Post Tagged with: "AIIB"

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ระเบียบการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในหลายประการ ประการแรก ประเทศในภูมิภาคเอเชียกำลังเปลี่ยนจากที่ใช้เงินดอลล่าร์สหรัฐฯเป็นเงินสกุลหลักในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน ใช้ในการชำระเงิน ชำระหนี้การค้าและการลงทุน รวมทั้งใช้เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศ มาเป็นการใช้เงินหยวนของจีนแทนมากขึ้น เนื่องจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกามีความไม่แน่นอน อีกทั้งการเติบโตของอิทธิพลของจีนในตลาดการเงินทั่วโลกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ จีนยังได้นำเสนอมาตรการริเริ่มอื่น ๆ มากมายที่มุ่งเน้นการตลาด รวมถึงแผนการที่จะเปิดเสรีระบบการเงินของประเทศและอัตราดอกเบี้ย สิ่งเหล่านี้ ทำให้ IMF กำลังจะตัดสินใจเกี่ยวกับ Special Drawing Rights (SDR) basket  โดยจะรวมเงินหยวนใน new SDR basket ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่จะถึงนี้ ประการที่สอง ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ คือ การที่จีนเป็นผู้นำในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากการจัดตั้ง AIIB นี้เป็นการท้าทายอำนาจธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่มีบทบาทอยู่ก่อนแล้วในการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการในระดับภูมิภาค […]

จีน ญี่ปุ่น กำลังแข่งขันในโครงการที่สำคัญ

จีนและญี่ปุ่นกำลังแข่งขันเพื่อสร้างอิทธิพลในภูมิภาค โดยให้คำมั่นสัญญากับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้เงินกู้จำนวนมากและการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายจีนโดยนาย Li Keqiang นายกรัฐมนตรีของจีน ได้ให้คำมั่นระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิทที่เมืองหลวงของมาเลเซียว่า จะให้เงินกู้ถึง 10 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเพื่อการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาค และจะให้เงินจำนวน 3.6 พันล้านหยวน (564 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) แก่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม นอกจากนี้  จีนยังผลักดันความคิดริเริ่มเกี่ยวกับองค์กรด้านความร่วมมือด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย (Asian Financial Cooperation Association) เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในภูมิภาค ซึ่งเป็นที่มาของธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian   Infrastructure Investment Bank: AIIB) ที่มีจีนเป็นแกนนำจัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับญี่ปุ่นได้เสนอที่จะบรรเทาข้อจำกัดเงินกู้ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่มีญี่ปุ่นเป็นแกนนำยังประกาศส่งเสริมความร่วมมือกับ AIIB ในการให้เงินทุนเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 110 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในอีก 5 ปี นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น […]

ญี่ปุ่นให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ญี่ปุ่นให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   แหล่งที่มาภาพ: Kyodo News   ในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.58 ที่ผ่านมา  นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย Shinzo  Abe  ได้รับการคาดหวังที่จะแสดงท่าที “การสนับสนุนอย่างเต็มที่” ต่อการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมาย โดยนายอาเบะมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการบูรณาการประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคอาเซียนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ อนึ่ง ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการแก่ประเทศอาเซียนมาโดยตลอด เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงอย่างเข้มแข็งระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน  บทบาทของญี่ปุ่นในเรื่องเหล่านี้ เป็นความพยายามที่จะเพิ่มอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่จีนกำลังมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ขณะที่จีนได้นำเสนอวิธีการตอบสนองต่อความต้องการความต้องการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของเอเชียโดยการเป็นผู้นำการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) นาย Abe ได้ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 เกี่ยวกับความคิดริเริ่มที่จะให้เงินทุนจำนวน  110 พันล้านดอลล่าร์ เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในเอเชียใน 5 ปีข้างหน้า   แหล่งที่มา:  https://english.kyodonews.jp/news/2015/11/385487.html  

ADB และ AIIB ตกลงที่จะร่วมมือกัน

ADB และ AIIB ตกลงที่จะร่วมมือกัน

(นาย Takehiko Nakao ประธาน  Asian Development Bank (ADB) – คนซ้ายมือ  และนาย Liqun Jin ประธาน Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) – คนขวามือ) แหล่งที่มาภาพ:  www.adb.org   นาย Takehiko Nakao ประธาน  Asian Development Bank (ADB)  และนาย Liqun Jin ประธาน Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) พบกันเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมาที่  AIIB Multilateral Interim Secretariat ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกันให้มากขึ้นของทั้งสองสถาบัน โดยในระหว่างประชุม นาย Jin […]

จีนจัดพิธีลงนามกรอบความร่วมมือ AIIB

จีนจัดพิธีลงนามกรอบความร่วมมือ AIIB

ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้จัดพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank) หรือ AIIB ที่กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาชิกก่อตั้งกว่า 50 ประเทศ ความตกลงที่ผู้แทนสมาชิกก่อตั้ง AIIB ลงนามนี้ประกอบด้วย 60 มาตรา เปรียบเสมือนธรรมนูญขนาดย่อม (mini Constitution) ของ AIIB โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสัดส่วนการลงคะแนน (voting) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจีนมีสัดส่วนการลงคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง คือ 30.34% ตามมาด้วยรัสเซีย และอินเดีย โดย AIIB เป็นสถาบันระหว่างประเทศทางการเงินที่ใช้ระบบเสียงส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Xi Jinping ให้คำยืนยันว่าจะไม่มีประเทศสมาชิกใดมีสิทธิยับยั้ง (veto) เป็นที่น่าจับตามองว่าจีนสามารถโน้มน้าวประเทศต่าง ๆ ให้เข้าเป็นสมาชิกได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 6 เดือน รวมทั้งประเทศพันธมิตรหลักของสหรัฐฯ อาทิ อังกฤษและออสเตรีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จทั้งในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่ง แม้ทางการจีนจะปฏิเสธมาตลอดว่า AIIB ไม่ได้ถูกก่อตั้งมาเพื่อแข่งขันกับสถาบันทางการเงินของระเบียบโลกที่ดำรงอยู่อย่างธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian […]

ญี่ปุ่นกล่าวจะไม่เข้าร่วม AIIB ภายในกำหนด

ญี่ปุ่นกล่าวจะไม่เข้าร่วม AIIB ภายในกำหนด

แหล่งที่มาภาพ: Shutterstock   นาย Taro Aso รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น กล่าวในที่ประชุมรัฐมนตรีว่า ญี่ปุ่นจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) ที่ประเทศจีนเป็นผู้เสนอและกำหนดเส้นตายการสมัคร ในวันนี้ (31 มีนาคม 2015) เนื่องจากญี่ปุ่นต้องการรักษาข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับ AIIB (เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาที่มีข้อกังขา เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และความโปร่งใส) แม้จะมีการเรียกร้องจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนและผู้นำทางธุรกิจว่า ญี่ปุ่นควรจะมีท่าทีที่ เป็นบวกต่อธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่นี้ ประเด็นนี้ ผู้สังเกตการณ์ได้วิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่า หากญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะเข้าร่วม อาจเป็นเพราะญี่ปุ่นและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เกรงที่จะ สูญเสียอิทธิพลในการเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในการให้กู้เงินเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค   อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่ ADB และ AIIB จะร่วมมือกันก็มีเช่นเดียวกัน เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นาย Takehiko Nakao ประธาน […]