178 views

ภูเขาไฟอนตะเกะในญี่ปุ่นระเบิด


ข่าว:  นักวิเคราะห์ข่าวอาวุโสของ NHK แสดงทัศนะเกี่ยวกับเหตุภูเขาไฟอนตะเกะในญี่ปุ่นระเบิดและความยากลำบากในการเตรียมรับมือภัยพิบัติจากภูเขาไฟ… ภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากเกิดขึ้นในวันเสาร์ ระหว่างช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาปีนเขาชมใบไม้เปลี่ยนสีมากเป็นพิเศษ …ยังไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรงเท่านี้มาก่อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วย …ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ขณะที่คำเตือนอยู่ในระดับ 1  (เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย > ข่าวภาคภาษาไทย. กันยายน 29, 2557. เจาะประเด็นวันนี้ : การรับมือเหตุภูเขาไฟระเบิด.  http://bit.ly/1p4Q69a)

ฯลฯ   เหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมาก

เนื่องจากเกิดขึ้นในวันเสาร์ ระหว่างช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาปีนเขาชมใบไม้เปลี่ยนสีมากเป็นพิเศษ มีนักปีนเขาจำนวนมากอยู่ใกล้ยอดเขา และคนเหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยโดยทันที

นอกจากนี้ยังไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรงเท่านี้มาก่อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ระดับการเฝ้าระวังภูเขาไฟของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ 1 ซึ่งชี้ว่าสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ และไม่มีการจำกัดหรือห้ามการปีนเขาแต่อย่างใด  

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น { The Japan Meteorological Agency (JMA) }ใช้ระดับการเฝ้าระวังนี้เป็นเกณฑ์บ่งชี้ความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟ…รวมทั้งใช้กำหนดมาตรการป้องกันภัยพิบัติ ระดับการเตือนภัยมีตั้งแต่ ระดับ 1 (ซึ่งต่ำสุด) ไปจนถึง ระดับ 5 (ซึ่งกำหนดให้อพยพผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง)ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ขณะที่คำเตือนอยู่ในระดับ 1…ทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุ ได้มีการปรับอันดับคำเตือนขึ้นเป็นระดับ 3 ซึ่งเตือนไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟ   ฯลฯ

The Japan Meteorological Agency (JMA) said that it had upgraded its five-stage volcanic alert level to three and urged people not to approach the mountain, Xinhua reported. (http://bit.ly/1rAgopG)

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

Natural Disasters =>  Political Disasters

QUE: เพราะเหตุใดจึงไม่มีการตรวจพบสัญญาณและปรับระดับคำเตือนขึ้นก่อนภูเขาไฟระเบิด    (http://bit.ly/1p4Q69a)

ANS: ฯลฯ…เป็นเรื่องยากที่จะทำเช่นนั้นได้ ฯลฯ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ปรับระดับคำเตือนขึ้น โดยว่าไม่พบความเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลที่ชี้ความเคลื่อนไหวของเปลือกโลก ฯลฯ

หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเผชิญความท้าทายในการพิจารณาตัดสินใจว่า…จะเปิดเผยข้อมูลประเภทใดและเมื่อใด… ตลอดจนควรจะปรับระดับคำเตือนขึ้นเมื่อใด… ในกรณีของภูเขาที่มีนักปีนเขามาเยี่ยมชมจำนวนมาก ฯลฯ ( http://bit.ly/1p4Q69a)

อุบัติภัย ภัยพิบัติ และ การท่องเที่ยว

จากผลของพิบัติภัยคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงและรวดเร็ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นสิ่งบ่งบอกให้ทราบว่า ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่มีชายฝั่งติดต่อกับทะเลอันดามัน อยู่ในข่าย ที่อาจได้รับพิบัติภัยเช่นนี้อีกเมื่อใดก็ได้ในอนาคต

 การจะป้องกันมิให้เกิดคลื่นสึนามินั้นคงจะกระทำมิได้ แต่การลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมีทางเป็นไปได้ ถ้าหากมีการใช้มาตรการที่ดี โดยอาจแยกมาตรการ ออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การสร้างระบบเตือนภัย และการให้ความรู้แก่ประชาชน (โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๘ คลื่นสึนามิ / การสร้างระบบเตือนภัยและการให้ความรู้แก่ประชาชน. http://bit.ly/1ostQau )

แหล่งข้อมูล:  http://bit.ly/1p6qRIb ; http://bit.ly/1ovlwcT;  http://bit.ly/1p4Q69a;  http://bit.ly/1ostQau ;  http://bit.ly/1rAgopG ;  http://bit.ly/1rAgopG;  http://bit.ly/1mJfaIq;  http://cnn.it/1rp7lJj

 

Leave a Comment