Post Tagged with: "Japan_International Relations"

ญี่ปุ่นเพิ่มงบกลาโหมขึ้นอีก 5% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

ญี่ปุ่นเพิ่มงบกลาโหมขึ้นอีก 5% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

ขอบคุณภาพจาก http://www.manager.co.th/around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000154996 สรุปข่าว – ทางการญี่ปุ่นได้ประกาศว่าญี่ปุ่นจะจัดซื้อยุทโธปกรณ์ อันได้แก่ เครื่องบินสเตลธ์ อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และเรือดำน้ำ ซึ่งจะเสริมกำลังในการป้องกันหมู่เกาะที่อยู่ห่างไกลในแนวข้อพิพาททางเขตแดนกับจีน โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเห็นชอบให้มีการอนุมัติงบประมาณทางทหารเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เป็น 24.7 ล้านล้านเยนหรือราว 7.68 ล้านล้านบาท ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2557-2562) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่ให้ความสำคัญกับดินแดงทางใต้และตะวันตกมากขึ้น ทั้งนี้การจัดซื้อยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเป็นความพยายามของนายอาเบะในการทำให้ญี่ปุ่นซึ่งมีแนวทางสันติวิธีนับตั้งแต่พ่ายแพ้หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กลับไปมีกองกำลังทหารอย่างปกติ แทนที่จะถูกจำกัดบทบาทของกองทัพให้เป็นเพียงแค่กองกำลังป้องกันตนเองเท่านั้น โดยความพยายามครั้งนี้เกิดขึ้นสอดคล้องกับการจัดตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีรูปแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา ( U.S.-style National Security Council)  ซึ่งคาดว่าจะเป็นการรวมอำนาจไว้ในมือของนักการเมืองอาวุโสและบรรดาข้าราชการจำนวนไม่มากนัก ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติกำหนดการวางแผนยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงใหม่ ซึ่งจะทำให้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นทำงานประสานกันอย่างมีพลวัตร เพื่อช่วยให้กองกำลังทางอากาศ ทางบก และทางทะเลทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อนึ่ง นายอาเบะได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงไปเป็นแนวทางสันติวิธีเชิงรุก (proactive pacifism) จะทำให้กองกำลังของญี่ปุ่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของชุมชนระหว่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังแสวงหาความร่วมมือทางด้านความมั่นคงกับเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดียเพิ่มขึ้น โดยยังคงรักษาความเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนแผนการครอบครองอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ของญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี […]

ญี่ปุ่นประกาศให้เงินช่วยเหลืออาเซียน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ญี่ปุ่นประกาศให้เงินช่วยเหลืออาเซียน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข้อมูล: http://www.manager.co.th/around/viewnews.aspx?NewsID=9560000153710 สรุปข่าว – เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. แหล่งข่าวได้เปิดเผยว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ร่วมกับญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีของความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียนนั้น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ ผู้นำญี่ปุ่น จะประกาศมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา หรือ เงิน ODA (Official Development Assistance) รวม 2 ล้านล้านเยน หรือ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 640,000 ล้านบาท) ให้แก่อาเซียน ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอาเซียน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศอาเซียน รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ ญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการอบรมฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญทางด้านภัยพิบัติอีก 1,000 คน ส่วนรูปแบบความช่วยเหลืออื่นๆ รวมไปถึงการจัดสรรเงิน 8,000 พันล้านเยนในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 และญี่ปุ่นและอาเซียนนั้นจะพิจารณาตั้งกรอบการเจรจาในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ สำหรับการประชุมกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ […]

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงต่างประเทศของจีนเดินทาง เยือนญี่ปุ่นอย่างไม่เปิดเผย

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงต่างประเทศของจีนเดินทาง เยือนญี่ปุ่นอย่างไม่เปิดเผย

Source: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/ สรุปข่าว – เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างลับๆ ในช่วงต้นเดือนเพื่อหาทางยุติปัญหาข้อพิพาททางด้านดินแดนในทะเลจีนใต้ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าในความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของจีนและญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลญี่ปุ่น แต่การหารือจบลงอย่างไร้ความคืบหน้าใดๆ รวมถึงไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายจะพบปะกันอีกครั้งเมื่อไหร่ อย่างไรก็ดี ระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จีนผู้ซึ่งสังกัดกรมเอเชีย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นได้พยายายามจัดทำข้อตกลงกับทางฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อปูทางไปสู่การเจรจาในระดับสูงของฝ่ายจีนและญี่ปุ่นต่อไป Source: Kyodo News. Senior Chinese official makes secret visit to Japan amid isles row. 2013. [Online]. From:  http://english.kyodonews.jp/news/2013/10/251526.html[16/10/13]   วิเคราะห์ข่าว – ปัญหาข้อพิพาททางด้านดินแดนระหว่างจีนและญี่ปุ่นทวีความตึงเครียดมากขึ้นนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประท้วงจลาจลของชาวจีนต่อการซื้อหมู่เกาะเตียวหยู/เซนกากุในทะเลจีนใต้ของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นยังคงลุ่มๆ ดอนๆ เนื่องจากทางฝั่งจีนตระเวนรุกล้ำน่านน้ำของญี่ปุ่นอยู่เนืองๆ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโสะ อาเบะ ผู้นำสายเหยี่ยวของญี่ปุ่นเองก็มีท่าทีที่แข็งกร้าว และมีนโยบายที่ต้องการจะเห็นชาติญี่ปุ่นมีกองทัพของตนเอง อย่างไรก็ดี จากการพบปะเจรจาของผู้นำทั้งสองในเวทีประชุมผู้นำเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) ที่ผ่านมา ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดคุย และเห็นแนวทางในการหันหน้าเข้าเจรจากันมากกว่าที่จะเผชิญหน้าด้วยกองกำลัง […]

ญี่ปุ่น-ไต้หวัน ตกลงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือด้านการป้องกันภัยพิบัติ

ญี่ปุ่น-ไต้หวัน ตกลงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือด้านการป้องกันภัยพิบัติ

NUSA DUA, Indonesia, Oct. 8, Kyodo http://english.kyodonews.jp/news/2013/10/250309.html สรุปข่าว/ รายงานจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่า ญี่ปุ่นกับไต้หวันได้ตกลงที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย โดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shinzo Abe ได้พบปะหารือกับ Vincent Siew อดีตรองประธานาธิบดีไต้หวันที่ได้เข้าร่วมการประชุมในนามของประธานาธิบดี Ma Ying-jeou โดยอาเบะได้แสดงความหวังว่าญี่ปุ่นและไต้หวันจะพัฒนาการค้าและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งนาย Siew ได้ตอบตกลงและยกย่องในความพยายามของอาเบะต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย “Abenomics” ขณะที่อาเบะเองก็ได้แสดงความชื่นชมในความช่วยเหลือของไต้หวันไปยังประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2011 กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ซึ่งพวกเขาตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันในด้านการป้องกันภัยพิบัติและด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบของ APEC ที่มา/ http://english.kyodonews.jp/photos/2013/10/250296.html วิเคราะห์ข่าว/ APEC เป็นการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 21 ประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจด้านอื่นๆ หากในช่วงที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ในเอเชียต้องประสบกับภัยพิบัติหลายครั้งซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความเดือดร้อนและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน ดังเช่นญี่ปุ่นกับไต้หวันที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราเฉลี่ยเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุด[1] ทั้งญี่ปุ่นต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง หรือไต้หวันที่ประสบกับภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วมใหญ่ โดยองค์การสหประชาชาติได้ระบุว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นในประเทศเอเชียแปซิฟิกบ่อยมาก […]

อาเบะมุ่งสานสัมพันธ์กับจีน เกาหลีใต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำ

อาเบะมุ่งสานสัมพันธ์กับจีน เกาหลีใต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำ

Source: http://www.i4u.com/gallery/2013/10/shinzo-abe/attend-abe-leaves-apec-politics-summit-bali?nr=4 สรุปข่าว – นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะได้เดินทางเพื่อไปยังบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 โดยนายอาเบะได้ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางที่สนามบินนานาชาติคันไซว่า “ผมหวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดีของจีน นายสี จิ้น ผิง และประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ นางปาร์ค กึน เฮ หากสถานการณ์เอื้ออำนวย” และยังกล่าวว่า “ถ้าญี่ปุ่นรักษาสายสัมพันธ์ฉันท์มิตรได้อย่างแน่นแฟ้นกับจีนและเกาหลีใต้ จะเป็นการส่งเสริมประโยชน์ของภูมิภาคโดยรวมอย่างมาก” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าประตูเจรจานั้นเปิดอยู่ สำหรับกำหนดการที่บาหลีนั้น นายอาเบะจะเข้าร่วมการประชุมกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆ ซึ่งพยายามจะหาข้อสรุปข้อตกลงเรื่องเขตการค้าเสรีในกรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือทีพีพี (Trans-Pacific Partnership – TPP) ซึ่งในประเด็นนี้ นายอาเบะให้สัมภาษณ์ว่า “ผมต้องการเห็นผลเชิงรุก เนื่องจากความคืบหน้าของการเจรจาจะเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อข้อสรุปปลายปีนี้” รวมถึงกล่าวว่าเสียดายที่นายโอบามาไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ นอกจากนี้นายอาเบะจะกล่าวคำปราศรัยเกี่ยวกับนโยบายอาเบะโนมิกส์ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาของญี่ปุ่นและการตัดสินใจที่จะขึ้นภาษีบริโภคในเดือนเมษายนปี 2557 หลังจากสิ้นสุดการประชุมเอเปคที่บาหลีแล้ว นายอาเบะมีแผนการเดินทางไปยังบรูไน เพื่อเข้าร่วมประชุมกับประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของอาเซียน อันได้แก่ จีน อินเดีย […]

โอบามาและอาเบะถกปัญหาซีเรีย

โอบามาและอาเบะถกปัญหาซีเรีย

Source: http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000023038 สรุปข่าว – ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายบารัค โอบามา ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซะ อาเบะ เมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมา ( 3 ก.ย.) เพื่อทำความเข้าใจถึงแผนการแทรกแซงทางการทหารในซีเรีย โดยนายโอบามาได้กล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญต่อชุมชนนานาชาติที่จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนและสอดคล้องกันว่าไม่ควรใช้อาวุธทำลายล้างมวลชน รวมถึงการใช้อาวุธเคมี ทั้งนี้ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ต่างมีความเห็นร่วมกันว่าอาวุธเคมีในซีเรียอาจจะนำไปสู่การพัฒนาอาวุธที่ทำลายล้างมวลชนในเกาหลีเหนือและอิหร่าน โดยนายอาเบะได้กล่าวว่าญี่ปุ่นจะรอฟังการอนุมัติในการโจมตีซีเรียของสภาคองเกรสสหรัฐฯ และประสงค์ให้สหรัฐฯ ดำเนินการแทรกแซงทางการทหารโดยได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ Source: The Yomiuri Shimbun.  Obama, Abe discuss Syria action. [online]. 2013. Available: http://the-japan-news.com/news/article/0000554504[04/09/13] วิเคราะห์ข่าว – สหรัฐอเมริกาต้องการหาเสียงสนับสนุนจากประเทศผู้นำพันธมิตรในการแทรกแซงทางการทหารต่อซีเรีย ซึ่งหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญก็คือ ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประสงค์ให้การดำเนินการใดๆ ต่อซีเรียเป็นไปตามมติของยูเอ็นเสียก่อน เพื่อสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในการส่งกองกำลังทหารเข้าโจมตีซีเรีย ทั้งนี้การที่รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีกับพลเรือนในกรุงดามัสกัส ทำให้ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ กังวลว่าจะเกิดการพัฒนาอาวุธที่ทำลายล้างมวลชนในเกาหลีเหนือและอิหร่านนั้นเป็นประเด็นที่มีความเป็นไปได้ เนื่องจากซีเรียและเกาหลีเหนือมีสายสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกันอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นจากเหตุการณ์ข่าวที่หนังสือพิมพ์ซังเคอิได้รายงานเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า เกาหลีเหนือพยายามส่งออกหน้ากากกันแก๊สพิษไปยังซีเรีย แต่ถูกตรวจจับได้เสียก่อนที่ตุรกีพร้อมอาวุธและกระสุนปืนอีกเป็นจำนวนมากเมื่อต้นปี 2556[1] References 1. Australia […]

ญี่ปุ่นและคูเวตบรรลุข้อตกลงในการเริ่มเจรจาด้านความมั่นคงทางทะเลครั้งแรก

ญี่ปุ่นและคูเวตบรรลุข้อตกลงในการเริ่มเจรจาด้านความมั่นคงทางทะเลครั้งแรก

  Source: http://www.japantoday.com/category/picture-of-the-day/view/abe-in-kuwait สรุปข่าว – นายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ เดินทางถึงคูเวตแล้ว และได้เข้าพบ เชคจาเบอร์ มูบารัค อัล-ฮาหมัด อัล-ซาบาห์ นายกรัฐมนตรีของคูเวต โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกระชับสัมพันธ์ระดับทวิภาคีในด้านการต่างประเทศและการป้องกันตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงตามเส้นทางเดินเรือซึ่งมีความสำคัญต่อการขนส่งน้ำมันดิบ และผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันว่าจะขยายความร่วมมือในการเตรียมพร้อมสร้างความปลอดภัยและรับมือภัยอันตรายจากการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในคูเวต ตลอดจนได้แสดงความกังวลต่อการใช้อาวุธเคมีโดยรัฐบาลซีเรียและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ผู้นำญี่ปุ่นยังได้เข้าพบ เชคนาวาฟ อัล-อาหมัด อัล-จาเบอร์ อัล-ซาบาห์ มกุฏราชกุมารแห่งคูเวต และขอให้คูเวตสนับสนุนญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและพาราลิมปิกในปี 2020  ซึ่งคูเวตเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ที่มา: Kyodo News. Japan, Kuwait agree to start dialogue for maritime security. [online]. 2013. Available: http://english.kyodonews.jp/news/2013/08/242823.html[27/08/13]  วิเคราะห์ข่าว – เหตุผลสำคัญของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซะ อาเบะ ในการเยือนกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง อันได้แก่ บาห์เรน จิบูตี กาตาร์ รวมถึงคูเวตครั้งนี้คือ […]