371 views

ภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี : กิมจิ


 

ข่าว: กิมจิ; 김치; Gimchi; Kimch’i; คิมชี; ผักดองเค็ม_เชื่อกันว่าการทำกิมจิเป็นการดองผักที่ถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 7 ในยุคนั้นช่วงฤดูหนาวในประเทศเกาหลี จะมีอากาศหนาวจัดไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ชาวเกาหลีจึงคิดวิธีการถนอมอาหารขึ้น เพื่อมาทดแทนผักสดที่หาได้ยาก หนึ่งในนั้นคือการทำผักดองเค็มด้วยเกลือหมักในไหแล้วนำไปฝังดิน (http://bit.ly/1pD4qMe)

ฯลฯ

สำหรับคนเกาหลีแล้ว กิมจิไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารจานหนึ่ง เท่านั้น 

แต่กิมจิยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ

เป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราว ให้คนทั่วโลกได้รับรู้ และสัมผัสถึงตัวตนของคนเกาหลีได้เป็นอย่างดี

(http://bit.ly/1q6eMU3)

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

กิมจิ (เกาหลี: 김치, MC: Gimchi, MR: Kimch’i คิมชี) มีข้อสันนิษฐานกันว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ชิมเช” (เกาหลี: 침채, ฮันจา: 沈菜, MC: chimchae, MR: ch’imch’ae) ที่แปลว่าผักดองเค็ม กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว  (http://bit.ly/1pD4qMe)

 ตัวสัญลักษณ์กิมจิ  สร้างขึ้นโดย องค์กรการค้าเกษตรกรรมและการประมงเกาหลี (Korea Agro-Fisheries Trade Corporation) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 เพื่อส่งเสริมกิมจิแท้จากประเทศเกาหลี และสร้างความแตกต่างระหว่างกิมจิเกาหลีและกิมจิญี่ปุ่น (Kimuchi) ให้ชัดเจนขึ้น  

ตัวสัญลักษณ์กิมจินี้พบได้เฉพาะกิมจิแท้ของประเทศเกาหลี ซึ่งต้องทำและผลิตจากวัตถุดิบในประเทศเกาหลีเท่านั้น โดยตัวสัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศเกาหลี และอีกหลายเมืองหลายประเทศทั่วโลกได้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ฝรั่งเศส สเปน สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมัน แคนาดา นิวซีแลนด์ ฮอลแลนด์ เปรู และประเทศไทย (http://bit.ly/1pD4qMe)

แหล่งข้อมูล:  http://bit.ly/1pD4qMe;  http://bit.ly/1vHHyO8;  http://bit.ly/1q6eMU3;  http://bit.ly/1rbKiQw http://bit.ly/1w2jnHm

Comments are closed.