Post Tagged with: "Japan_Socials"

ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมฯ ในปี 2020

ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมฯ ในปี 2020

ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/04/348392.html, April 21, 2015 รัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงข่าวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UN ว่าด้วยการการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ในปี 2020 ซึ่งการประชุมนี้นับเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสาขากระบวนการยุติธรรมทางอาญา และได้มีการจัดประชุมทุก 5 ปี นับตั้งแต่ปี 1995 ในการตัดสินใจเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ของญี่ปุ่น สืบเนื่องมาจากการร่วมประชุมปรึกษาหารือครั้งที่ 13 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ สภาพปัญหา กำหนดทิศทางและนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-19 เมษายน 2015 ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศเสนอขอเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งต่อไป source// http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้เคยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนี้มาแล้วครั้งหนึ่งที่กรุงโตเกียว เมื่อปี 1970 โดยในครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินใจสถานที่จัดประชุม หากแต่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศแสดงความต้องการให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้มารับประสบการณ์อย่างรอบด้านในการกำกับดูแลโดยการใช้กฎหมายในช่วงปีที่มีการจัดงาน “โอลิมปิกเกมส์” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้มีเพียงคณะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดของรัฐสมาชิกสหประชาชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และสมาชิกองค์กรพัฒนาเอกชน โดยที่การประชุมนี้ได้มีผลกระทบต่อนโยบายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ

ผลการสำรวจของรัฐบาลพบ 1 ใน 10 ผู้หญิงญี่ปุ่นตกเป็นเหยื่อการคุกคาม

ผลการสำรวจของรัฐบาลพบ 1 ใน 10 ผู้หญิงญี่ปุ่นตกเป็นเหยื่อการคุกคาม

ที่มา// Kyodo news summary March 27, 2015 รัฐบาลญี่ปุ่นเผยผลสำรวจด้านความรุนแรงในประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลในผู้ใหญ่ทั้งเพศชายและหญิง ได้รับแบบสอบถามคืนเป็นจำนวน 3,544 ชุด ผลการสำรวจที่สำคัญพบว่า ผู้หญิงญี่ปุ่นทุก 1 ใน 10 คน ต้องตกเป็นเหยื่อของการถูกกลั่นแกล้งหรือถูกคุกคามทางเพศ รวมถึงการที่ต้องถูกแอบติดตามจนทำให้เกิดความกลัว นอกจากนี้ ยังมีผลการสำรวจด้านความรุนแรงในครอบครัวหรือจากคู่ครอง ก็พบว่า มีผู้หญิงร้อยละ 24 ต้องเป็นทุกข์จากการถูกทารุณกรรม ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจจากสามี ขณะเดียวกันก็พบว่า มีผู้ชายร้อยละ 17 ต้องประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากคู่สมรสด้วย และยังพบทั้งหญิงและชายร้อยละ 57 ไม่ไปรับคำปรึกษาหรือขอคำปรึกษาจากผู้ใดในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผลการสำรวจนี้ได้สะท้อนให้เห็นสังคมญี่ปุ่นที่ยังคงพบความรุนแรงในครอบครัวที่รัฐให้ความสนใจตรวจสอบสถานการณ์ และอาจจะต้องมีวิธีการแก้ไขต่อไป   source// http://www.majiroxnews.com/2012/10/16/domestic-violence-comes-to-the-fore-in-japan/

2 สตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเด็กหญิง

2 สตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเด็กหญิง

ที่มา// http://www.bernama.com/bernama/v8/wn/newsworld.php?id=1118520 นาง Michelle Obama สตรีหมายเลข 1 แห่งสหรัฐฯ กระชับความร่วมมือกับสตรีหมายเลข 1 ของญี่ปุ่น นาง Akie Abe ในการประชุมโต๊ะกลมเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาของเด็กหญิงในประเทศกำลังพัฒนา ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสองยืนยันความร่วมมือทวิภาคีที่จะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสจากทั่วโลกให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยญี่ปุ่นประกาศมอบเงินจำนวน 42,000 ล้านเยนหรือประมาณ 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลา 3 ปี นับจากปี 2015 เป็นต้นไป เพื่อเสริมพลังและสนับสนุนความเท่าเทียมด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของญี่ปุ่นที่พยายามส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงให้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากความริเริ่มโครงการ “Let Girls Learn” ของนางโอบามา ที่ต้องการขยายโอกาสให้กับเด็กหญิงทั่วโลกสามารถเข้าเรียนจนจบการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งมีเป้าหมายช่วยเด็กหญิงอย่างน้อย 62 ล้านคนที่ไม่สามารถเรียนหนังสือให้กลับเข้าชั้นเรียนได้   source- http://english.kyodonews.jp/news/2015/03/342229.html

Family Mart กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima

Family Mart กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima

ที่มา: Mainichi Japan-January 30, 2015/ http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150130p2g00m0dm035000c.html Family Mart หนึ่งในเครือร้านสะดวกซื้อที่สำคัญของญี่ปุ่นกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเมือง Naraha ซึ่งถูกกำหนดเป็นเขตอพยพของชาวญี่ปุ่นในระหว่างที่เกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ เมื่อปี 2011 ร้านค้าดังกล่าวตั้งอยู่ริมทางหลวงแผนดินบนชายฝั่งแปซิฟิค ซึ่งถูกปิดไปหลังจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยขณะนี้ได้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อพยพมาพักภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการช่วยฟื้นฟูที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราว และเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านด้วย หมู่บ้านในเมือง Naraha ส่วนใหญ่อยู่ภายในรัศมี 20 กิโลเมตรของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีชาวบ้านมากกว่า 7,000 คนอพยพไปยังพื้นที่อื่นๆ หลังจากเกิดวิกฤต แต่เทศบาลและประชาชนบางส่วนต้องการที่จะกลับไปในหมู่บ้านในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ ภายหลังจากที่มีการจัดการการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีเป็นผลสำเร็จ ในวันแรกของการเปิดบริการ ได้มีประชาชนจำนวนมากทั้งผู้พักอาศัยและคนงานเข้าไปจับจ่ายซื้อของ ในหมู่ผู้ใช้บริการเหล่านี้ มีผู้สูงอายุวัย 67 อพยพไปอยู่เมือง Iwaki ระหว่างเกิดภัยพิบัติ กล่าวว่าเขาสามารถกลับเข้ามาในหมู่บ้านของตนในเมือง Naraha ได้แล้วเนื่องจากมีการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อซึ่งมีสินค้าบริการเป็นจำนวนมากทั้งของสดและของแห้ง ขณะที่ผู้สูงอายุอีกรายวัย 57 ปี ซึ่งทำงานในร้านกับสามีกล่าวว่าเขาต้องการมีส่วนช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นได้กลับมาบ้านของตนในเมือง Naraha   source// www.dailymail.co.uk  

พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H5N8 ที่จังหวัด Saga เร่งกำจัดไก่ 73,000 ตัวแล้ว

พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H5N8 ที่จังหวัด Saga เร่งกำจัดไก่ 73,000 ตัวแล้ว

ที่มา: http://www.inform.kz/eng/article/2738187, January 19, 2015  สรุปและวิเคราะห์/ ทางการจังหวัด Saga ของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศว่า พบไก่จำนวนมากติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ซึ่งได้เร่งกำจัดไปแล้วประมาณ 72,900 ตัว ในฟาร์มสัตว์ปีก 2 แห่งในเมือง Arita ภายหลังจากมีการยืนยันการระบาดของไข้หวัดนกที่ฟาร์มหนึ่งในสองแห่งที่มีการกำจัดไก่ไปซึ่งมีเจ้าของคนเดียวกัน โดยคนงานได้ทยอยกำจัดและฝังไก่ในบริเวณฟาร์ม และดำเนินการฆ่าเชื้อในฟาร์มสัตว์ปีกภายในจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ให้จังหวัดวางแผนจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทางการได้สั่งห้ามการเคลื่อนย้ายไก่และไข่ในฟาร์มที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรจากฟาร์ม 2 แห่งนี้ รวมถึงฟาร์มที่ตั้งอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตร ก็ได้รับคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่นเดียวกัน ในขณะที่ใน Okayama สาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินการกำจัดไก่เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 200,000 ตัว   source// http://www.inform.kz/eng/article/2738187 จังหวัด Saga นับเป็นพื้นที่จุดที่ 5 ของญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาวนี้ที่มีการตรวจพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 สี่แห่งก่อนมีการตรวจพบในจังหวัด Okayama, Yamaguchi และ Miyazaki โดยในจังหวัด Yamaguchi […]

เกาหลีใต้ประกาศห้ามนักข่าวญี่ปุ่นเข้าประเทศต่ออีก 3 เดือน ข้อหากระทำความผิดด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงต่อประธานาธิบดีปาร์ก

เกาหลีใต้ประกาศห้ามนักข่าวญี่ปุ่นเข้าประเทศต่ออีก 3 เดือน ข้อหากระทำความผิดด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงต่อประธานาธิบดีปาร์ก

ที่มา: Mainichi Japan, January 15, 2015 http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150115p2g00m0dm075000c.html สรุปข่าว/ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีใต้ประกาศขยายระยะเวลาห้ามผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเข้าประเทศเพิ่มอีกสามเดือนต่อความผิด “ประเด็นด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรง” แทนการจับกุมในข้อหาหมิ่นประมาทประธานาธิบดี Park Gyeun Hye ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นกังวลต่อเรื่องนี้ และจะส่งสารไปยังเกาหลีใต้เพื่อเรียกร้องให้พิจารณาดำเนินการที่เหมาะสม ขณะที่ฝ่ายเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธต่อความกังวลนี้ในวันถัดมา โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามมาตรการของหลักกฎหมายสืบสวนสอบสวน และกล่าวเพิ่มว่าปัญหาดังกล่าวไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลญี่ปุ่นได้กล่าวย้ำถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งควรจะมั่นใจได้ว่าสำนวนฟ้องของผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น (Kato) ได้เบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญจากบรรทัดฐานสากล และญี่ปุ่นจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย source: AFP PHOTO / FILES / JUNG YEON-JE วิเคราะห์ข่าว/ ต่อกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่นต่อการปฏิบัติของฝ่ายเกาหลีใต้เกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว และกรณีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เอง รวมถึงการตัดสินดำเนินคดีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของประเทศซึ่งเป็นประชาธิปไตยนั้น สืบเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้ว นาย Tatsuya Kato อดีตหัวหน้าสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ Sankei Shimbun daily ประจำกรุงโซล ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาททำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ Park Gyeun Hye ในบทความที่ตีพิมพ์ออนไลน์ในเดือนสิงหาคม โดยกล่าวว่าประธานาธิบดีปาร์กไม่ได้อยู่ที่ทำงานถึง 7 ชั่วโมงของวันที่ 16 เมษายน ในวันที่เกิดเหตุการณ์เรือ […]

สถิติอาชญากรรมในญี่ปุ่นลดลงถึงระดับต่ำสุดเมื่อปีที่ผ่านมาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

สถิติอาชญากรรมในญี่ปุ่นลดลงถึงระดับต่ำสุดเมื่อปีที่ผ่านมาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ที่มา: Mainichi Japan, January 08, 2015 http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150108p2g00m0dm060000c.html สรุปข่าว/ จากรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นระบุว่า จำนวนการก่ออาชญากรรมซึ่งถูกบันทึกไว้ในปี 2014 ลดลงร้อยละ 7.8 จากปีก่อน ที่ 1,212,240 คดี ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในภาพรวมส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัดคือการลดลงด้านการโจรกรรม โดยลดลงร้อยละ 8.6 หรือลดลงไปจำนวน 897,309 คดี อันเป็นผลมาจากการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของกุญแจ หน้าต่าง และส่วนอื่นๆ ของอาคารบ้านเรือน ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันการลักทรัพย์ในเคหสถานโดยอาสาสมัคร หลังจากที่ตัวเลขการก่ออาชญากรรมที่บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแตะระดับสูงสุดจำนวน 2,853,739 รายในปี 2002 ตัวเลขก็ได้ลดลงทุกปีมาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว และตัวเลขในปีที่ผ่านมาถือเป็นครั้งที่ต่ำที่สุดในจำนวนสามครั้งที่มีบันทึกไว้ คือ จำนวน 1,190,549 คดีที่บันทึกไว้ในปี 1973 และ1,211,005 คดีที่บันทึกไว้ในปี 1974 หากแต่จำนวนการทุจริตฉ้อโกงได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ในปี 2014 เนื่องจากการเพิ่มการเรียกเก็บเงินและการประมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปีที่ผ่านมา อัตราการกวาดล้างอาชญากรรมจากรายงานได้รับการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วน 0.6 เป็นร้อยละ […]

ผู้ว่าฯ ฝันอยากเห็นการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2020 ผ่านจังหวัดฟูกูชิมะ

ผู้ว่าฯ ฝันอยากเห็นการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2020 ผ่านจังหวัดฟูกูชิมะ

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2014/06/296363.html FUKUSHIMA, Japan, June 17, Kyodo สรุปข่าว/ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูชิมะกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดงานว่าต้องการเชิญให้ผู้ถือคบเพลิงโตเกียวโอลิมปิกเกมส์ ปี 2020 ได้วิ่งผ่านจังหวัดของเขาเพื่อที่จะแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าจังหวัดซึ่งเกิดวิกฤตินิวเคลียร์ และเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี 2011 ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว พร้อมกับยืนยันถึงสถานภาพการฟื้นฟูอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อย ทั้งนี้ นาย Yoshiro Mori อดีตนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการจัดงาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการจะพิจารณาคำร้องนี้หลังจากได้รับรายงานการฟื้นฟูพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง   ที่มาภาพ: http://english.kyodonews.jp/photos/2014/06/296397.html วิเคราะห์ข่าว/ ที่ผ่านมานับจากมีการประกาศให้โตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ญี่ปุ่นก็ได้แสดงความกระตือรือร้นในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงออกมาภายหลังประกาศผลทันทีก็ได้แถลงทูตกีฬาโอลิมปิกซึ่งก็คือตัวการ์ตูน “โดราเอมอน” นั่นเอง ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้นำเสนอแนวคิดหลักที่เป็นจุดเด่นของประเทศคือ Delivery-Celebration-Innovation ด้วยเป็นเมืองที่ได้รับความไว้วางใจแม้เกิดสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงหลายครั้ง (สึนามิ แผ่นดินไหว) อันเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นคงในด้านความปลอดภัย การได้รับการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีระดับโลก รวมถึงเทคโนโลยีและการขนส่ง ทำให้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การเฉลิมฉลองในใจกลางเมืองที่สำคัญของโลกและสัมผัสชีวิตของคนโตเกียว ประกอบกับการเป็นแหล่งความรู้และความคิดสร้างสรรค์จนได้ชื่อว่ามีความคิดก้าวหน้ามากที่สุดในโลกจะถูกนำมาเป็นแนวคิดในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ เรื่องที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของญี่ปุ่นก็คือ ผลกระทบจากกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะ หากแต่นายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันหนักแน่นถึงความปลอดภัยทางสุขภาพ และการจัดให้มีการวิ่งคบเพลิงผ่านจังหวัดฟูกูชิมะ ก็จะได้แสดงถึงการฟื้นฟูและปรับปรุงเมืองได้แล้วจริงๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับชาวโลกเพิ่มขึ้น รวมถึงจะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้กับประเทศญี่ปุ่นทั้งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และความปลอดภัยด้วย

โตเกียวทบทวนแผนการจัดเตรียมสถานที่รองรับโอลิมปิก 2020

โตเกียวทบทวนแผนการจัดเตรียมสถานที่รองรับโอลิมปิก 2020

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2014/06/295040.html สรุปข่าว/ ผู้ว่ากรุงโตเกียวได้ประกาศว่าที่ประชุมสภามีมติจะพิจารณาทบทวนแผนการก่อสร้างสถานที่รองรับงานใหญ่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี 2020 อีกครั้ง เนื่องจากมีต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น ทั้งสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะประเมินสถานที่เดิมที่เคยใช้ในโอลิมปิกคราวก่อน เพื่อปรับใช้ และการก่อสร้างใหม่จะต้องคำนึงให้ถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่จะตามมากับชาวโตเกียวภายหลังเสร็จสิ้นงานแล้ว ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาก็เห็นด้วยที่จะให้มีการทบทวนแผนการก่อสร้างอีกครั้ง แม้การเผชิญกับงบที่สูงขึ้นจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากแต่การทบทวนแผนอีกครั้งก็เพื่อจะกำหนดขอบเขตงานตามที่ได้ทำสัญญาไว้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลด้วย   ที่มา: http://english.kyodonews.jp/photos/2014/06/295047.html วิเคราะห์ข่าว/ นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 เมื่อเดือนกันยายน 2013 ที่ญี่ปุ่นมีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องในการเสนอชื่อจัดโอลิมปิก โดยก่อนหน้านั้นได้ยื่นเสนอมา 3 ครั้ง (2 ครั้งก่อนแพ้ลอนดอน และริโอ เดอจาเนโร) ในครั้งนี้ปฏิกิริยาของญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีและกระตือรือร้นที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งก็ได้มีข่าวการเตรียมงานมาโดยตลอด โดยเหตุการณ์ที่ได้แสดงถึงความสำคัญอีกประการก็คือ การประกาศของผู้ว่ากรุงโตเกียวที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อต้นปี (กุมภาพันธ์) ว่าภาระท้าทายที่สำคัญของตนก็คือการดูแลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่เริ่มทรุดโทรม เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ซึ่งผู้ว่าฯ ก็ได้ติดตามตรวจสอบเช่นครั้งนี้ที่ให้ทบทวนการเตรียมการให้เหมาะสมมากขึ้นหลังจากมีค่าใช้จ่ายบานปลาย การให้ความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากรัฐบาลคาดหวังจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยใช้โอลิมปิกช่วยฟื้นฟูประเทศ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี 1964 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็มีจุดอ่อนในเรื่องความกังวลของชาวโลกต่ออันตรายของสารกัมมันตภาพรังสี ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่เมืองฟูกูชิมะ ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สึนามิถล่มเมือง เมื่อต้นปี 2011 หากแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นต่อที่ประชุมไอโอซีว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการจัดโอลิมปิกที่โตเกียวแน่นอน ทั้งด้วยระยะทางที่ห่างกันถึง […]

คณะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นให้ความเห็นต่อการนำแบบเรียนจริยธรรมที่ผลิตโดยรัฐไปใช้ในโรงเรียน

คณะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นให้ความเห็นต่อการนำแบบเรียนจริยธรรมที่ผลิตโดยรัฐไปใช้ในโรงเรียน

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2013/11/255168.html, TOKYO, Nov. 7, Kyodo สรุปข่าว/ ตามที่คณะผู้เชี่ยวชาญกระทรวงการศึกษาได้ให้ข้อเสนอว่าความรู้ทางจริยธรรมควรจะได้รับการยกระดับให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น จึงได้มีการพัฒนาแบบเรียนวิชาจริยธรรมโดยรัฐขึ้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ได้ตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ในความคลุมเครือของหลักสูตรตลอดกระบวนการพัฒนาและความยุ่งยากต่อการนำไปใช้จริง รวมถึงเป็นแบบเรียนที่ผลิตโดยรัฐซึ่งแตกต่างจากแบบเรียนวิชาอื่นๆ ที่ผลิตโดยภาคเอกชนที่มีความหลากหลายมากกว่า (ผ่านการตรวจสอบอนุมัติโดยกระทรวงการศึกษา) ต่อข้อสังเกตและการถกเถียงในประเด็นต่างๆ ของแบบเรียนที่รัฐผลิตขึ้นนี้ทำให้กระทรวงการศึกษาและพรรคร่วมรัฐบาลได้ประกาศที่จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องความเป็นไปได้ของแนวคิดดังกล่าว ดังนั้นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษาจึงได้เพิ่มความเข้มข้นในแบบเรียนให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งจะนำเสนอร่างรายงานนี้ในที่ประชุมในต้นสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะร่วมอภิปรายและทบทวนแบบเรียนรอบสุดท้ายในปลายปีนี้ และจะดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอเพื่อที่จะให้ทันนำไปใช้จริงในปี 2015 ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ฝ่ายปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านการศึกษาของรัฐบาลได้ริเริ่มแนวคิดนี้เพื่อขานรับต่อความต้องการของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งแบบเรียนจริยธรรมที่นำเสนอได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรของโรงเรียนที่จะเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมด้วยความมุ่งหวังในการลดพฤติกรรมการรังแกกันในกลุ่มเด็กนักเรียน แต่ข้อเสนอนี้ก็ล้มเหลวไม่ได้รับการรับรองจากคณะที่ปรึกษาระดับสูง   ที่มาภาพ: http://media.nola.com/news_impact/photo/japan-earthquake-textbook-donationjpg-b5b672c6add1daf9.jpg วิเคราะห์ข่าว/ จากข่าวจะเห็นได้ว่านอกจากการมุ่งเน้นฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นก็มีการพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ดังเช่นความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือการจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาด้านการศึกษาที่ได้ผลิตแบบเรียนวิชาจริยธรรมเพื่อสร้างความตระหนักของบรรทัดฐานทางสังคมและลดพฤติกรรมการรังแกกันในกลุ่มเด็กนักเรียน หากได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงแบบเรียนดังกล่าวในแง่มุมต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ซึ่งได้เรียกร้องให้มีการพิจารณาการพัฒนาแบบเรียนนี้อย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนหลักระเบียบวิธีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมที่จะใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะข้อคำนึงในการใช้แบบเรียนบังคับในหลักสูตรเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาจริยธรรมของนักเรียนได้