Post Tagged with: "Japan_Environments"

ญี่ปุ่นสัญญามอบเงินช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกกว่า 55 พันล้านเยนใน 3 ปี

ญี่ปุ่นสัญญามอบเงินช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกกว่า 55 พันล้านเยนใน 3 ปี

ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354175.html, May 23, 2015 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ ประกาศในงานประชุมสุดยอดผู้นำประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิก มอบเงินช่วยเหลือชุดใหม่มูลค่ากว่า 55 พันล้านเยน หรือราว 452 ล้านเหรีญสหรัฐฯ เพื่อการปฏิบัติการรับมือกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอด 3 ปี นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้คำมั่นสัญญานี้ในปาฐกถาของการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2015 ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสภาพของประเทศหมู่เกาะดังกล่าว และยืนยันความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะให้ความร่วมมือกับภูมิภาคที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงการประมงและปัญหาทางทะเล แต่ยังเกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการแข็งกร้าวทางทะเลของจีนและความมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์อย่างเปิดเผยของญี่ปุ่นสำหรับการเจรจาต่อรองของนโยบายทางการทูตของโตเกียวที่มีต่อรัฐในหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งแสดงออกชัดเจนต่อความรู้สึกที่มีกับจีน ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354175.html  

ญี่ปุ่นและประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกร่วมประชุมการจัดการภัยพิบัติ

ญี่ปุ่นและประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกร่วมประชุมการจัดการภัยพิบัติ

ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354059.html, May 22, 2015 http://asiapacificsd.iisd.org/events/seventh-japan-pacific-islands-leaders-meeting-palm-7/ http://www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements/2015-media-releases/ การประชุมสุดยอดผู้นำประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 7 หรือ The seventh Pacific Islands Leaders Meeting (PALM 7) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2015 ที่เมือง  Iwaki จังหวัด Fukushima ซึ่งเป็นเวทีที่ญี่ปุ่นจะได้ร่วมหารือกับ 16 ประเทศสมาชิกในประเด็นที่อยู่ในความกังวลการเผชิญปัญหาท้าทายร่วมไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อพิพาททางทะเล รวมถึงร่วมกันหามาตรการในการจัดการปัญหาเหล่านี้ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในธีม “We are Islanders: Commitment to the Pacific from Iwaki, Fukushima: Building Prosperous Future Together” โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมหารือก่อนวันประชุมจริงไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2015 ที่กรุงโตเกียว ระหว่างการประชุมเตรียมความพร้อมนี้ คณะผู้แทนประเทศสมาชิกได้ร่วมอภิปรายหารือกับรัฐบาลญี่ปุ่น ที่มุ่งประเด็นที่เกิดขึ้นร่วมกันในภูมิภาค […]

รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกพื้นที่สำหรับการกำจัดกากนิวเคลียร์ระดับสูงในขั้นตอนสุดท้าย

รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกพื้นที่สำหรับการกำจัดกากนิวเคลียร์ระดับสูงในขั้นตอนสุดท้าย

ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/353936.html TOKYO, May 22, Kyodo ที่มา// http://www.world-nuclear.org/info/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/radioactive-waste-management/ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับรองผลการศึกษาฉบับแก้ไขเกี่ยวกับนโยบายเบื้องต้นของการกำจัดกากนิวเคลียร์กัมมันตภาพรังสีระดับสูงขั้นสุดท้าย โดยได้กำหนดโครงการดำเนินงานซึ่งรัฐบาลจะเลือกพื้นที่ในลิสที่เสนอมาบนพื้นฐานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ แทนการรอให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ ภายใต้แนวทางดังกล่าวของรัฐบาล นับได้ว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขครั้งแรกในรอบ 7 ปี ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างช้าๆ ในแต่ละกระบวนการของการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2002 เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาที่ยากต่อการจัดการ ดังเช่นที่ญี่ปุ่นได้เร่งดำเนินการเปิดการทำงานของเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์หลังจากเกิดเหตุการระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน  Fukushima เมื่อปี 2011

ที่ประชุม UN รับรองกรอบการทำงานฉบับใหม่ กำหนดเป้าหมาย 7 ข้อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ที่ประชุม UN รับรองกรอบการทำงานฉบับใหม่ กำหนดเป้าหมาย 7 ข้อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ที่มา// http://www.japantimes.co.jp ในการประชุมแห่งสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (The U.N. World Conference on Disaster Risk Reduction) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2558 ณ เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ มีมติข้อตกลงกรอบการทำงานฉบับใหม่ซึ่งกำหนดเป้าหมายและกรอบเวลาในการปฏิบัติการบรรเทาความเสี่ยงและลดความเสียหายจากภัยพิบัติที่มีความถี่และระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภายใต้แผนปฏิบัติการ 15 ปี ฉบับใหม่นี้มีข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุมจากคณะผู้แทนมากกว่า 180 ประเทศ ได้กำหนดเป้าหมาย 7 ประการ เพื่อลดการเสียชีวิต จำนวนเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องบรรลุให้ได้ภายในปี 2030 โดยในที่ประชุมตกลงที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านสุขภาพและการศึกษา ทั้งให้คำมั่นที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาที่มีความเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงการเพิ่มจำนวนระบบการเตือนภัยแต่เนิ่นๆ ในประเทศที่มีความเสี่ยงให้มากขึ้ นอกจากนี้ กรอบการทำงานดังกล่าวยังระบุเป็นครั้งแรกถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นความร่วมมือจากภาคเอกชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างหลากหลายเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ภาคประชาสังคมและกลุ่ม  NGO ให้มีบทบาทการทำงานแบบเชิงรุกในการเตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มผู้นำในประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีกลุ่มผู้สนใจราว 40,000 ราย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานด้วย ซึ่งผู้ร่วมการประชุมชาวญี่ปุ่นได้นำเสนอบทเรียนต่างๆ ที่ได้จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี 2011 และการดำเนินความพยายามฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ให้กลับมามีสภาพเดิมด้วย   […]

Abe เตรียมเข้าร่วมประชุมภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติที่เมือง Sendai เดือนมีนาคมนี้

Abe เตรียมเข้าร่วมประชุมภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติที่เมือง Sendai เดือนมีนาคมนี้

ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/02/335626.html (Feb. 9, Kyodo) Shinzo Abe นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยแผนการที่จะเข้าร่วมประชุมกับองค์การสหประชาชาติเป็นจำนวน 5 วันด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในงาน “U.N. World Conference on Disaster Risk Reduction” ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคมที่จะถึงนี้ ที่เมืองเซนได ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ทั้งนี้ นายอาเบะจะมีการหารือนอกรอบกับนาง Margareta Wahlstrom ตัวแทนของนาย Ban Ki Moon เลขาธิการแห่งสหประชาชาติด้านการลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเขาต้องการจะใช้เวทีการประชุมนี้เป็นโอกาสในการเรียกร้องความสนใจจากนานาชาติเกี่ยวกับความพยายามฟื้นฟูการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่น ซึ่งพรรครัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ถูกลำลายไปในช่วงเกิดวิกฤตแผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 และเมืองเซนไดก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักในเหตุการณ์นี้ และญี่ปุ่นก็พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงบทเรียนสำคัญและประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นได้ประสบมา ที่มาภาพ// http://english.kyodonews.jp/photos/2015/02/335629.html    

Family Mart กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima

Family Mart กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima

ที่มา: Mainichi Japan-January 30, 2015/ http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150130p2g00m0dm035000c.html Family Mart หนึ่งในเครือร้านสะดวกซื้อที่สำคัญของญี่ปุ่นกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเมือง Naraha ซึ่งถูกกำหนดเป็นเขตอพยพของชาวญี่ปุ่นในระหว่างที่เกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ เมื่อปี 2011 ร้านค้าดังกล่าวตั้งอยู่ริมทางหลวงแผนดินบนชายฝั่งแปซิฟิค ซึ่งถูกปิดไปหลังจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยขณะนี้ได้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อพยพมาพักภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการช่วยฟื้นฟูที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราว และเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านด้วย หมู่บ้านในเมือง Naraha ส่วนใหญ่อยู่ภายในรัศมี 20 กิโลเมตรของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีชาวบ้านมากกว่า 7,000 คนอพยพไปยังพื้นที่อื่นๆ หลังจากเกิดวิกฤต แต่เทศบาลและประชาชนบางส่วนต้องการที่จะกลับไปในหมู่บ้านในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ ภายหลังจากที่มีการจัดการการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีเป็นผลสำเร็จ ในวันแรกของการเปิดบริการ ได้มีประชาชนจำนวนมากทั้งผู้พักอาศัยและคนงานเข้าไปจับจ่ายซื้อของ ในหมู่ผู้ใช้บริการเหล่านี้ มีผู้สูงอายุวัย 67 อพยพไปอยู่เมือง Iwaki ระหว่างเกิดภัยพิบัติ กล่าวว่าเขาสามารถกลับเข้ามาในหมู่บ้านของตนในเมือง Naraha ได้แล้วเนื่องจากมีการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อซึ่งมีสินค้าบริการเป็นจำนวนมากทั้งของสดและของแห้ง ขณะที่ผู้สูงอายุอีกรายวัย 57 ปี ซึ่งทำงานในร้านกับสามีกล่าวว่าเขาต้องการมีส่วนช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นได้กลับมาบ้านของตนในเมือง Naraha   source// www.dailymail.co.uk  

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้ง

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้ง

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2014/10/320137.html, October 31, 2014 สรุปข่าว/ Yoichi Miyazawa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และเศรษฐกิจ คนใหม่ มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัด Kagoshima ในต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่ออธิบายกับคณะผู้นำท้องถิ่นถึงแผนการของรัฐบาลในการกลับมาเริ่มดำเนินการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่อีกครั้ง ตามคำเรียกร้องก่อนหน้าของรัฐบาลท้องถิ่นที่ให้รัฐบาลชี้แจงนโยบาย ท่ามกลางการเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายของบริษัทผู้ดำเนินการก่อนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Sendai จะเดินเครื่องอีกครั้ง ซึ่งจะได้ไปตรวจความพร้อมของการทำงานด้วย โดยคาดว่าจะเป็นแห่งแรกที่จะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัยใหม่ที่จะนำมาใช้หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima ในปี 2011 โดยองค์กรการจัดระเบียบนิวเคลียร์คือ Nuclear Regulation Authority ได้ให้การรับรองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฐานะที่สามารถจัดระบบความปลอดภัยรูปแบบใหม่ได้เป็นผลสำเร็จในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้สภาเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีของเมืองได้อนุมัติให้เริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลหวังว่าหลังจากคุยกับท้องถิ่นแล้วจะได้รับไฟเขียวให้เดินเครื่องได้ซึ่งคาดว่าเป็นต้นปีหน้า ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2014/11/320276.html วิเคราะห์ข่าว/ รัฐบาลญี่ปุ่นมีจุดยืนในเรื่องนโยบายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาโดยตลอด แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติในปี 2011 ที่ผ่านมา ซึ่งได้บั่นทอนความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จนเป็นสาเหตุให้สาธารณตั้งคำถามต่อรัฐบาลและมีการชุมชุมต่อต้านมาหลายครั้ง แต่รัฐบาลก็ได้พยายามผลักดันโครงการนี้ โดยเดินหน้าทำความเข้าใจกับรัฐบาลท้องถิ่นและผู้นำ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จนได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ไปลงพื้นที่ในโรงไฟฟ้า Fukushima ด้วย เพื่อป้องกันเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มากกว่าการจัดการวิกฤต Fukushima และการบำบัดประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยรัฐบาลได้กล่าวย้ำถึงความปลอดภัยที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของประเทศแล้ว

สามนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2014 ในการวิจัยเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาด้านพลังงานของประเทศ

สามนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2014 ในการวิจัยเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาด้านพลังงานของประเทศ

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2014/10/316642.html, TOKYO, Oct. 10, สรุปข่าว/ Hiroshi Amano หนึ่งในสามนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ของปี 2014 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการวิจัยคิดค้นบุกเบิกวิธีการผลิตหลอดไดโอดเปล่งแสง เพื่อแก้ปัญหาพลังงานของประเทศญี่ปุ่นนั้น นับเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องการทำ ซึ่งเป็นประเด็นพลังงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดย Amano ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Nagoya กล่าวว่าคณะนักวิจัยจะใช้เทคโนโลยี LED ในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประหยัดพลังงานให้มากขึ้น ภาพ http://english.kyodonews.jp/photos/2014/10/316669.html วิเคราะห์ข่าว/ จากข่าวนับเป็นความสำเร็จของความพยายามของญี่ปุ่นในการคิดหาทางออกเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นตระหนักมาโดยตลอด โดยรางวัลนี้ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2014 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประกาศผลรางวัลโนเบลประจำปี 2014 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน คณะกรรมการมีมติมอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น 3 ท่าน คือ Isamu Akasaki, Hiroshi Amano และ Shuji Nakamura ในผลงานประดิษฐ์ไดโอดเปล่งแสงสีน้ำเงิน (Blue LED) อันเป็นนวัตกรรมที่ปูทางให้โลกได้เห็นแหล่งกำเนิดแสงที่ประหยัดพลังงานและอุปกรณ์แสดงผลอิเล็กทรอนิกส์มากมายในปัจจุบัน ซึ่งไดโอดเปล่งแสงสีแดงและสีเขียวได้ประดิษฐ์ออกมาและใช้แพร่หลายตั้งแต่เมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว เหลือเพียงแสงสีฟ้าอันเป็นแสงที่สามในแม่สีทางแสง 3 สี (สีแดง […]

ญี่ปุ่นเผชิญภาวะอากาศร้อนจัด ประชาชนกว่า 1,600 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการลมแดด

ญี่ปุ่นเผชิญภาวะอากาศร้อนจัด ประชาชนกว่า 1,600 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการลมแดด

ที่มา: http://www.houseofjapan.com/local/over-1-600-rushed-to-hospital-due-to-heat-exhaustion-last-week – Wednesday, 04 June 2014 สรุปข่าว/ กรมการจัดการภัยพิบัติและอัคคีภัยได้รายงานว่าในช่วงสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา มีประชาชนกว่า 1,600 คนทั่วประเทศ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องมาจากอาการลมแดดและภาวะอ่อนเพลียจากอากาศร้อนจัด ผลการสำรวจเบื้องต้นในผู้ป่วย 1,637 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวันที่ 31 พ.ค. และวันที่ 1 มิ.ย. ขณะที่อุณหภูมิสูงถึง 35 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ ในจำนวนผู้ป่วยที่นำส่งโรงพยาบาลนี้มี 466 คนที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และมี 41 คนที่จำเป็นต้องพักรักษาตัวถึง 3 สัปดาห์หรือมากกว่า ซึ่งมากกว่าร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป   ที่มา: http://www.houseofjapan.com/images/2014/06/japanheatjun4.jpg วิเคราะห์ข่าว/ กรณีสภาพอากาศร้อนจัดที่แผ่ปกคลุมญี่ปุ่นจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากถึงขั้นล้มป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนว่าจะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. และจะร้อนต่อเนื่องไปตลอดสัปดาห์ ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนจัดในญี่ปุ่นได้สร้างความกังวลถึงการเกี่ยวเนื่องกับภาวะโลกร้อน […]

รัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนตุรกีเพื่อย้ำจุดยืนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์

รัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนตุรกีเพื่อย้ำจุดยืนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์

ที่มา: Kyodo News InternationalMay 28, 2014 8:08pm (http://www.globalpost.com/dispatch/news/kyodo-news-international/140528/japanese-min สรุปข่าว/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น นาย Toshimitsu Motegi วางแผนเดินทางไปตุรกีในช่วงปลายมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคม 2557 เพื่อย้ำจุดยืนนโยบายส่งเสริมความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น โดย Motegi นับเป็นรัฐมนตรีคนแรกของญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปเยือนตุรกีนับตั้งแต่ที่ประชุมรัฐสภาได้อนุมัติข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีด้านนิวเคลียร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อส่งออกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นไปตุรกี ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตรวมถึงบริษัท Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ได้เตรียมพร้อมการติดตั้งเพื่อรับคำสั่งซื้อจากประเทศตุรกีแล้ว โดยนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้การส่งออกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในระหว่างการเยือนตุรกี นาย Motegi คาดว่าจะสรุปให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของตุรกีได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุ่นต่อการช่วยเหลือตุรกีในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงการยืนยันถึงแผนโตเกียว (Tokyo’s plan) ที่จะเร่งเจรจาทวิภาคีด้านการค้าเสรี ที่ผู้นำระดับสูงทั้งสองฝ่ายได้หารือกันที่โตเกียวช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อตกลงที่จะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ Motegi ยังตั้งใจที่จะเยือนอิสราเอลก่อนหรือหลังการการเยือนตุรกี เพื่อหารือเรื่องแผนการเจรจาทวิภาคีข้อตกลงการลงทุน และการวิจัยและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมร่วมกัน AFP-Fri, May 3, 2013 https://uk.news.yahoo.com/japan-turkey-sign-22-bn-165701825.html#RPHACrh วิเคราะห์ข่าว/ การเริ่มดำเนินแผนส่งออกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภายหลังผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงโตเกียวเมื่อต้นปี ซึ่งพรรค LDP เป็นฝ่ายชนะ […]