Post Tagged with: "Japan_Politics"

นายอาเบะ ชินโซะ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ช่วยด้านความมั่นคงเป็นครั้งแรก

นายอาเบะ ชินโซะ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ช่วยด้านความมั่นคงเป็นครั้งแรก

  Source: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/foreign/20130724/518980 นายอาเบะ ชินโซะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเลือกเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกองกำลังป้องกันตนเองให้เป็นผู้ช่วยด้านความมั่นคงและการจัดการภาวะวิกฤตเป็นครั้งแรก ทั้งนี้การแต่งตั้งพลตรีจุน นางาชิมะ กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม อันเป็นการส่งสัญญาณความหวั่นวิตกที่มีมากขึ้นของญี่ปุ่นต่อการคุกคามของเกาหลีเหนือจากอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ รวมถึงท่าทีในการแผ่อิทธิพลทางทะเลของจีน สำหรับพลตรีจุน นางาชิมะนั้นได้เข้าร่วมกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศในปี 1985 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันประเทศญี่ปุ่น และเขาได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ตั้งแต่ปี 2004-2007 เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ยุโรปก่อนที่จะได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลประเทศจีน รัสเซีย และเกาหลีเหนือในกระทรวงกลาโหมในปี 2011 Source: Kyodo News. Abe to pick senior SDF officer as security aide for 1st time.  [online]. 2013. Available: http://english.kyodonews.jp/news/2013/08/240205.html[11/08/13] วิเคราะห์ข่าว – การแต่งตั้งผู้ช่วยด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับปัญหาความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากนับตั้งแต่นายอาเบะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับเหตุกการณ์กระทบกระทั่งในบริเวณพื้นที่พิพาททางทะเลกับจีน และการขู่คุกคามจากเกาหลีเหนือหลายครั้ง ทำให้ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำพลเรือนต้องเป็นฝ่ายตั้งรับปัญหาด้านความมั่นคงทุกครั้ง ซึ่งหากมีการตัดสินใจล่าช้า อาจทำให้ญี่ปุ่นสูญเสียความได้เปรียบทันที ทั้งนี้การที่พลตรีจุน นางาชิมะเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศที่ดูแลข้อมูลประเทศจีน […]

นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิเรียกร้องรัฐบาลญี่ปุ่นให้ใส่ใจต่อภารกิจการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้มากกว่านี้

นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิเรียกร้องรัฐบาลญี่ปุ่นให้ใส่ใจต่อภารกิจการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้มากกว่านี้

ที่มาภาพ: http://english.kyodonews.jp/photos/2013/08/240198.html สรุปข่าว/ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ในงานรำลึกครบรอบ 68 ปี เหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่นางาซากิ ที่มีคณะตัวแทนจาก 44 ประเทศเข้าร่วมงานนั้น นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิ (Tomihisa Taue) ได้แถลงการณ์กล่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่นิ่งเฉยและไม่ยอมดำเนินการใดๆ เพื่อการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งยังกระตุ้นให้แสดงถึงความเป็นผู้นำในฐานะเป็นประเทศเดียวในโลกที่เกิดระเบิดปรมาณู ที่ชาวญี่ปุ่นได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก ซึ่งในฐานะนายกรัฐมนตรี นาย Shinzo Abe ได้เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันปฏิบัติการล้มล้างอาวุธนิวเคลียร์ แต่รัฐบาลก็ต้องล้มเหลวในภารกิจนี้ ทั้งยังได้แสดงความกังวลที่รัฐบาลอาจจะมีการอนุมัติให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในบางกรณีด้วย ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2013/08/240122.html วิเคราะห์/ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณูในเมืองนางาซากิเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่า 70,000 คน รวมถึงผลพวงที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นได้รับผลกระทบด้านสุขภาพหลายอย่างจากสารกัมมันตภาพรังสีในเวลาต่อมาอีกเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ “โศกนาฏกรรม” ครั้งนี้ ทำให้ชาวญี่ปุ่นตระหนักถึงมหันตภัยของอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นบาดแผลในจิตใจที่ยังตรึงอยู่ในความคิด และได้รับการถ่ายทอดจากกลุ่มคนหลายๆ รุ่น และบางครั้งผลของสงครามก็ยังคงเห็นได้อยู่ในปัจจุบัน ดังเช่นกลุ่มคนบางกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบในสงคราม และผู้ที่สูญเสียญาติพี่น้อง ดังนั้นชาวญี่ปุ่นจึงมีทัศนะในการต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ดังสะท้อน[1]ได้จากการจัดงานรำลึกให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามจากการทิ้งระเบิดปรมาณูของสหรัฐฯ ทั้งที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ ในวันที่ 6 และ […]

อาเบะ ตัดสินใจเยือนลาวและกัมพูชากลางเดือนตุลาคมนี้

อาเบะ ตัดสินใจเยือนลาวและกัมพูชากลางเดือนตุลาคมนี้

ที่มา:  http://www.thetimes.co.uk/tto/multimedia/archive/00368/VIDEO_Shinzo_Abe_sw_368701a.jpg สรุปข่าว/ แหล่งข่าวรัฐบาลประกาศในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ว่านายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ ได้ตัดสินใจเยือนลาวและกัมพูชาในกลางเดือนตุลาคมนี้ ภายหลังจากได้มีกำหนดเยือนบรูไนในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งจะเป็นการเยือนอาเซียนครบทุกประเทศหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้เยือนเวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เมื่อเดือนมกราคม เมียนมาร์เดือนพฤษภาคม และมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้อาเบะได้วางแผนที่จะจัดประชุมนัดพิเศษญี่ปุ่น-อาเซียน ที่โตเกียวในเดือนธันวาคมด้วย ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่จะจัดขึ้นที่โตเกียว อันจะเป็นการแสดงจุดยืนที่ใส่ใจในกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศในกลุ่มอาเซียน การประชุมยังมีเหตุผลเพื่อตรวจสอบสถานการณ์กับประเทศจีน ที่กลายเป็นความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งในภาคตะวันออกของจีนและเหตุการณ์ทะเลจีนใต้ ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2013/08/239191.html วิเคราะห์/ การที่อาเบะได้พยายามเร่งการเดินทางเยี่ยมประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้ครบสิบประเทศโดยเร็วภายหลังจากได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็เพื่อแสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับประเทศเหล่านี้ในลำดับแรกๆ ทั้งเป็นการเน้นย้ำภาพการกระชับความสัมพันธ์ที่ญี่ปุ่นได้ดำเนินการมาโดยตลอดผ่านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา พร้อมกับได้ผลสะท้อนจากประเทศอาเซียนที่เห็นว่าพื้นที่ภูมิภาคนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการเยือนอาเซียนใน 7 ประเทศที่ผ่านมาของอาเบะนอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้ว ก็มักจะมีการเจรจาข้อเสนอด้านการค้าการลงทุนที่จะเป็นการเน้นสร้างโอกาสขยายธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นร่วมด้วยเสมอ ทั้งยังเป็นกลยุทธ์ในการเฝ้าระวังตรวจสอบเพื่อสมดุลอำนาจกับจีนด้วย