213 views

การประกาศความร่วมมือของโซลกับวอชิงตัน


สรุปข่าว จากการไปเยือนสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ (Park Geun- hye) ของเกาหลีใต้เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2013 ที่ทำเนียบขาวได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮและประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama) มีการประกาศความร่วมมือของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาโดยสรุปดังนี้

“6 ทศวรรษแล้วที่ความเป็นพันธมิตรระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอเมริกาได้นำมาซึ่งเสถียรภาพ ความมั่นคงและความรุ่งเรืองนบคาบสมุทรเกาหลี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและได้เพิ่มขึ้นทั่วโลก”

“ความเป็นพันธมิตรระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอเมริกาได้ก่อตัวขึ้นในสงครามเกาหลี ในปี 1953 ได้กำเนิดสนธิสัญญา ROK-U.S. Mutual Defense Treaty และได้พัฒนาเรื่อยมาสู่ยุทธศาสตร์ของความเป็นพันธมิตรที่กว้างขวางด้วยความร่วมมือที่ลึกซึ้งบนความมั่นคงและกินความทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประชาชนกับประชาชน เสรีภาพ มิตรภาพและความรุ่งเรืองร่วมกัน เรามีความสุขกับวันนี้บนค่านิยมร่วมกันคือ เสรีภาพ ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบทุนนิยม”

“สหรัฐอเมริกายังให้ความเชื่อมั่นว่าจะปกป้องเกาหลีใต้ เพิ่มการยับยั้งและใช้ความสามารถทางทหารอย่างเต็มพิกัดทั้งที่เป็นแบบแผนและนิวเคลียร์”

“ปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครั้งแรกของการประกาศใช้เขตการค้าเสรี (KORUS-U.S. Free Trade Agreement- KORUS FTA)…”  (www.koreatimes.co.kr, 2013)

บทวิเคราะห์ นับตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลเกาหลีใต้ในปี 1948 นโยบายต่างประเทศของเกาหลีใต้นั้นเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก กำลังทหารของสหรัฐอเมริกาชุดแรกเข้ามาในเกาหลีใต้ในเดือนกันยายน 1945 ในฐานะกองกำลังที่เข้ามายึดครอง (occupying force)  ภารกิจเบื้องต้นคือการปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นและจัดระเบียบในเขตแดนใต้เส้นขนานที่ 38 บทบาทของสหรัฐอเมริกาคือเป็นผู้นำเกาหลีใต้โดยการปกป้องเกาหลีใต้จากภัยคุกคามทางทหารจากภายนอกและให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือสหรัฐอเมริกาได้ปกป้องเกาหลีใต้ให้รอดพ้นจากการรุกรานของคอมมิวนิสต์ เมื่อเกาหลีเหนือพยายามเข้าพิชิตในปี 1950 และหลังสงครามเกาหลี สหรัฐอเมริกาสูญเสียกำลังทหาร 34,000 นาย พร้อมทั้งให้เงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่น้อยกว่า 18 พันล้านเหรียญสหรัฐ สหรัฐอเมริกายังได้ให้เงินช่วยเหลือต่อมา ในช่วงปี 1954-1970 สหรัฐอเมริกาให้เงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลเกาหลีใต้ประมาณ 5% ของ GDP ของเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้น วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของสหรัฐอเมริกาคือต้องการเข้ามาในประเทศพันธมิตรเพื่อตรวจดูและสู้กับการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตและจีน ทั้งนี้โดยภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามเกาหลี-ทศวรรษที่ 1960 เป็นไปในลักษณะที่เกาหลีต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกา ในทศวรรษที่ 1970 ความสัมพันธ์อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็น partnership  แต่ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมาความสัมพันธ์พัฒนาไปเป็นแบบ partnership มากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

www.koreatime.co.kr. (2013). Joint Declairation of Seoul and Washington. [online].  Available: http//www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/05/120_135375.html.

 

Leave a Comment