Post Tagged with: "Korea_Economics"

ซัมซุงจะวางขายกาแล็กซี่ โน้ต 7 รุ่นใหม่ ราคาถูกลง

ซัมซุงจะวางขายกาแล็กซี่ โน้ต 7 รุ่นใหม่ ราคาถูกลง

ภาพจาก Website: www.geekdashboard.com จากเหตุการณ์การที่ กาแล็กซี่ โน้ต 7 ระเบิด ทำให้ซัมซุงต้องเรียกคืนดังกล่าวสินค้าเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นสายการบินหลายต่อหลายสายการบินต่างก็ปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารนำอุปกรณ์รุ่นดังกล่าวขึ้นเครื่อง โดยกาแล็กซี่โน้ต 7 รุ่นใหม่ แฟนอิดิชั่น (Galaxy Note 7 Fan Edition) ซึ่งทางซัมซุงได้เปลี่ยนแบตเตอรีให้มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นเดิม ซึ่งผ่านการตรวจวัดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของซัมซุง อนึ่งทางซัมซุงจะวางขายกาแล็กซี่โน้ต 7 รุ่นใหม่ มีราคาตั้งไว้ที่เครื่องละ 611 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกกว่าราคาเมื่อตอนเปิดตัวประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ แหล่งที่มา Website: http://www.manager.co.th/ Retrieved July 7, 2017

เกาหลีใต้เร่งนำเข้าไข่ไก่จากไทย

เกาหลีใต้เร่งนำเข้าไข่ไก่จากไทย

ภาพจาก Website: www.palangkaset.com จากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ทำให้เกาหลีใต้ประสบกับปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ รัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้อนุญาตให้นำเข้าไข่ไก่สดจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ อนึ่งจากการระบาดของไข้หวัดนกเมื่อปลายปีที่แล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้ได้นำเข้าไข่ไก่สดจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งราคาของไข่ไก่สหรัฐฯ ใกล้เคียงกับราคาไข่ไก่ของเกาหลีใต้ ตลอดจนสหรัฐฯ เองก็ยังประสบกับปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกเช่นกัน ส่งผลให้เกาหลีใต้ยุติการนำเข้าไข่ไก่จากสหรัฐฯ ในที่สุด กล่าวได้ว่าการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในเกาหลีใต้เป็นโอกาสในการส่งออกไข่ไก่ของไทย โดยกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่า ไข่ไก่สดจากไทยจะสามารถส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ ซึ่งไข่ไก่ของไทยที่ส่งออกไปสู่ตลาดเกาหลีใต้จะมีราคาที่ต่ำกว่าไข่ไก่จากฟาร์มภายในเกาหลีใต้ แหล่งที่มา Website: http://www.komchadluek.net/ Retrieved June 25, 2017

บริษัทเกาหลีใต้ผลิตเครื่องตรวจสอบสภาพผิวจากผลกระทบของแสง UV เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้

บริษัทเกาหลีใต้ผลิตเครื่องตรวจสอบสภาพผิวจากผลกระทบของแสง UV เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้

ภาพจาก Website: https://wwwhatsnew.com/ บริษัท Union Community ได้ผลิตกล้องสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน เพื่อตรวจสอบสภาพผิวซึ่งถูกแสง UV ทำร้าย มีชื่อว่า Nurugo Smart UV โดยประสิทธิภาพของกล้องนี้จะสามารถแสดงภาพถึงผลกระทบจากแสง UV ที่ได้ทำร้ายผิวหนัง นอกจากนั้น Nurugo Smart UV ยังสามารถใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของครีมกันแดดได้อีกด้วย การใช้งานก็เพียงเสียบกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟน โดยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสามารถรองรับทั้งแอนดรอยด์ และ IOS เครื่อง  Nurugo Smart UV จะวางขายในตลาดเกาหลีใต้ในราคา 195 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,700 บาท แหล่งที่มา Website: http://www.manager.co.th Retrieved April 10, 2017

ฮุนไดมอเตอร์ และเกียมอเตอร์ปรับลดการผลิตรถในจีน

ฮุนไดมอเตอร์ และเกียมอเตอร์ปรับลดการผลิตรถในจีน

ภาพจาก Website: http://www.autonews.com/ หลังจากเกาหลีใต้ยินยอมให้สหรัฐฯ เข้ามาติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธในบรรยากาศชั้นสูง (THAAD) ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดฮุนได มอเตอร์ และเกีย มอเตอร์ก็ได้ปรับลดการผลิตรถยนต์ในตลาดจีน แม้ว่าตลาดจีนจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างเกาหลีใต้กับจีน ก็ได้ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถของบริษัทเกาหลีใต้ลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม แหล่งที่มา Website: http://www.manager.co.th Retrieved April 7, 2017

ปัญหากาแลคซี่โน้ต 7 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้

ปัญหากาแลคซี่โน้ต 7 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้

ภาพจาก Website: zh.wikipedia.org ธนาคารแห่งเกาหลี ได้แถลงว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ขยายตัวด้วยอัตรา 2.7% ในไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2015 หากโฟกัสไปที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการหดตัวลง 1% เปรียบเทียบกับที่ขยายตัวได้ 1.2% ในไตรมาส 2 นี่ถือเป็นการถดถอยมากที่สุดในรอบ 5 ปี ธนาคารแห่งเกาหลีระบุว่า จากการเรียกคืนกาแลคซี่โน้ต 7 ทำให้ผลกระทบสำคัญต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในไตรมาส 3 นี้ แต่ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนในการแถลงครั้งนี้ แหล่งที่มา Website: http:// http://www.manager.co.th Retrieved November 1, 2016

ผู้ซื้อโทรศัพท์กาแลคซี่โน้ต7 ในเกาหลีใต้ฟ้องซัมซุง

ผู้ซื้อโทรศัพท์กาแลคซี่โน้ต7 ในเกาหลีใต้ฟ้องซัมซุง

ภาพจาก Website: zh.wikipedia.org                 ผู้ซื้อโทรศัพท์ รุ่นกาแลคซี่ โน๊ต 7 จำนวนมากในเกาหลีใต้ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากซัมซุง เป็นจำนวนเงิน 500,000 วอนต่อราย หรือประมาณ 15,000 บาท เนื่องจากไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากการส่งคืนโทรศัพท์ รุ่นกาแลคซี่ โน๊ต 7 จึงจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องค่าเสียเวลา อนึ่งผู้ซื้อโทรศัพท์ รุ่นกาแลคซี่ โน๊ต 7 เกรงว่าจะเกิดปัญหาจากการใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ แหล่งข่าว :  Website: http://www.posttoday.com/ Retrieved October 28, 2016

ยอดการส่งออกผ่านอี-คอมเมิร์ซของเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้น

ยอดการส่งออกผ่านอี-คอมเมิร์ซของเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้น

ภาพจาก Website: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E-Commerce ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2016 ยอดส่งออกของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของเกาหลีใต้ ได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 4.974 แสนล้านวอน หรือเพิ่มขึ้นถึง 83 % เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว  โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเครื่องสำอางและสินค้าแฟชั่น   ทั้งนี้  ยอดการส่งออกดังกล่าวที่พุ่งสูงขึ้นจากปีที่แล้วเป็นอย่างมากนั้น   มีสาเหตุสำคัญจากตลาดจีน   กล่าวคือ แบรนด์เครื่องสำอาง และเสื้อผ้าของเกาหลีใต้ เป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศจีน   ซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ซีรีย์ของเกาหลีใต้เรื่อง “Descendants of the Sun” ประสบตวามสำเร็จเป็นอย่างมากในจีนนั่นเอง แหล่งที่มา Website: http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000078200

โฟล์คสวาเกนบิดเบือนค่าการปล่อยมลพิษ

โฟล์คสวาเกนบิดเบือนค่าการปล่อยมลพิษ

ภาพจาก Website: www.bitterwallet.com หลังจากที่บริษัทโฟล์คสวาเกนถูกตรวจสอบว่า มีการใช้ซอฟท์แวร์ในการบิดเบือนการทดสอบการปล่อยมลพิษในรถเครื่องยนต์ดีเซลบางรุ่น โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้จะมีการตัดสินใจ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม เกี่ยวกับการยกเลิกใบรับรองรถยนต์ 32 รุ่น อนึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โฟล์คสวาเกนจะระงับการจำหน่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป แหล่งที่มา Website: http://www.naewna.com/ Retrieved July 24, 2016

ซัมซุงฟ้องหัวเว่ยละเมิดสิทธิบัตรสมาร์ทโฟน

ซัมซุงฟ้องหัวเว่ยละเมิดสิทธิบัตรสมาร์ทโฟน

ภาพจาก Website: chandrajeet.com บริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ได้ฟ้องบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี ว่าด้วยการละเมิอสิทธิบัตร จำนวน 6 ฉบับ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของซัมซุงสมาร์ทโฟน เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยทางซัมซุงดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าวเพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทตน  อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีก็ได้ฟ้องบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ที่ละเมิดสิทธิบัตรทั้งในจีนและสหรัฐฯเช่นกัน แหล่งที่มา Website: http://www.ryt9.com/ Retrieved July 23, 2016

เกาหลีใต้ปรับลด GDP ลง

เกาหลีใต้ปรับลด GDP ลง

ภาพจาก Website: globalriskinsights.com ธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้วิเคราห์จากพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก อันส่งผลกระทบต่อการหดตัวลงของอุปสงค์ภายใน และภายนอกประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้ปรับลดการคาดการณ์ GDP ของปี 2559 ลงสู่ร้อยละ 2.7 จากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 2.8 และปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.1 จากเดิมที่ร้อยละ 1.2 แหล่งที่มา Website: http://manager.co.th/ Retrieved July 18, 2016