142 views

ชัยชนะของอาเบะทำให้ความสัมพันธ์กับโซลถูกแช่แข็งยิ่งขึ้น


หลังจากที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซะ อาเบะ (Shinzo Abe) ผู้นำพรรคฝ่ายรัฐบาลจากพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party-LDP) และพรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคนิวโคเมโตะ (New Komeito) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในสภาสูง (Upper House) ของญี่ปุ่นในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ด้วยคะแนน135 เสียง จากจำนวนที่นั่งในสภาสูงทั้งหมด 242 ที่นั่ง เอาชนะพรรคฝ่ายค้านคือพรรค Democratic Party of Japan-DPJ  พร้อมกันนี้ทั้งสองพรรคดังกล่าวสามารถควบคุมที่นั่งในสภาล่างได้จำนวน 2/3 ของที่นั่งทั้งหมดในสภาล่างของญี่ปุ่น จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาล่างเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของนายชินโซะ อาเบะจะบริหารงานไปอีก 3 ปี (Chung Min-uck, 2013).

บทวิเคราะห์ แนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างโซลและโตเกียวจะเป็นอย่างไรต่อไป?

คาดว่าความสัมพันธ์ระหว่างโซลและโตเกียวยังคงถูกแช่แข็งอย่างที่เป็นอยู่ด้วยเหตุผลต่างๆคือ

  1. จากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ เช่น กรณีที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีเป็นประเทศในจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นเวลา 35 ปี ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หรือเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2   ที่เด็กผู้หญิงและผู้หญิงชาวเกาหลีถูกบังคับให้บริการทางเพศแก่ทหารญี่ปุ่น ซึ่งนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ประเมินว่ามีสตรีราวๆ 2 แสนคนทั่วเอเชีย รวมทั้งจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย พม่า ฮ่องกง มาเก๊า เนเธอร์แลนด์ ถูกบังคับให้บริการทางเพศแก่ทหารญี่ปุ่น
  2. แนวนโยบายของนายอาเบะยึดมั่นแนวชาตินิยมมากและมีแนวโน้มจะแก้ไขรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นสามารถมีกระทรวงกลาโหมที่ทำหน้าที่เหมือนกระทรวงกลาโหมในประเทศอื่นๆมากกว่าเป็นเพียงแค่กองกำลังป้องกันตนเอง หลังจากความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1945 อำนาจทางทหารและบทบาทของกองทัพญี่ปุ่นได้ถูกจำกัดและถูกควบคุมโดยใกล้ชิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยญี่ปุ่นต้องยึดแนวทางการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นและถูกใช้มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชัยชนะของนายอาเบะได้สร้างความกังวลใจให้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งเกาหลีและจีน
  3. นายอาเบะได้กล่าวปฏิเสธที่เกาหลีใต้อ้างการมีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะ Dokdo ในกรณีนี้ยังเป็นขวากหนามสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสองประเทศ

เอกสารอ้างอิง 

Chung Min-uck. (2013). Abe victory to deep freeze Seoul ties.  [online].  Available: http//www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/07/120_139711.html.

 

Leave a Comment