Post Tagged with: "korea economics"

หลายบริษัทของเกาหลีใต้หาโอกาสลงทุนในเกาหลีเหนือ

หลายบริษัทของเกาหลีใต้หาโอกาสลงทุนในเกาหลีเหนือ

A North Korean policeman overseeing road traffic in Kaesong จากสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีที่ลดความตึงเครียดลง ภายหลังจากการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐอเมริกาและผู้นำเกาหลีเหนือ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบต่อการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี คาดว่านำไปสู่การลดการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ ภาคเอกชนหลายบริษัทกำลังหาโอกาสขยายธุรกิจไปยังเกาหลีเหนือ เช่น บริษัท Hyundai Group มี Hyundai Asan ที่เข้าไปทำธุรกิจร่วมกับเกาหลีเหนือที่นิคมอุตสาหกรรม Kaesong มานานกว่าทศวรรษแล้ว กำลังศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนระยะสั้น-ระยะกลางสำหรับทำธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในเกาหลีเหนือ นอกจากนี้บริษัท KT Corporation, Lotte Group ก็หาทางขยายธุรกิจไปยังเกาหลีเหนือด้วย ประชากรบนคาบสมุทรเกาหลีมีประมาณ 80 ล้านคน การบริโภคจะสูงขึ้นมากในอนาคต เป็นโอกาสของธุรกิจต่างๆที่จะขยายไปยังเกาหลีเหนือ เช่น การพัฒนาถนน ไฟฟ้า การกระจายสินค้าต่างๆ เกาหลีใต้มีอัตราการเกิดต่ำและกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกาหลีเหนือจะเป็นกลไกใหม่ที่เติบโตได้อีก แหล่งข่าว Kim Hyesung, Arirang News. (2018). South Korean companies look into possible inter-Korean projects in […]

โซล วอชิงตันเห็นชอบในหลักการ FTA เกาหลีใต้- สหรัฐอเมริกา

โซล วอชิงตันเห็นชอบในหลักการ FTA เกาหลีใต้- สหรัฐอเมริกา

U.S. and South Korea เกาหลีใต้-สหรัฐอเมริกา เห็นชอบในหลักการใหม่ของข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement-FTA)  ที่ทั้งสองฝ่ายเจรจากันมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าเกาหลีใต้ Kim Hyun-chong และตัวแทนเจรจาการค้าของสหรัฐอเมริกา Robert Lighthizer กล่าวว่าทั้งสองประเทศยินดีประกาศถึงการบรรลุในหลักการของ FTA ของสองประเทศ ประเด็นสำคัญที่เจรจากันใหม่คือเรื่องการลงทุน  รถยนต์ ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก และการแก้ไขเงื่อนไขทางการค้า ฝ่ายเกาหลีใต้ได้ยกเลิกเงื่อนไขบางอย่างด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและอนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาส่งสินค้าทางเรือไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นรายละ 50,000 คัน มากขึ้นจากเดิมที่ส่งออกได้รายละ 25,000 คัน ส่วนภาษีรถบรรทุกของเกาหลีใต้ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นภายใน 20 ปี นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบในการปรับปรุงความโปร่งใสทางการค้ารวมทั้งเรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาด อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้ไม่เปิดตลาดในภาคการเกษตรมากไปกว่านี้และไม่บังคับให้ใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา ส่วนภาษีศุลกากรเหล็กกล้าร้อยละ 25 ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้น เกาหลีใต้ได้รับการยกเว้น หลักการใหม่นี้เกาหลีใต้ได้รับโควต้าส่งออกเหล็กกล้าไปยังสหรัฐอเมริกา 2.6-8.0 ล้านตัน/ ปี หรือร้อยละ 70 ของปริมาณเหล็กกล้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2015-2017 เงื่อนไขการส่งออกเหล็กกล้าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้และ FTA ใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 6 ปี แหล่งข่าว Kim […]

เกาหลีใต้-สหรัฐอเมริกาเจรจา FTA กันใหม่

เกาหลีใต้-สหรัฐอเมริกาเจรจา FTA กันใหม่

กรุงโซล- เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (free trade agreement-FTA) ที่บังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี 2012  โดยตัวแทนจากกระทรวงการค้าเกาหลีใต้คือ Yoo Myung-hee และตัวแทนของสหรัฐอเมริกาคือ Michael Beeman ได้หารือร่วมกัน ก่อนการประชุมร่วมกับฝ่ายสหรัฐอเมริกา Yoo กล่าวว่าจะรักษาผลประโยชน์ของชาติให้ได้มากที่สุด โดยการเจรจารอบแรกมีขึ้นที่นครวอชิงตันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้ยกประเด็น การลงทุน การปกป้องอุตสาหกรรมเกษตรของเกาหลีใต้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาเสนอให้ปรับปรุงเงื่อนไขการส่งออกรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาและขจัดอุปสรรคทางการค้า ในปี 2017 การค้าระหว่างสองประเทศ เกาหลีใต้เกินดุลการค้าสหรัฐอเมริกา 1.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกรถยนต์เกาหลีใต้คิดเป็นร้อยละ 70 ของตัวเลขที่เกินดุล หนึ่งสัปดาห์ภายหลังการเจรจา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศคือ เครื่องซักผ้าและเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสินค้าของสหรัฐอเมริกา มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปีที่ผ่านมา ทำให้ภาษีสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 สำหรับเครื่องซักผ้านำเข้าจากต่างประเทศ และภาษีสูงขึ้นร้อยละ 30 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และเกาหลีใต้ได้ร้องเรียนไปยังองค์กรการค้าโลก (WTO) แล้ว แหล่งข่าว Kim Hyesung, Arirang News. (2018). South Korea, U.S. start […]

เกาหลีใต้มีแผนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  จากนโยบายของประธานาธิบดี Moon Jae-in ที่เน้นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่สะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนและพยายามยุติการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์และถ่านหิน หลายบริษัทของเกาหลีใต้กำลังเพิ่มเงินลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ Lee Che-ik  ตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคฝ่ายค้าน Liberty Korea Party กล่าว บริษัท Korea Electric Power กำลังพิจารณาแผนการใช้งบประมาณจำนวน  47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวน13.5 กิกะวัตต์จากพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030 เกาหลีใต้พยายามเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 หรือ 67.7 กิกะวัตต์ภายในปี 2030  ปัจจุบันเกาหลีใต้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ 17.2 กิกะวัตต์ เกาหลีใต้ได้ยุติการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เก่าที่สุด “Kori No. 1” ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Kori ที่เมือง Busan ซึ่งใช้งานมาแล้ว 40 ปี และระงับการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เมือง Ulsan เกาหลีใต้มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน 24 เครื่อง ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 30 ของพลังงานที่ใช้ภายในประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดี Moon ให้คำมั่นว่าจะยุติการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินที่เก่าแล้วจำนวน 10 […]

นายกรัฐมนตรี Hwang ให้การสร้างงานเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก

นายกรัฐมนตรี Hwang Kyo-ahn ปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าการสร้างงานใหม่เป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับปีนี้ ด้วยนโยบายต่างๆ เช่น การลดข้อจำกัดของระเบียบต่างๆและขยายการสนับสนุนธุรกิจที่มีความเสี่ยงและธุรกิจที่แสวงหาตลาดภายนอกประเทศ ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ นายกรัฐมนตรี Hwang กล่าวถึงภารกิจด้านเศรษฐกิจว่า ให้หาโอกาสทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เศรษฐกิจที่เผชิญกับการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ การปรับโครงสร้างของธุรกิจใหญ่และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก เช่น อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น ชาวอังกฤษลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป เป็นต้น “รัฐบาลให้ภารกิจด้านการสร้างงานเป็นศูนย์กลางของภารกิจของรัฐ เราจะช่วยให้ธุรกิจภายในประเทศสร้างงานผ่านการสนับสนุนด้านงบประมาณและภาษีและมีมาตรการสำหรับวัยรุ่นและสตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่หางานทำยาก” นายกรัฐมนตรี Hwang กล่าว นายกรัฐมนตรี Hwang ยังให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจที่ต้องการหาตลาดด้านโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศที่จะช่วยสร้างงาน สร้างความเชื่อมั่นในกลไกการเติบโตใหม่ๆ นอกจากนี้จะเพิ่มความเข้มแข็งของการส่งออกด้วยการสร้างสินค้าหลัก การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อทางธุรกิจ การร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา กลุ่ม G20 APEC เป็นต้น แหล่งข่าว Yonhap News (2016). Acting president puts top priority on job creation.  [Online].Available: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/01/05/59/0301000000AEN20170105004300315F.html.

เกาหลีใต้เตรียมผลักดันให้กรุงโซลเป็นศูนย์รวมแฟชั่นในเอเชีย

รัฐบาลเกาหลีใต้จะส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เป็น Korean Wave  ถัดจาก K-Pop ซึ่งภารกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การผลักดันให้ “Seoul Fashion Week” เป็นเวทีแฟชั่นโลกเหมือนกับนิวยอร์ก ลอนดอน มิลานและปารีส Seoul Metropolitan Government พยายามหามาตรการต่างๆ ในการทำให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแฟชั่นในเอเชีย ทั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 413 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างความทันสมัยให้ Dongdaemun Design Plaza (DDP) ที่เปิดดำเนินการในปี 2014 ปัจจุบัน ใช้จัดกิจกรรม Seoul Fashion Week เป็นกิจกรรมทางแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  Seoul Design Foundation ได้มอบหมายให้ Jung Ku-ho ซึ่งเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำในการจัด Seoul Fashion Week 2015 เขาได้เชิญตัวแทนจำหน่ายจากห้างสรรพสินค้าที่หรูหรา เช่น Harrods, Selfridges และ Barneys New York รวมทั้งสื่อด้านแฟชั่น […]