219 views

สามนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2014 ในการวิจัยเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาด้านพลังงานของประเทศ


ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2014/10/316642.html, TOKYO, Oct. 10,

สรุปข่าว/ Hiroshi Amano หนึ่งในสามนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ของปี 2014 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการวิจัยคิดค้นบุกเบิกวิธีการผลิตหลอดไดโอดเปล่งแสง เพื่อแก้ปัญหาพลังงานของประเทศญี่ปุ่นนั้น นับเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องการทำ ซึ่งเป็นประเด็นพลังงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดย Amano ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Nagoya กล่าวว่าคณะนักวิจัยจะใช้เทคโนโลยี LED ในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประหยัดพลังงานให้มากขึ้น

Nobel winner Amano to search for solutions to Japan's energy problems

ภาพ http://english.kyodonews.jp/photos/2014/10/316669.html

วิเคราะห์ข่าว/ จากข่าวนับเป็นความสำเร็จของความพยายามของญี่ปุ่นในการคิดหาทางออกเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นตระหนักมาโดยตลอด โดยรางวัลนี้ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2014 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประกาศผลรางวัลโนเบลประจำปี 2014 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน คณะกรรมการมีมติมอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น 3 ท่าน คือ Isamu Akasaki, Hiroshi Amano และ Shuji Nakamura ในผลงานประดิษฐ์ไดโอดเปล่งแสงสีน้ำเงิน (Blue LED) อันเป็นนวัตกรรมที่ปูทางให้โลกได้เห็นแหล่งกำเนิดแสงที่ประหยัดพลังงานและอุปกรณ์แสดงผลอิเล็กทรอนิกส์มากมายในปัจจุบัน ซึ่งไดโอดเปล่งแสงสีแดงและสีเขียวได้ประดิษฐ์ออกมาและใช้แพร่หลายตั้งแต่เมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว เหลือเพียงแสงสีฟ้าอันเป็นแสงที่สามในแม่สีทางแสง 3 สี (สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน) แม้ก่อนหน้านี้จะมีคนทำไดโอดที่เปล่งแสงคลื่นสีน้ำเงินออกมาได้ แต่แสงก็อ่อนเกินกว่าจะใช้งานได้จริง ไดโอดแสงสีน้ำเงินจึงเป็นอุปสรรคที่นักวิทยาศาสตร์ติดขัดมาตลอดหลายทศวรรษ จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการสร้างแสงสีน้ำเงินในระดับความเข้มที่ใช้งานได้เป็นครั้งแรก นับว่าพวกเขาได้ประดิษฐ์หลอดไดโอดเปล่งแสงสีน้ำเงินที่สว่างเพียงพอได้เป็นผลสำเร็จ ในเวลาต่อมา ไดโอดเปล่งแสงสีน้ำเงินก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง ทั้งนี้ เงินรางวัลมีมูลค่า 8 ล้านโครนสวีเดน (https://jusci.net/node/3343)

Leave a Comment