Post Tagged with: "Japan_Economics"

ญี่ปุ่นการค้าเกินดุลในช่วงเมษายน-กันยายน เกือบ 2.5 ล้านล้านเยน

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ในขณะที่การแข็งค่าของเงินเยนได้ลดมูลค่าการส่งออก (ค่าเยนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.8 จนมีค่าเฉลี่ยเป็น 106.14 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) แต่ดุลการค้าของญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ยังคงเป็นบวก โดยเกินดุลจำนวน 2.46 ล้านล้านเยน (24 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งได้เปลี่ยนจากการขาดดุลจำนวน 1.28 ล้านล้านเยน ในปีก่อนหน้า สาเหตุเนื่องมาจากการลดการนำเข้าและราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังได้รายงานว่า การส่งออกนั้นได้ลดลงไปร้อยละ 9.9 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของค่าเงินเยนที่แข็งตัว และการชะลอตัวในการส่งออกไปยังเอเชียสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป การขนส่งสินค้าของญี่ปุ่นไปยังสหรัฐอเมริกานั้นหดตัวร้อยละ 10.6 มาอยู่ที่ 6.71 ล้านล้านเยน ในระหว่างที่การนำเข้าจากระบบเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลก ได้ตกลงมาร้อยละ 12.6 มาอยู่ที่ 3.59 ล้านล้านเยน การส่งออกสินค้าญี่ปุ่นไปยังจีน ได้ลดลงร้อยละ 10.8 มาอยู่ที่ 5.97 ล้านล้านเยน ในขณะที่การนำเข้าก็ได้ลดลงมาร้อยละ 15.6 มาอยู่ที่ 8.16 ล้านล้านเยน สำหรับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (European Union) ลดลงมาร้อยละ 0.2 […]

GDP ญี่ปุ่นเพิ่มร้อยละ 0.2 ในเดือนกันยายน

GDP ญี่ปุ่นเพิ่มร้อยละ 0.2 ในเดือนกันยายน

    ที่โตเกียว – ศูนย์ญี่ปุ่นเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจ (Japan Center for Economic Research) ได้เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (real gross domestic product: real GDP) ของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนว่าเติบโตร้อยละ 0.2 การเพิ่มขึ้นนี้เป็นการเติบโตครั้งแรกในรอบ 3 เดือน การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ฟื้นตัวจากเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ได้เผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายทำให้บั่นทอนในการใช้จ่ายของประชาชน การลงทุนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 แต่สิ่งนี้ คือ สัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้น เนื่องจากการจัดส่งเครื่องจักรมีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนที่อยู่อาศัยลดลงร้อยละ 1.2% ซึ่งลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน   แหล่งข่าวและที่มาภาพ: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Japan-s-GDP-up-0.2-in-September-think-tank

ผู้หญิงเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจญี่ปุ่น

ด้วยญี่ปุ่นได้การต่อสู้ภาวะเงินฝืดและเศรษฐกิจไม่ดีมานานหลายปี   เนื่องจากจำนวนแรงงานลดลง ซึ่งเป็น ผลมาจากประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วและอัตราการเกิดการชะลอตัว ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็มีผู้หญิงมีการศึกษาสูงหลายล้านคนที่ไม่ได้ทำงาน  อัตราการจ้างงานหญิงของญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้ประมาณ 60%  ผู้ชายอยู่ที่ 80%  ญี่ปุ่น จำนวนของผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในปี 2009 ประมาณ 9% ของผู้จัดการของญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงเมื่อเทียบกับ 43% ในสหรัฐอเมริกา กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ผู้หญิงเป็นสินทรัพย์ที่ซ่อนที่ถูกซ่อนไว้ (hidden asset) และผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นทรัพยากรที่ ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ (underutilized) มากที่สุด ถ้าผู้หญิงทำงานเพิ่มขึ้น ก็อาจเป็นการปูทางไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตของญี่ปุ่น   นอกจากนี้ ผู้หญิงญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะจับจ่ายใช้สอยมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น การทำงานผู้หญิงจะหมายถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้และการใช้จ่าย   สำหรับการแก้ไขปัญหานี้  นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe  ได้กำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมของแรงงานสตรี เป็นส่วนหนึ่งของ Abenomics ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีการผสมผสานของการใช้จ่ายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางและการปฏิรูปโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต นายกรัฐมนตรี  Abe กล่าวว่าจะต้องมี ผู้หญิงอย่างน้อย 30% ของตำแหน่งระดับสูงในทุกส่วนของสังคมในปี 2020 และ บริษัท ควรแต่งตั้งผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้บริหาร เป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิง 5% สำหรับผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง […]

JTEPA _ ญี่ปุ่นขอให้ไทย ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ ขนาดเกิน 3000 ซีซี เปิดโควตานำเข้าเหล็กคุณภาพสูงเพิ่ม

ข่าว:    ญี่ปุ่นได้ขอเจรจาลดภาษีนำเข้ารถยนต์ขนาดมากกว่า 3000 ซีซีภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ซึ่งปัจจุบันเก็บอยู่ 60% จากก่อนหน้าไทยเก็บ 80% ( ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวที่ผ่านมาญี่ปุ่นจะต้องแลกเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรและฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวให้แก่ไทย)  และ  ทางญี่ปุ่นได้ขอเจรจาที่จะเพิ่มปริมาณการนำเข้าเหล็กคุณภาพสูงภายใต้กรอบ JTEPA ที่ปกติจะเจรจาปีต่อปี  (ASTVผู้จัดการออนไลน์. กันยายน 22, 2557 . http://bit.ly/1ri6Iie; http://bit.ly/1ri73Br;  http://bit.ly/1x3TnyQ ;  http://bit.ly/1ufgBkg)   การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA)  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น  (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)  เป็นความตกลงที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นแบบรอบด้าน    ซึ่งลงนามโดย อดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  กับ  อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550   และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551   ครอบคลุม 19 สาขา …ฯลฯ …(สรุปและเรียบเรียงโดย ดร.ยอดยิ่ง ศุภศรี นักการทูตปฏิบัติการ (เลขานุการโท) […]

การประชุมกระชับสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและ 5 ชาติในลุ่มน้ำโขง

การประชุมกระชับสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและ 5 ชาติในลุ่มน้ำโขง

Source: http://talkvietnam.com/2013/12/mekong-japan-summit-reviews-tokyo-strategy/ สรุปข่าว – กลุ่มนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น รวมถึง5 ชาติแถบลุ่มน้ำโขงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะร่วมจัดเวทีเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยประเทศที่เข้าร่วมจากกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนามจะมุ่งเน้นหารือใน 3 สาขา คือ โครงสร้างพื้นฐาน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสาธารณสุขและการท่องเที่ยว อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่สำคัญ อาทิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศประจำรัฐสภาของญี่ปุ่น รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาร์ และรองเลขาธิการทั่วไปของสภาเพื่อการพัฒนาของเวียดนาม และผลการประชุมจากเวทีเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้จะรายงานต่อไปยังการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและการประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและประเทศทั้งห้า ซึ่งจะจัดขึ้นในภายหลังต่อไป ที่มา: Japan-Mekong Forum to open in Tokyo to promote economic ties. [Online]. 2014. From: http://www.globalpost.com/dispatch/news/kyodo-news-international/140214/japan-mekong-forum-open-tokyo-promote-economic-ties[15/02/14]  วิเคราะห์ข่าว – นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะที่ให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดการดำเนินความสัมพันธ์เชิงรุกทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน และทั้งในระดับภูมิภาคและทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น รวมถึงการประชุมแม่โขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ […]

สนามบินนาริตะเปิดบริการใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

สนามบินนาริตะเปิดบริการใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2013/11/258927.html, CHIBA, Japan, Nov. 28, Kyodo สรุปข่าว/ บริษัท ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ จำกัด (มหาชน)  เปิดตัวนำเสนอ “ห้องประกอบพิธีละหมาดของชาวมุสลิม” ภายในอาคารสนามบินนาริตะใกล้เมืองโตเกียว อันเป็นบริการใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยได้จัดสรรพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนากว้างจากเดิมเป็นสองเท่าภายในอาคารสนามบินถึงสี่แห่ง พร้อมกับจัดบริเวณสำหรับการทำความสะอาดร่างกาย รวมถึงแผนที่จะเริ่มให้บริการจัดเลี้ยงอาหารฮาลาลในห้องพักสำหรับผู้ที่รอขึ้นเครื่อง ขณะเดียวกันก็วางแผนที่จะตั้งร้านอาหารและครัวฮาลาลที่รับรองความถูกต้อง น่าเชื่อถือ (ไม่มีหมูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) พร้อมกันนี้นาย Makoto Natsume ประธานดำเนินงานได้กล่าวในงานแถลงข่าวที่สนามบินว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนี้เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวจากโลกมุสลิมที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   ที่มาภาพ: http://english.kyodonews.jp/photos/2013/11/258908.html วิเคราะห์ข่าว/ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ชาวมุสลิมมีการเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงญี่ปุ่นก็เป็นประเทศปลายทางของชาวมุสลิมดังสถิติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจากผลสำรวจของบริษัท Crescentrating (http://asia.muslimthaipost.com) พบว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมีการขยายตัวเร็วกว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และคาดว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมุสลิมจะขึ้นถึงปีละ 192,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 อันนับว่าเพิ่มขึ้นมากจากปี 2554 ซึ่งมีการใช้จ่าย 126,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ชาวมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็มีจำนวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก และญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์อันดีกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือ ASEAN+3 และ ASEAN-Japan ดังนั้นการจัดบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมจึงเป็นกลยุทธ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญ […]

การเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส 3 ลดลงครึ่งหนึ่ง

การเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส 3 ลดลงครึ่งหนึ่ง

ที่มา: http://www.manager.co.th/around/viewnews.aspx?NewsID=9560000142146 เอเอฟพี – เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน) นี้ มีอัตราเติบโตลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของช่วง 3 เดือนก่อนหน้า สืบเนื่องจากภาวะส่งออกชะลอตัวและการใช้จ่ายของผู้บริโภคซบเซาลง ทำให้เกิดการถกเถียงกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ “อาเบะโนมิกส์” ในวันพฤหัสบดี (14 พ.ย.) ข้อมูลทางการของญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาส 3 ของปีนี้ขยายตัวด้วยอัตรา 1.9% ต่อปี ลดลงจากระดับ 3.8% ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า ตัวเลขดังกล่าวถือว่าสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์จากผลสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ที่จัดทำโดยวอลล์สตรีท เจอร์นัล ซึ่งอยู่ที่ 1.7% และดัชนีนิกเกอิในวันพฤหัสบดีพุ่งขึ้น 2.50% จากแรงหนุนของการอ่อนตัวของเยน โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว เศรษฐกิจญี่ปุ่นในรอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน ปี 2556 จะขยายตัวแค่ 0.5% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เพียงเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าไตรมาส 2 ที่ขยายตัว 0.9% ตัวเลขดังกล่าวนี้หมายถึงอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นตลอดครึ่งแรกปีนี้ของญี่ปุ่นกำลังตกฮวบ จนกระทั่งตามหลังเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราขยายตัวต่อปีอยู่ที่ 2.8% ในไตรมาส 3 อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์เคยเตือนว่า […]

ราคาที่ดินใน 3 มหานครญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น ในรอบ 5 ปี

ราคาที่ดินใน 3 มหานครญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น ในรอบ 5 ปี

สรุปข่าว/ ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นในพื้นที่เชิงพาณิชย์ของสามมหานครหลักของญี่ปุ่น คือ โตเกียว นาโกยา และโอซากา โดยผลการสำรวจเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พบว่าที่ดินมีราคาประเมินเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้อธิบายสถานการณ์การฟื้นตัวขึ้นของราคาที่ดินในเมืองใหญ่ว่าเป็นผลมาจากการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ซึ่งได้กระตุ้นให้มีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย โดยราคาประเมินของที่ดินในพื้นที่เชิงพาณิชย์เฉลี่ยสูงขึ้นถึงร้อยละ 0.6 แต่ราคาเฉลี่ยที่ดินที่อยู่อาศัยลดลงเล็กน้อยคือร้อยละ 0.1 ที่มา: TOKYO, Sept. 19, Kyodo http://english.kyodonews.jp/news/business/   ที่มา: http://www.realestate.co.jp/insider-guide/2013/04/05/axa-real-estates-property-fund-acquires-tokyo-office-building/ วิเคราะห์ข่าว/ ดังที่ประเทศญี่ปุ่นได้เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมายาวนานกว่า 10 ปีแล้ว ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้ง เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นยิ่งมีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในเดือนธันวาคมปี 2008 รัฐบาลได้รายงานเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปีว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังตกต่ำ นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากการล้มละลายของภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อปี 2002 ซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นเป็นจำนวนมาก (ผู้จัดการออนไลน์, ธ.ค. 2551) ทั้งนี้ เมื่อต้นปีรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้แถลงการณ์แนวทางแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืด  พร้อมทั้งรัฐบาลจะดำเนินการลงทุนเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งด้วย (สานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว, ม.ค. […]

ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงในการขยายขอบเขตการเจรจาเขตการค้าเสรีระดับไตรภาคี

ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงในการขยายขอบเขตการเจรจาเขตการค้าเสรีระดับไตรภาคี

  Source: http://english.kyodonews.jp/news/2013/08/239047.html สรุปข่าว ญี่ปุ่น จีนและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงในการขยายขอบขอบเขตการเจรจาการค้าเสรีในการประชุมรอบ 2 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมเจรจาในช่วงระยะเวลา 4 วันนั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการลดภาษีศุลกากรและข้อตกลงในการเจรจาลดภาษีสินค้า 15 สาขาซึ่งจะหยิบยกขึ้นมาเจรจาในการประชุมรอบถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกายนในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ในการประชุมรอบดังกล่าวได้เพิ่มเติมประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ สิ่งแวดล้อมและอาหาร อนึ่งนาย Yasashi Masaki รองอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงว่า ประเทศทั้งสามมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้สร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งญี่ปุ่นสนใจที่จะเจรจาและได้รับแรงผลักดันในการริเริ่มการเจรจาอย่างเต็มรูปแบบในระดับกลุ่มปฏิบัติการ ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายชินโซะ อาเบะได้ส่งเสริมการส่งออกเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่หดตัวมาอย่างยาวนาน และพยายามเร่งการเจรจาการค้าเสรีทั้งในกรอบของทวิภาคีและพหุภาคี แม้ว่าญี่ปุ่นมีความขัดแย้งทางด้านดินแดนระหว่างจีนและเกาหลีใต้ก็ตาม แหล่งที่มา: Kyodo News. Japan, China, S. Korea agree to expand scope of trilateral FTA talks. [online]. 2013. Available: http://english.kyodonews.jp/news/2013/07/234474.html[06/08/13] วิเคราะห์ข่าว การจัดตั้งเขตการค้าเสรีของ 3 ประเทศนี้ถือเป็นความพยายามของจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียผ่านการจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (Trans-Pacific […]