Post Tagged with: "asean"

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียน

  นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย Shinzo Abe ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียนในการประชุมอาเซียนซัมมิทในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2017 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ที่ผ่านมา มีใจความดังนี้ ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา GDP ของอาเซียนได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 เท่า จาก 22.5 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ ประชากรเพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านเป็น 640 ล้านคน อาเซียนมีอัตราการเติบโตที่สูง เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพ และเป็นหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของโลก ผมเชื่อว่าโดยการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจที่อิสระ และยุติธรรม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก การเติบโตจะน่าเชื่อถือมากขึ้น สิ่งสำคัญคือการส่งเสริมการค้าเสรีโดยการบรรลุความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมภูมิภาคที่มีคุณภาพสูงร่วมกับอาเซียน ปัจจุบัน เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นรถญี่ปุ่นบนถนนในประเทศอาเซียน และในขณะนี้ บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งมีการดำเนินงานและสร้างการเชื่อมต่อระหว่างคนสู่คนด้วยแนวทางการจ้างงานที่ดีในอาเซียน ผลไม้ที่ปลูกในอาเซียนเป็นที่นิยมกันทั่วไปในโต๊ะอาหารในญี่ปุ่น แท้จริงแล้วความเชื่อมโยงระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียนมีความเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอาเซียนต่อไปในอีก 50 ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ (Quality Infrastructure) และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคนิครวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพที่มีความปลอดภัยสูงสามารถสร้างงาน และช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีได้คำนึงถึงการคำนึงถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นผู้นำในการสนับสนุนการค้าเสรี […]

ญี่ปุ่นและอาเซียนหารือแนวทางในการป้องกันวิกฤติทางการเงิน

ญี่ปุ่นและอาเซียนหารือแนวทางในการป้องกันวิกฤติทางการเงิน

   รัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศในอาเซียน + 3 ในเมือง Yokohama ญี่ปุ่น (ภาพจาก AP)   Yokohama – ผู้นำทางการเงินชั้นนำของประเทศอาเซียนได้พบกับคู่เจรจาจากญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงความร่วมมือในการรับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงิน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมประจำปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง Yokohama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางได้หารือการปรับปรุงความคิดริเริ่มเชียงใหม่แบบพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization: CMIM) ซึ่งเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบพหุภาคี ปัจจุบัน มีวงเงิน 240,000 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาค โดยประเทศอาเซียนได้ขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการเบิกถอนที่ไม่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขของ IMF (IMF De-linked Portion: IDLP) นอกจากนี้ ญี่ปุ่นได้เสนอการจัดตั้งกองทุนเงินเยน (Yen-based fund) ขึ้นถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4 ล้านล้านเยน) ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นวงเงินภายใต้การทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบทวิภาคี (ฺBilateral Swap […]

ญี่ปุ่น อาเซียน หารือความร่วมมือใหม่ด้านธุรกิจ

ญี่ปุ่น อาเซียน หารือความร่วมมือใหม่ด้านธุรกิจ

 รัฐมนตรีของญี่ปุ่นและประเทศอาเซียน ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่นครหลวงเวียงจันทร์ ที่มาภาพ :  http://asia.nikkei.com ด้วยความช่วยเหลือจากภาคอุตสาหกรรม และเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำงานร่วมกันในการพัฒนาภาคบริการและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ภาคการแพทย์ การขนส่ง และธุรกิจอื่นๆ ของญี่ปุ่น มีความหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นใหม่นี้ จะเป็นโอกาสในขายสินค้าให้กับกลุ่มคนชั้นกลางที่จำนวนมากขึ้นในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ได้นำเสนอแนวคิดนี้ระหว่างการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจจากญี่ปุ่นและอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีของอาเซียนต่างให้การตอบรับแนวคิดนี้ ตามแผนการฉบับร่าง หอการค้าญี่ปุ่นด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม และองค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมของอาเซียน จะรวบรวมข้อเรียกร้องจากภาคธุรกิจ และจะทำหน้าที่เป็นผู้จับคู่ธุรกิจ (matchmakers) แต่ละประเภท นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยังเรียกร้องให้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบ และขั้นตอนของราชการอื่นๆด้วยเช่นกัน เงินทุนสนับสนุนความร่วมมือนี้ ไม่เพียงมาจากรัฐบาลเท่านั้น แต่เครือข่ายบริษัทด้านวัตกรรมของญี่ปุ่น และบริษัทเทมาเส็ก โฮลดิ้ง ของสิงคโปร์ จะให้การสนับสนุนความพยายามนี้ด้วย กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นคาดหวังว่า ความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างการบริการใหม่ในหลายด้าน เช่น อี-คอมเมิร์ซ ยา การแพทย์ และการดูแลรักษาพยาบาล โดยการใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการควบคุมระยะไกล (remote-control technologies) และความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่น แหล่งข่าว : http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Japan-ASEAN-arrange-for-new-cooperative-business-ties […]

บริษัทญี่ปุ่นเริ่มมองไปที่อาเซียนและอินเดียแทนจีน

บริษัทญี่ปุ่นเริ่มมองไปที่อาเซียนและอินเดียแทนจีน

  ในการสำรวจความคิดเห็นของ Nikkei และ CSIS 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าอินเดียเป็นแหล่งลงทุนเป้าหมาย มีเพียง 4% เท่านั้นที่ตอบว่าต้องการไปลงทุนในจีน ที่มาของภาพ : http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Japan-Inc.-distancing-itself-from-China-looking-to-India-ASEAN-for-growth   ผลการสำรวจของ Nikkei Inc. และ U.S. Think Tank Center for Strategic and International Studies ระบุว่าบริษัทญี่ปุ่นไม่มองจีนเป็นแหล่งเป้าหมายสำหรับการลงทุนอีกต่อไป แต่มุ่งเป้าไปยังอินเดียและประเทศอาเซียนอื่นๆแทนเพื่อการเจริญเติบโต เนื่องจากจีนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ก้าวร้าว ได้ลดทอนความต้องการของบริษัทญี่ปุ่นที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างจีน ผลการสำรวจ ถึง 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าอัตราการเติบโตของจีนจะลดลงกว่า 3% ในระยะเวลา 10 ปี 34% กล่าวว่าการเจริญเติบโตอาจจะอยู่ในแดนลบ ตั้งแต่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี 2001 จีนเป็นจุดหมายอันดับ 1 สำหรับการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง (ยกเว้นปี 2013 ที่นักลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนในไทยมากที่สุด) สำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 50% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าต้องการไปลงทุนอินเดีย และ […]

เจรจาสองทศวรรษ กลไกความร่วมมือด้านเงินสำรองระหว่างประเทศอาเซียน+3 ยังคงไม่ชัดเจน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศอาเซียน+3 ได้พบกันเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่เมือง Frankfurt ประเทศ Germany เพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่แบบพหุภาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเงินสำรองระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือกันระหว่างประเทศสมาชิกยามเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ แถลงการณ์ถึงการส่งเสริมความร่วมมือให้แข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นเฉพาะเจาะจง ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ต้องการให้กฎการให้ยืมเงินมีความเข้มงวดและชัดเจนมากขึ้น แต่ประเทศอาเซียนกลับต้องการให้มีการผ่อนคลายกฎและอำนวยความสะดวกให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงกองทุนได้มากกว่าปัจจุบัน ซึ่งมีเพียง 30% ของกองทุนเท่านั้นที่ประเทศสมาชิกสามารถกู้ได้โดยปราศจากความเกี่ยวพันกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นาย Taro Aso รัฐมตรีคลังญี่ปุ่น กล่าวว่า “กฏระเบียบที่แน่นอนในการให้ความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่จำเป็น” เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นคนหนึ่งกล่าวว่า “ถ้ากฎของการจัดการให้กู้ยืมไม่ชัดเจน ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ และ IMF ก็จะก้าวเข้ามาจัดการตามปกติ” ประเทศอาเซียนต้องการให้มีการเพิ่มสัดส่วนกองทุนที่สามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากความเกี่ยวพันกับ IMF เนื่องจากการพึ่งพากองทุนฉุกเฉินของ IMF ช่วงเกิดวิกฤติสกุลเงินเอเชียในปลายทศวรรษ 1990s เงื่อนไขการชำระเงินกู้ที่กำหนดโดย IMF ได้สร้างปัญหามากมาย ทำให้ประเทศอาเซียนพยายามที่จะลดการพึ่งพากองทุนช่วยเหลือของ IMF หากเกิดวิกฤตอีกครั้ง แหล่งที่มาข่าว : http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Asian-dollar-reserve-talks-unravel-over-funding-rules

จีน ญี่ปุ่น กำลังแข่งขันในโครงการที่สำคัญ

จีนและญี่ปุ่นกำลังแข่งขันเพื่อสร้างอิทธิพลในภูมิภาค โดยให้คำมั่นสัญญากับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้เงินกู้จำนวนมากและการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายจีนโดยนาย Li Keqiang นายกรัฐมนตรีของจีน ได้ให้คำมั่นระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิทที่เมืองหลวงของมาเลเซียว่า จะให้เงินกู้ถึง 10 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเพื่อการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาค และจะให้เงินจำนวน 3.6 พันล้านหยวน (564 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) แก่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม นอกจากนี้  จีนยังผลักดันความคิดริเริ่มเกี่ยวกับองค์กรด้านความร่วมมือด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย (Asian Financial Cooperation Association) เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในภูมิภาค ซึ่งเป็นที่มาของธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian   Infrastructure Investment Bank: AIIB) ที่มีจีนเป็นแกนนำจัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับญี่ปุ่นได้เสนอที่จะบรรเทาข้อจำกัดเงินกู้ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่มีญี่ปุ่นเป็นแกนนำยังประกาศส่งเสริมความร่วมมือกับ AIIB ในการให้เงินทุนเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 110 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในอีก 5 ปี นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น […]

ญี่ปุ่นให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ญี่ปุ่นให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   แหล่งที่มาภาพ: Kyodo News   ในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.58 ที่ผ่านมา  นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย Shinzo  Abe  ได้รับการคาดหวังที่จะแสดงท่าที “การสนับสนุนอย่างเต็มที่” ต่อการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมาย โดยนายอาเบะมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการบูรณาการประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคอาเซียนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ อนึ่ง ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการแก่ประเทศอาเซียนมาโดยตลอด เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงอย่างเข้มแข็งระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน  บทบาทของญี่ปุ่นในเรื่องเหล่านี้ เป็นความพยายามที่จะเพิ่มอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่จีนกำลังมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ขณะที่จีนได้นำเสนอวิธีการตอบสนองต่อความต้องการความต้องการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของเอเชียโดยการเป็นผู้นำการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) นาย Abe ได้ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 เกี่ยวกับความคิดริเริ่มที่จะให้เงินทุนจำนวน  110 พันล้านดอลล่าร์ เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในเอเชียใน 5 ปีข้างหน้า   แหล่งที่มา:  https://english.kyodonews.jp/news/2015/11/385487.html  

จีนเปิดตัวโครงการให้กู้เงินกว่า 2 พันล้าน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน

จีนเปิดตัวโครงการให้กู้เงินกว่า 2 พันล้าน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน

สำนักข่าวนิเคอิเอเชีย   (์Nikkei) รายงานว่า จีนจะสร้างโครงการให้กู้เงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน นายกรัฐมนตรีหลี เคอะเฉียง กล่าวในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเมื่อวันพฤหัสบดีนี้ “จุดมุ่งหมายของจีนก็เพื่อที่จะช่วยเหลือในการปรับปรุงความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร”นายหลีอธิบาย จำนวนเงินทุนครึ่งหนึ่งจะเป็นไปเพื่อให้สิทธิพิเศษในด้านสินเชื่อแก่ประเทศสมาชิก ในขณะที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาจีนจะให้เงินกว่าหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นายหลีกล่าวเสริมว่า จีนสามารถเสนออุปทานส่วนเกินของปูนซีเมนต์และกระจกเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐายในอาเซียนได้ เขาจึงเรียกร้องให้ประเทศจะที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการริเริ่มดังกล่าวของจีนนำไปสู่ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีน และกองทุนกว่า 4 หมื่นล้าน จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง ก่อนหน้านั้น, นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโสะ อาเบะ ได้ประกาศแผนเพื่อการสนับสนุนการลงทุนให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งเน้นไปที่การจ้างงานในเชิงสร้างสรรค์และสร้างบริการทางสังคมที่เข้าถึงได้มากขึ้น ความคิดริเริ่มของเขายืนอยู่ตรงกันข้ามกับโครงการที่จีนใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งที่มีอย่างกว้างขวาง