Post Tagged with: "Japan_International Relations"

ญี่ปุ่นจะประกาศเพิ่มความช่วยเหลือด้านสุขภาพในการประชุม G-7 ครั้งถัดไป

ที่มา// http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/06/national/politics-diplomacy/japan-emphasize-health-care-aid-next-g-7/#.VaTSLvntmko, JULY 6, 2015 ในการจัดประชุม G-7 ปีหน้าซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ รัฐบาลนายอาเบะได้พิจารณามาตรการเน้นขยายความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน และการรักษาพยาบาลให้กับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งจะเป็นหนึ่งประเด็นสำคัญของนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น จากร่างยุทธศาสตร์รัฐบาลปี 2016-2020 ในด้านสุขภาพและการแพทย์ซึ่งจะนำมาใช้ในเร็วๆ นี้ มีจุดเด่นคือการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งจะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็นในราคาที่สมเหตุสมผล ขณะที่ญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพแม่และเด็ก และการควบคุมโรคติดเชื้อในนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศอยู่แล้ว แต่ในยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะเน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพคนทุกรุ่นจากทารกจนถึงผู้สูงอายุ รัฐบาลจะพิจารณาส่งเสริมการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) โดยอุดหนุนผ่านโครงการสุขภาพระหว่างประเทศ ในการประชุม G-7 ปีหน้าในชื่อ “Ise-Shima” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม ที่จังหวัดมิเอะ โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น กล่าวว่า รัฐมนตรีด้านสุขภาพของกลุ่ม G-7 จะพบปะหารือกันก่อนการประชุมในเมืองโกเบ ซึ่งโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมนี้ ญี่ปุ่นซึ่งมีคนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาตั้งแต่ปี 2013 และได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ทางการทูตด้านสุขภาพระหว่างประเทศ แต่ความพยายามนี้ยังคงได้รับการยอมรับน้อย ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ญี่ปุ่นจะต้องดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนา และต้องเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อการเปิดคลินิกดูแลสุขภาพพร้อมกับจัดหายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ในเบื้องต้นญี่ปุ่นจะนำร่องในประเทศเคนยาโดยให้เงินกู้ 4 พันล้านเยนสำหรับดำเนินโครงการด้านสุขภาพ

ญี่ปุ่นสัญญามอบเงินช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกกว่า 55 พันล้านเยนใน 3 ปี

ญี่ปุ่นสัญญามอบเงินช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกกว่า 55 พันล้านเยนใน 3 ปี

ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354175.html, May 23, 2015 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ ประกาศในงานประชุมสุดยอดผู้นำประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิก มอบเงินช่วยเหลือชุดใหม่มูลค่ากว่า 55 พันล้านเยน หรือราว 452 ล้านเหรีญสหรัฐฯ เพื่อการปฏิบัติการรับมือกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอด 3 ปี นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้คำมั่นสัญญานี้ในปาฐกถาของการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2015 ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสภาพของประเทศหมู่เกาะดังกล่าว และยืนยันความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะให้ความร่วมมือกับภูมิภาคที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงการประมงและปัญหาทางทะเล แต่ยังเกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการแข็งกร้าวทางทะเลของจีนและความมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์อย่างเปิดเผยของญี่ปุ่นสำหรับการเจรจาต่อรองของนโยบายทางการทูตของโตเกียวที่มีต่อรัฐในหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งแสดงออกชัดเจนต่อความรู้สึกที่มีกับจีน ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354175.html  

ญี่ปุ่นและประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกร่วมประชุมการจัดการภัยพิบัติ

ญี่ปุ่นและประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกร่วมประชุมการจัดการภัยพิบัติ

ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354059.html, May 22, 2015 http://asiapacificsd.iisd.org/events/seventh-japan-pacific-islands-leaders-meeting-palm-7/ http://www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements/2015-media-releases/ การประชุมสุดยอดผู้นำประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 7 หรือ The seventh Pacific Islands Leaders Meeting (PALM 7) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2015 ที่เมือง  Iwaki จังหวัด Fukushima ซึ่งเป็นเวทีที่ญี่ปุ่นจะได้ร่วมหารือกับ 16 ประเทศสมาชิกในประเด็นที่อยู่ในความกังวลการเผชิญปัญหาท้าทายร่วมไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อพิพาททางทะเล รวมถึงร่วมกันหามาตรการในการจัดการปัญหาเหล่านี้ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในธีม “We are Islanders: Commitment to the Pacific from Iwaki, Fukushima: Building Prosperous Future Together” โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมหารือก่อนวันประชุมจริงไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2015 ที่กรุงโตเกียว ระหว่างการประชุมเตรียมความพร้อมนี้ คณะผู้แทนประเทศสมาชิกได้ร่วมอภิปรายหารือกับรัฐบาลญี่ปุ่น ที่มุ่งประเด็นที่เกิดขึ้นร่วมกันในภูมิภาค […]

เกาหลีใต้ประกาศห้ามนักข่าวญี่ปุ่นเข้าประเทศต่ออีก 3 เดือน ข้อหากระทำความผิดด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงต่อประธานาธิบดีปาร์ก

เกาหลีใต้ประกาศห้ามนักข่าวญี่ปุ่นเข้าประเทศต่ออีก 3 เดือน ข้อหากระทำความผิดด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงต่อประธานาธิบดีปาร์ก

ที่มา: Mainichi Japan, January 15, 2015 http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150115p2g00m0dm075000c.html สรุปข่าว/ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีใต้ประกาศขยายระยะเวลาห้ามผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเข้าประเทศเพิ่มอีกสามเดือนต่อความผิด “ประเด็นด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรง” แทนการจับกุมในข้อหาหมิ่นประมาทประธานาธิบดี Park Gyeun Hye ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นกังวลต่อเรื่องนี้ และจะส่งสารไปยังเกาหลีใต้เพื่อเรียกร้องให้พิจารณาดำเนินการที่เหมาะสม ขณะที่ฝ่ายเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธต่อความกังวลนี้ในวันถัดมา โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามมาตรการของหลักกฎหมายสืบสวนสอบสวน และกล่าวเพิ่มว่าปัญหาดังกล่าวไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลญี่ปุ่นได้กล่าวย้ำถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งควรจะมั่นใจได้ว่าสำนวนฟ้องของผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น (Kato) ได้เบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญจากบรรทัดฐานสากล และญี่ปุ่นจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย source: AFP PHOTO / FILES / JUNG YEON-JE วิเคราะห์ข่าว/ ต่อกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่นต่อการปฏิบัติของฝ่ายเกาหลีใต้เกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว และกรณีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เอง รวมถึงการตัดสินดำเนินคดีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของประเทศซึ่งเป็นประชาธิปไตยนั้น สืบเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้ว นาย Tatsuya Kato อดีตหัวหน้าสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ Sankei Shimbun daily ประจำกรุงโซล ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาททำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ Park Gyeun Hye ในบทความที่ตีพิมพ์ออนไลน์ในเดือนสิงหาคม โดยกล่าวว่าประธานาธิบดีปาร์กไม่ได้อยู่ที่ทำงานถึง 7 ชั่วโมงของวันที่ 16 เมษายน ในวันที่เกิดเหตุการณ์เรือ […]

เปิดฉากการหารือระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือ ในประเด็นการลักพาตัวชาวญี่ปุ่น

เปิดฉากการหารือระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือ ในประเด็นการลักพาตัวชาวญี่ปุ่น

นายจุนอิชิ อิฮะระ หัวหน้าคณะผู้แทนของญี่ปุ่น ภาพจากWebsite: http://www.thairath.co.th สรุปข่าว –วันอังคารที่ 28 ตุลาคมณ กรุงเปียงยาง นายจุนอิชิ อิฮะระ หัวหน้าคณะผู้แทนของญี่ปุ่นในการหารือในประเด็นการลักพาตัวชาวญี่ปุ่น ได้เข้าหารือกับนายโซ แตฮา หัวหน้าคณะกรรมการสืบสวนพิเศษเกาหลีเหนือ โดยทางฝ่ายเกาหลีเหนือ มีความพึงพอใจที่ทางญี่ปุ่นได้เข้ามาหารือในประเด็นดังกล่าว โดยมองว่าท่าทีของญี่ปุ่นเป็นเจตนาที่ดี ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกันที่กรุงสตอกโฮล์ม เมื่อเดือน พฤษภาคม ทางฝ่ายญี่ปุ่นโดยการนำของนายอิฮะระ ก็มีความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้เริ่มการหารือในประเด็นการลักพาตัวชาวญี่ปุ่น ซึ่งในการหารือครั้งนี้นายอิฮะระได้แสดงความเห็นต่อเกาหลีเหนือว่า ทางฝ่ายญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการแก้ปัญหา อันเนื่องมาจากการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นของเกาหลีเหนือ แหล่งที่มา Website: http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/news01.html Retrieved October 29, 2014 วิเคราะห์ข่าว – ประเด็นดังกล่าวนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของปัญหาการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นโดยเกาหลีเหนือ จากเหตุการณ์ที่เกิดนับตั้งแต่ในสมัยประธานาธิบดี คิม จอง อิล ซึ่งได้ปฏิบัติการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติอื่นๆ เพื่อนำชาวชาติเหล่านั้นเพื่อมาเป็นครูฝึกในโครงการผลิตสายลับ และเพื่อนำมาเป็นภรรยาของชาวต่างชาติที่ลี้ภัยอยู่ในเกาหลีเหนือ ซึ่งหากจะมองไปที่ปัจจัยเบื้องต้นที่เร่งให้เกิดการเจรจาหารือของทั้งสองฝ่าย ก็ต้องไปที่ความรู้สึกของญาติมิตรของผู้ที่ถูกลักพาตัว อันรวมไปถึงคนญี่ปุ่นทั่วไปที่ต้องทุกข์ระทมจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาอย่างยาวนาน และหากจะมองถึงปัจจัยถัดมา ก็เกิดมาจากแรงขับซึ่งเกิดมาจากนโยบายการหาเสียงของนายชิโซ อาเบะ ในฐานะที่เป็นสัญญาประชาคม อันหมายที่จะเร่งเร้าในการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นของเกาหลีเหนือ จากปัจจัยดังนี้ได้นำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และในเดือนกรกฎาคมทางการเกาหลีเหนือก็ยอมที่จะตั้งคณะกรรมการพิเศษในการสืบสวนปัญหาการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นขึ้น และในปลายเดือนตุลาคมก็เกิดการเจรจาที่ว่าด้วยปัญหาการลักพาตวชาวญี่ปุนของทั้งสองฝ่ายขึ้น […]

ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเสริมสร้างความเป็นพันธมิตร

ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเสริมสร้างความเป็นพันธมิตร

ขอบคุณภาพจาก: http://www2.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID สรุปข่าว – รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ นายชัค เฮเกล ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 3 วัน ในช่วง 5-6 เมษายน 2557 และได้เข้าพบเพื่อปรึกษากับนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยนายอาเบะได้กล่าวในช่วงเริ่มต้นการสนทนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเขาจะส่งสัญญาณอันแรงกล้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ อย่างไม่เปลี่ยนแปลง โดยทั้งสองฝ่ายพูดคุยถึงปัญหาท้าทายความมั่นคงในเอเชียตะวันออก รวมถึงท่าทีทางทหารของจีน ตลอดจนการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และมิสไซส์ของเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ในการประชุม นายอาเบะได้พูดสรุปให้นายเฮเกลเกี่ยวกับแผนการปรับเปลี่ยนการตีความรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพที่จะทำให้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการรบเพื่อปฏิบัติการป้องกันร่วม (collective self-defense) สำหรับเรื่องฐานทัพ U.S. Marine Corps Air Station Futenma ที่โอกินาว่านั้น นายอาเบะเรียกร้องให้สหรัฐฯ มีความเข้าใจต่อข้อเรียกร้องของท้องถิ่นในการปิดฐานทัพภายใน 5 ปี นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น นายอิซึโนริ โอโนเดะระ และแคโรลีน เคนเนดี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำญี่ปุ่น ได้ร่วมเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย Source: Kyodo News. Robust Japan-U.S. alliance remains unchanged, […]

ญี่ปุ่นเห็นพ้องกับสหรัฐฯ ในการร่วมมือแก้ปัญหายูเครนอย่างใกล้ชิด

ญี่ปุ่นเห็นพ้องกับสหรัฐฯ ในการร่วมมือแก้ปัญหายูเครนอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณภาพจาก http://www.dailynews.co.th/Content/foreign/99669 สรุปข่าว – นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโสะ อาเบะ และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายบารัค โอบามา ได้พูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ (7 มี.ค.) ที่ผ่านมา และเห็นพ้องที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยูเครน อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายฟูมิโอะ คิชิดะ ได้เปิดเผยว่า ในการสนทนาที่กินเวลา 40 นาทีทางโทรศัพท์นั้น นายอาเบะได้กล่าวว่าจะสนับสนุนสหรัฐฯ ต่อความพยายามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยูเครน โดยจะร่วมมือกันช่วยเหลือยูเครนทางด้านเศรษฐกิจผ่านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund – IMF) และปฏิรูปการเมืองในยูเครน โดยทั้งนายโอบามา และนายอาเบะได้เน้นถึงความสำคัญของการรักษาอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน และเห็นพ้องต้องกันว่าการกระทำของรัสเซียต่อยูเครนเป็นการคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลก กระนั้นก็ดี แม้ว่าจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อการกระทำของรัสเซีย นายคิชิดะได้ปฏิเสธที่จะกล่าวว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการคว่ำบาตรรัสเซียที่ใช้กองกำลังในยูเครนหรือไม่ โดยกล่าวแต่เพียงว่า “ประเทศของเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างเหมาะสม พร้อมกับจะติดตามสถานการณ์ในยูเครนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนความเคลื่อนไหวของประเทศอื่นๆ” และเร่งให้รัสเซียเข้าสู่การเจรจาทางการเมืองกับรัฐบาลใหม่ซึ่งมีท่าทีชื่นชอบตะวันตก Source: Japan agree with US to closely cooperate over Ukraine, refusing sanctions. […]

อาเบะจะเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์

อาเบะจะเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์

ขอบคุณภาพจาก http://pr.mcot.net/mcot-testing/site/content?id=52d3b44bbe04703c207f1017 อาเบะจะเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ สรุปข่าว – นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายอาเบะ ชินโซะ ได้ตัดสินใจเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในการประชุมระดับผู้นำครั้งนี้ซึ่งได้คาดหวังว่าจะเป็นเวทีพูดคุยในประเด็นโครงการพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่านและเกาหลีเหนือนั้น จะมีบรรดาผู้นำประเทศต่างๆ ที่สำคัญเข้าร่วมหลายคน อาทิ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีจีน นายสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นางปาร์ก กึน เฮ ทั้งนี้การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์จัดครั้งแรก ณ กรุงวอชิงตันในปี พ.ศ. 2553 โดยการริเริ่มของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจะจัดขึ้นทุกๆ สองปี โดยมีประเด็นหลักในการประชุม คือ การตอบสนองต่อการก่อการร้ายจากอาวุธนิวเคลียร์และการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการวัสดุที่ใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ Source: Abe to attend Nuclear Security Summit. 2014. [online]. From: http://the-japan-news.com/news/article/0001049403[21/02/14] วิเคราะห์ข่าว […]

การประชุมกระชับสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและ 5 ชาติในลุ่มน้ำโขง

การประชุมกระชับสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและ 5 ชาติในลุ่มน้ำโขง

Source: http://talkvietnam.com/2013/12/mekong-japan-summit-reviews-tokyo-strategy/ สรุปข่าว – กลุ่มนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น รวมถึง5 ชาติแถบลุ่มน้ำโขงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะร่วมจัดเวทีเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยประเทศที่เข้าร่วมจากกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนามจะมุ่งเน้นหารือใน 3 สาขา คือ โครงสร้างพื้นฐาน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสาธารณสุขและการท่องเที่ยว อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่สำคัญ อาทิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศประจำรัฐสภาของญี่ปุ่น รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาร์ และรองเลขาธิการทั่วไปของสภาเพื่อการพัฒนาของเวียดนาม และผลการประชุมจากเวทีเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้จะรายงานต่อไปยังการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและการประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและประเทศทั้งห้า ซึ่งจะจัดขึ้นในภายหลังต่อไป ที่มา: Japan-Mekong Forum to open in Tokyo to promote economic ties. [Online]. 2014. From: http://www.globalpost.com/dispatch/news/kyodo-news-international/140214/japan-mekong-forum-open-tokyo-promote-economic-ties[15/02/14]  วิเคราะห์ข่าว – นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะที่ให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดการดำเนินความสัมพันธ์เชิงรุกทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน และทั้งในระดับภูมิภาคและทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น รวมถึงการประชุมแม่โขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ […]

ญี่ปุ่นขอให้ช่วยสกัดการขยายอิทธิพลทางทหารในเอเชีย

ญี่ปุ่นขอให้ช่วยสกัดการขยายอิทธิพลทางทหารในเอเชีย

ญี่ปุ่นวอนโลกสกัดกั้นการขยายตัวทางทหารในเอเชีย เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคที่จะทำให้เกิดหายนะทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ผู้นำญี่ปุ่น กล่าวสุนทรพจน์ครั้งสำคัญในเวทีการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรั่ม ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา เรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนฝ่ายญี่ปุ่น ในความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งกับจีนขึ้น ในเรื่องข้อพิพาททางเขตแดนในทะเลจีนตะวันออก นายอาเบะ ระบุว่า โลกจำเป็นต้องจำกัดการขยายทหารในเอเชีย ไม่เช่นนั้นเรื่องนี้อาจจะมีการขยายกำลังเพิ่มมากขึ้น จนตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งหากสันติภาพ และเสถียรภาพของเอเชียตกอยู่ในภาวะสั่นคลอน ก็จะส่งผลกระทบต่อโลกที่เหลือเป็นวงกว้าง ผู้นำญี่ปุ่นย้ำด้วยว่า ผลตอบแทนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียจะต้องไม่สูญเสียไป เพราะการขยายตัวทางทหาร แม้ว่านายอาเบะจะไม่ได้กล่าวถึงจีนอย่างชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นขยายความถ้อยแถลงของเขาว่าเป็นเสียงเตือนต่อผู้ร่วมประชุมที่มีอิทธิพล ถึงมุมมองของญี่ปุ่นในเรื่องที่ว่า จีนกำลังเพิ่มความพยายามที่จะระรานญี่ปุ่นและประเทศเพื่อนบ้าน แหล่งที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. ญี่ปุ่นวอนโลกสกัดขยายทหารในเอเชีย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/world/20140123/558068/ญี่ปุ่นวอนโลกสกัดขยายทหารในเอเชีย.html[25/01/14] วิเคราะห์ข่าว – การที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโสะ อาเบะหยิกยกเอาเรื่องความมั่งคงในภูมิภาคขึ้นมากล่าวในการประชุม World Economic Forum ครั้งนี้ เป็นประเด็นที่น่าแปลกใจไม่น้อย เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมนั้นต้องการให้ผู้นำทางการเมืองและทางเศรษฐกิจทั้งจากภาครัฐและเอกชนของประเทศต่างๆ แสดงทัศนวิสัยทางด้านเศรษฐกิจของโลก แต่นายอาเบะกลับนำเอาประแด็นความมั่นคงเข้ามาพาดพิงและชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวทางทหารในเอเชียจะบั่นทอนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของเอเชีย โดยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นย่อมจะสร้างความกังวลใจให้แก่ญี่ปุ่น เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังเริ่มฟื้นตัวจากการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแหล่งการค้าและการลงทุนของญี่ปุ่นด้วย  ด้วยเหตุดังกล่าว ญี่ปุ่นจึงพยายามส่งเสียงเรียกร้องในเวทีนานาชาติ เพื่อให้นานาชาติช่วยจับตามองและกดดันจีนซึ่งกำลังขยายอิทธิพลทางความมั่นคงทะเลไม่ให้ดำเนินกิจกรรมทางทหารตามอำเภอใจมากเกินไป […]