Post Tagged with: "export"

ญี่ปุ่นมีการขาดดุลการค้าเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นรายงานการขาดดุลทางการค้าในเดือนมกราคม ที่ 9,434,000 ล้านเยน (ประมาณ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเป็นตัวเลขขาดดุลครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ท่ามกลางการนำเข้าพลังงานที่เพิ่มขึ้น ในรายงานเบื้องต้นของกระทรวงการคลังระบุว่า มูลค่าการส่งสินค้าขาเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.9 จากปีก่อนหน้าเป็น 7 ล้านล้านเยน การนำเข้าปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.4  และก๊าซธรรมชาติเหลวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.5 มูลค่าการส่งออกไปต่างประเทศจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ระดับ 6.1 ล้านล้านเยนซึ่งเป็นตัวเลขที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเดือนที่ 14 เนื่องจากการส่งออกไปยังจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศมีความแข็งแกร่ง ญี่ปุ่นได้ซื้อก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวมากขึ้น สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่การพังทลายของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fukushima Daiichi อันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในปี 2011   แหล่งข่าว:  https://www.theaustralian.com.au

ญี่ปุ่นการค้าเกินดุลในช่วงเมษายน-กันยายน เกือบ 2.5 ล้านล้านเยน

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ในขณะที่การแข็งค่าของเงินเยนได้ลดมูลค่าการส่งออก (ค่าเยนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.8 จนมีค่าเฉลี่ยเป็น 106.14 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) แต่ดุลการค้าของญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ยังคงเป็นบวก โดยเกินดุลจำนวน 2.46 ล้านล้านเยน (24 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งได้เปลี่ยนจากการขาดดุลจำนวน 1.28 ล้านล้านเยน ในปีก่อนหน้า สาเหตุเนื่องมาจากการลดการนำเข้าและราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังได้รายงานว่า การส่งออกนั้นได้ลดลงไปร้อยละ 9.9 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของค่าเงินเยนที่แข็งตัว และการชะลอตัวในการส่งออกไปยังเอเชียสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป การขนส่งสินค้าของญี่ปุ่นไปยังสหรัฐอเมริกานั้นหดตัวร้อยละ 10.6 มาอยู่ที่ 6.71 ล้านล้านเยน ในระหว่างที่การนำเข้าจากระบบเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลก ได้ตกลงมาร้อยละ 12.6 มาอยู่ที่ 3.59 ล้านล้านเยน การส่งออกสินค้าญี่ปุ่นไปยังจีน ได้ลดลงร้อยละ 10.8 มาอยู่ที่ 5.97 ล้านล้านเยน ในขณะที่การนำเข้าก็ได้ลดลงมาร้อยละ 15.6 มาอยู่ที่ 8.16 ล้านล้านเยน สำหรับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (European Union) ลดลงมาร้อยละ 0.2 […]

GDP ญี่ปุ่นโต 1% ในเดือนเมษายน 2016

GDP ญี่ปุ่นโต 1% ในเดือนเมษายน 2016

แหล่งที่มาภาพ :  Japan Center for Economic Research   โตเกียว – ศูนย์ญี่ปุ่นเพื่อการวิจัยเศรษฐกิจ (Japan Center for Economic Research) กล่าวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ในเดือนเมษายน 2016 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product : GDP) ของญี่ปุ่นโต 1% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2016 ซึ่งเป็นการโตแท้จริงครั้งแรกในรอบสองเดือน นอกจากนี้ การใช้จ่ายของผู้บริโภค (consumer spending) ยังเพิ่มขึ้น 1.2% เป็นครั้งแรก เนื่องจากยอดขายรถใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญ ส่วนการส่งออกและการนำเข้าลดลง 1.6% และ 3.5% ตามลำดับ อุปสงค์นอกประเทศ หรือมูลค่าส่งออกลบมูลค่านำเข้า คิดเป็น 0.2% ของการเติบโตของ GDP   แหล่งที่มาข่าว:  http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Japan-s-GDP-climbed-1-in-April-JCER  

เงินเยนแข็งค่า ปัญหาต่อการส่งออกของญี่ปุ่น

ยอดการส่งออกของญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา ได้เริ่มลดลงด้วยเงินเยนได้แข็งค่าขึ้น ประกอบกับความอ่อนแอของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการส่งออกของญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ตามข้อมูลของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ กับเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน นับได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่าสามปีครึ่ง โดยแข็งค่าขึ้น 0.6 % คือ 117.36 เยน/1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 79.52 เยน/1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2012 เป็น 124.16 เยน/1 ดอลลาร์สหรัฐฯในเดือนสิงหาคม ปี 2015 การทำให้เงินเยนอ่อนค่าเป็นแนวคิดที่ช่วยให้บริษัทต่างประเทศซื้อสินค้าญี่ปุ่นได้ในราคาถูกลงมากขึ้น และหลังจากที่ค่าเงินเย็นอ่อนค่าลง ยอดส่งออกได้เพิ่มขึ้น 3.4 % คือ 75 ล้านล้านเยน (67,300 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) ในปี 2015 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกรถยนต์ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 10.3 % อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะหายไป เนื่องจากเงินเยนได้แข็งค่าขึ้นหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ เดือนมีนาคม ปี 2011 ผู้ผลิตญี่ปุ่นได้ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้การส่งออกตกต่ำลง […]

ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าลดลงมากในปี 2558 เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง

                        รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมาว่า ในปี 2558 ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าติดต่อกันเป็นปีที่ 5 อย่างไรก็ตาม การขาดดุลนี้ลดลง 77.9% เมื่อเทียบกับปี 2557 หรือคิดเป็นมูลค่า 2.83 ล้านล้านเยน (23.9 พันล้านดอลล่าร์) เนื่องจากญี่ปุ่นลดการนำเข้า ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมาก             ด้านกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 3.5% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 75.63 ล้านล้านเยน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกรถยนต์ไปที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ขณะที่การนำเข้าตกลง 8.7% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 78.46 ล้านล้านเยน             การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 41.0% สัมพันธ์กับราคาน้ำมันเฉลี่ยลดลง 47.4% จากปีที่แล้ว 55 ดอลล่าร์ต่อบาเรล ส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวลดลง 29.5% ราคาน้ำมันดิบนั้นส่งผลกระทบต่อดุลการค้าของญี่ปุ่น เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะช่วงหลังจากเกิดวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ส่วนมากในประเทศยังไม่ได้เปิดใช้งาน เพราะประชาชนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย            การส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯโต 11.5% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15.22 ล้านล้านเยน […]