245 views

บทบาทสื่อมวลชน กรณีอีโบลา


ข่าว:  สังคมยุคสื่อสาร_ความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดของสังคมขึ้นอยู่กับคนในสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเวลา และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม   สื่อมวลชนต่างๆ จึงมีบทบาทสำคัญในการเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม_ชี้นำสังคม   (http://bit.ly/1pk2Hvb)  The Best Movies About Disease Outbreaks (http://bit.ly/VPac0m) ***แก้ไข ปรับปรุง ครั้งล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม  2557***

 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

“Prevention is better than cure.” (Desiderius Erasmus)

(ปี ค.ศ. 1995)  ชื่ออังกฤษ : Outbreak  ชื่อไทย : วิกฤตไวรัสสูบนรก  เรื่องย่อ: … ลิงตัวหนึ่งจากป่าแอฟริกาถูกจับมาทดลอง และถูกลักพาไปขายต่อโดยไม่มีใครรู้ว่า มันคือตัวนำโรคร้ายแรงที่ยังไม่พบทางรักษา ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสมรณะชื่อ “อีโบลา” จำนวนผู้ป่วยและผู้ตายเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วจนน่าสยอง  พันเอกแซม แดเนียล นายแพทย์ทหารได้รับมอบหมายให้มาตรวจสอบ พร้อมด้วย ร็อบบี้ อดีตภรรยาของเขาผู้ยังเหลือเยื่อใยต่อกันอยู่   แซมต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือโลก (http://bit.ly/VRPXyx)

(ปี ค.ศ. 2011)  ชื่ออังกฤษContagion  ชื่อไทยสัมผัสล้างโลก  เรื่องย่อ:…การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสผ่านทางอากาศ ซึ่งร้ายแรงขนาดสามารถฆ่าคนตายได้เพียงชั่วข้ามคืนและเมื่อไวรัสนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก เหล่าบรรดาหมอและนักวิทยาศาสตร์ต่างร่วมมือกันคิดค้นหาวิธียับยั้งและรักษา  ในขณะเดียวกัน ประชาชนต่างก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอด (http://bit.ly/1q7eQmg)

แหล่งข้อมูล: http://bit.ly/1C4vl7Mhttp://bit.ly/VRPXyx http://bit.ly/1pk2Hvb; http://imdb.to/1mVCHR6http://bit.ly/1q7eQmg;  http://bit.ly/1pKG5Da;  http://bit.ly/1vrnzCZ

Leave a Comment