Post Tagged with: "korea economics"

เกาหลีใต้มีแผนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  จากนโยบายของประธานาธิบดี Moon Jae-in ที่เน้นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่สะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนและพยายามยุติการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์และถ่านหิน หลายบริษัทของเกาหลีใต้กำลังเพิ่มเงินลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ Lee Che-ik  ตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคฝ่ายค้าน Liberty Korea Party กล่าว บริษัท Korea Electric Power กำลังพิจารณาแผนการใช้งบประมาณจำนวน  47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวน13.5 กิกะวัตต์จากพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030 เกาหลีใต้พยายามเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 หรือ 67.7 กิกะวัตต์ภายในปี 2030  ปัจจุบันเกาหลีใต้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ 17.2 กิกะวัตต์ เกาหลีใต้ได้ยุติการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เก่าที่สุด “Kori No. 1” ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Kori ที่เมือง Busan ซึ่งใช้งานมาแล้ว 40 ปี และระงับการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เมือง Ulsan เกาหลีใต้มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน 24 เครื่อง ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 30 ของพลังงานที่ใช้ภายในประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดี Moon ให้คำมั่นว่าจะยุติการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินที่เก่าแล้วจำนวน 10 […]

นายกรัฐมนตรี Hwang ให้การสร้างงานเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก

นายกรัฐมนตรี Hwang Kyo-ahn ปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าการสร้างงานใหม่เป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับปีนี้ ด้วยนโยบายต่างๆ เช่น การลดข้อจำกัดของระเบียบต่างๆและขยายการสนับสนุนธุรกิจที่มีความเสี่ยงและธุรกิจที่แสวงหาตลาดภายนอกประเทศ ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ นายกรัฐมนตรี Hwang กล่าวถึงภารกิจด้านเศรษฐกิจว่า ให้หาโอกาสทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เศรษฐกิจที่เผชิญกับการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ การปรับโครงสร้างของธุรกิจใหญ่และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก เช่น อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น ชาวอังกฤษลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป เป็นต้น “รัฐบาลให้ภารกิจด้านการสร้างงานเป็นศูนย์กลางของภารกิจของรัฐ เราจะช่วยให้ธุรกิจภายในประเทศสร้างงานผ่านการสนับสนุนด้านงบประมาณและภาษีและมีมาตรการสำหรับวัยรุ่นและสตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่หางานทำยาก” นายกรัฐมนตรี Hwang กล่าว นายกรัฐมนตรี Hwang ยังให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจที่ต้องการหาตลาดด้านโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศที่จะช่วยสร้างงาน สร้างความเชื่อมั่นในกลไกการเติบโตใหม่ๆ นอกจากนี้จะเพิ่มความเข้มแข็งของการส่งออกด้วยการสร้างสินค้าหลัก การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อทางธุรกิจ การร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา กลุ่ม G20 APEC เป็นต้น แหล่งข่าว Yonhap News (2016). Acting president puts top priority on job creation.  [Online].Available: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/01/05/59/0301000000AEN20170105004300315F.html.

เกาหลีใต้เตรียมผลักดันให้กรุงโซลเป็นศูนย์รวมแฟชั่นในเอเชีย

รัฐบาลเกาหลีใต้จะส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เป็น Korean Wave  ถัดจาก K-Pop ซึ่งภารกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การผลักดันให้ “Seoul Fashion Week” เป็นเวทีแฟชั่นโลกเหมือนกับนิวยอร์ก ลอนดอน มิลานและปารีส Seoul Metropolitan Government พยายามหามาตรการต่างๆ ในการทำให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแฟชั่นในเอเชีย ทั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 413 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างความทันสมัยให้ Dongdaemun Design Plaza (DDP) ที่เปิดดำเนินการในปี 2014 ปัจจุบัน ใช้จัดกิจกรรม Seoul Fashion Week เป็นกิจกรรมทางแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  Seoul Design Foundation ได้มอบหมายให้ Jung Ku-ho ซึ่งเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำในการจัด Seoul Fashion Week 2015 เขาได้เชิญตัวแทนจำหน่ายจากห้างสรรพสินค้าที่หรูหรา เช่น Harrods, Selfridges และ Barneys New York รวมทั้งสื่อด้านแฟชั่น […]