนน 44,421 คะแนน คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ จากผู้ลงคะแนนเสียงจำนวน 147,824 คน จากคู่แข่งจำนวน 3 คน แสดงให้เห็นถึงการมีอิทธิพลของนักการเมืองฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดี Park  นาย Kim Moo- sung หัวหน้าพรรคคนก่อนได้ลาออกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป พรรคฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถครองเสียงข้างมากไว้ได้ เส้นทางการเมืองของนาย Lee นั้นเขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภามา 3 สมัยแล้ว เริ่มจากทำงานเป็นผู้ช่วยสมาชิกรัฐสภาแล้วไต่เต้าขึ้นเป็นสมาชิกรัฐสภา  ในยุคประธานาธิบดี Park Geun-hye ปี 2013 นาย Lee ดำรงตำแหน่งเลขานุการอาวุโสด้านการเมือง กิจการสาธารณะของประธานาธิบดี นาย Lee กล่าวภายหลังได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่า […]

ได้ข้อสรุปเรื่องเงินชดเชยแก่เหยื่อโศกนาฏกรรมเรือเซวอล

ได้ข้อสรุปเรื่องเงินชดเชยแก่เหยื่อโศกนาฏกรรมเรือเซวอล

ภาพจาก Website: www.shipwrecklog.com จากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่เซวอลเมื่อปีที่ผ่านมา คณะกรรมของรัฐบาลได้แจ้งว่ากระบวนชดเชยค่าเสียหายได้มีความชัดเจนแล้ว โดยครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตทั้ง 250 ราย จะได้รับเงินชดเชยรายละ  820 ล้านวอน สำหรับครอบครัวของครูที่เสียชีวิตทั้ง  11 ราย จะได้รับเงินชดเชยรายละ  1.14 พันล้านวอน โดยเงินชดเชยจำนวนดังกล่าวมาจากเงินชดเชยของรัฐบาล เงินบริจาคของภาคประชาชนและเอกชน และเงินจากการประกันภัย ซึ่งกรณีของญาติของนักเรียนรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายชดเชยให้เป็นจำนวนเงิน 420 ล้านวอน ภาคเอกชนและประชาชนจ่ายให้ 300 ล้านวอน และอีก 100 ล้านวอนมาจากเงินประกัน ในส่วนญาติของครูทั้ง 11 ราย จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลจำนวน 760 ล้านวอน จากภาคเอกชนและประชาชนจ่ายให้ 300 ล้านวอน ส่วนอีก 80  ล้านวอนมาจากเงินประกัน สำหรับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือเซวอลใช้เวลาหนึ่งปีในความชัดเจนของจำนวนเงินชดเชยที่จะจ่ายให้แก่บรรดาญาติของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย อนึ่งโศกนาฏกรรมเรือเซวอลนั้นเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดคำถามว่า ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเกาหลี ซึ่งดูเหมือนจะก้าวล้ำและนำหน้าหลายๆประเทศ แต่ระบบและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของเกาหลีดูเหมือนว่าจะไม่สามารถก้าวตามเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปได้ทัน แหล่งที่มา Website: english.chosun.com Retrieved April 10, 2015

The AIIB effect: กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เยือนญี่ปุ่น เกาหลีใต้

ข่าว:  เมื่อเร็วๆนี้   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เดินทางเยือนญี่ปุ่น และเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการและตรวจเยี่ยมกองทัพสหรัฐฯ ประจำสองประเทศดังกล่าวด้วย  พยายามผลักดันยุทธศาสตร์ปรับความสมดุลใหม่เอเชีย-แปซิฟิก    (ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุซีอาร์ไอ   2015-04-13  http://bit.ly/1GZKXfC) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  The AIIB effec ปรัศวภาควิโลมจากม่านไม้ไผ่    ภายใต้สถานการณ์โลกที่เขม็งเกลียว อาทิ   (1) สภาพเอเชียตะวันออกกลางวุ่นวายมากขึ้น ( 2)วิกฤตยูเครนยังคั่งค้างอยู่  (3) การเจรจาปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านยังมีอนาคตที่ไม่แจ่มใส และ  (4) พันธมิตรต่างๆ ของสหรัฐฯ ต่างก็ประกาศร่วมธนาคาร AIIB ที่จีนเสนอจัดตั้งขึ้น   —->  ดังนั้น สหรัฐฯ ต้องการเสริมสร้างบทบาทของตนในทวีปเอเชียแปซิฟิก    ( http://bit.ly/1GZKXfC) The AIIB effect: China-led fund to shake up world financial order (http://s.nikkei.com/1J04zPY) […]

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศไตรภาคี ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้

ข่าว:   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558  กระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่น  แจ้งกำหนด  การประชุมรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้  ณ กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้  ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558  มีนายชุนซุเกะ ซุงิยะมะ จากญี่ปุ่น  + นายหลิว เจิ้นหมิน จากจีน +นายอี กยอง-ซู จากเกาหลีใต้  เข้าร่วม   โดยทั้งสามจะหารือกันเกี่ยวกับประเด็นของ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศไตรภาคีที่จะมีขึ้นในช่วงหลังของเดือนนี้    อาทิ  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน  ขณะเดียวกันทางญี่ปุ่นจะพยายามผลักดันให้มีการจัดประชุมสุดยอดไตรภาคีซึ่งว่างเว้นเป็นเวลาราวสองปีครึ่ง  (เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย > ข่าวภาคภาษาไทย. มีนาคม 5,  2558. http://bit.ly/1ovlwcT) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศไตรภาคี รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ จะประชุมร่วมกัน —> ส่งสัญญาณว่า ความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกจะคลี่คลาย  (http://bit.ly/1Elf1SV) แหล่งข้อมูล:  http://bit.ly/1ovlwcT;  http://bit.ly/1Elf1SV

ชายคนหนึ่งใช้มีดทำร้ายเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้

ข่าว :  ตำรวจเกาหลีใต้แจ้งว่า ชายคนหนึ่งวัย 55 ปี ใช้มีดปอกผลไม้ฟันนายมาร์ค ลิพเพิร์ท เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้ในห้องบรรยาย  ณ  กรุงโซล นครหลวงเกาหลีใต้  เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558  ขณะเกิดเหตุ เอกอัครราชทูตสหรัฐกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยการรวมชาติบนคาบสมุทรเกาหลี  (เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย > ข่าวภาคภาษาไทย.  มีนาคม 5,  2558.  http://bit.ly/1wsFwyr;  ASTVผู้จัดการออนไลน์.  มีนาคม 5,  2558.  http://bit.ly/1CEU6dc;  มติชนออนไลน์. มีนาคม 6, 2558.  http://bit.ly/1DRmnZ8;   The Asahi Shimbun .  March 06, 2015. http://bit.ly/1DZyDth; The Japan News. March 06, 2015. http://bit.ly/17XoLFd  ) ทั้งนี้  นายลิพเพิร์ท [วัย […]

สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ปูทาง การประชุมสุดยอดผู้นำทั้งสองชาติ

ข่าว: สมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่น-เกาหลีและสมาชิกสหภาพสมาชิกรัฐสภาเกาหลี-ญี่ปุ่นพบหารือกันที่กรุงโซล นครหลวงของเกาหลีใต้ และออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 หลังเสร็จสิ้นการหารือ  พวกเขาจะทำงานร่วมกันเพื่อวางพื้นฐานไปสู่การจัดการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของทั้งสองชาติ (นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นและประธานาธิบดีปัก กุ-เนแห่งเกาหลีใต้) ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  (เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย > ข่าวภาคภาษาไทย. ตุลาคม 26, 2557.  http://bit.ly/XRfkC0) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นและประธานาธิบดีปัก กุ-เนแห่งเกาหลีใต้ยังไม่เคยเจรจาหารือกันตัวต่อตัวเลยนับตั้งแต่ที่ทั้งสองเข้ารับตำแหน่งผู้นำของประเทศ   (http://bit.ly/XRfkC0) สมาชิกรัฐสภาถลากระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – Parliamentary Diplomacy   แหล่งข้อมูล:  http://bit.ly/XRfkC0; http://bit.ly/1srqQeK;  http://bit.ly/1tXjp6x;  http://bit.ly/1DhqqhF; http://bit.ly/1zyDKS8;  http://bit.ly/1oOdLl6;  http://bit.ly/1t8fCzJ

นายกฯ ญี่ปุ่นส่งของบูชาในพิธีกรรมฯ ไปยังศาลเจ้ายะซุกุนิ

ข่าว: นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อะเบะ (安倍晋三 ; Abe Shinzō)  ส่งของบูชาในพิธีกรรมไปยังศาลเจ้ายะซุกุนิ – Yasukuni war shrine (Mainichi. Oct. 17, 2014. Abe sends ritual offering to Yasukuni shrine. http://bit.ly/1odybno;  REIJI YOSHIDA. The Japan Times. Japan P.M. sends offering to war-linked shrine.  http://bit.ly/1CtLa5n) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) Controversies surrounding Yasukuni Shrine  (http://bit.ly/1wd0jGa) “By peace we mean the capacity to transform conflicts with empathy, without violence, and creatively — a never-ending process;”  […]

กากนิวเคลียร์ ปัญหาเรื้อรังของญี่ปุ่น! ของเกาหลีใต้?

  ข่าว:   ญี่ปุ่น ทุกวันนี้ทางการยังคงปวดขมองกับการจัดการกากนิวเคลียร์ อย่างเหมาะสม_ “Government having trouble locating landowners of planned radioactive waste site”   (THE ASAHI SHIMBUN   2014/10/15.  http://bit.ly/1DbYpK1) ในทำนองเดียวกัน  ก็มีเค้าปัญหาใหญ่ในการหาสถานที่กำจัดกากนิวเคลียร์สำหรับรัฐบาลเกาหลีใต้  (http://bit.ly/1Cnr2S8)    สื่อมวลชนชี้ชัด อาทิ     Regarding the Oct. 14 Reuters article  “As nuclear waste piles up,  South Korea faces storage crisis” (http://bit.ly/1rvBKQr;  http://bit.ly/1wKl2kI)   การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) Unsolvable!   แหล่งข้อมูล: http://bit.ly/1DbYpK1;   http://bit.ly/1oaWTEO;   http://bit.ly/1qwY0Ku;   http://bit.ly/1vwIm8M;   http://bit.ly/ZETCSJ;   http://bit.ly/10049so; […]