339 views

นักวิจัยไทยพบว่ามีผู้หญิงลาวลักลอบไปขายบริการทางเพศในไทยมากขึ้น


71307A1C-36B1-4CA1-9D2D-FB4F2F8A59A4_w640_r1_s_cx0_cy6_cw0

นักวิจัยด้านแรงงานข้ามชาติประจำสถาบันวิจัยสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การยืนยันว่าการเดินทางไปมาที่สะดวกระหว่างประชาชนลาวและไทยในทุกวันนี้ ได้กลายเป็นช่องทางในการสร้างผลประโยชน์ให้ กับกลุ่มหรือขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน การเดินทางที่สะดวกขึ้นนี้ได้มีการนำแรงงานลาวลักลอบเข้าไปทำงานโดยผิด กฎหมายในไทยมากขึ้น โดยในที่นี้รวมถึงแรงงานลาวเพศหญิงที่ขายบริการทางเพศในไทยอีกด้วย การขายบริการทางเพศของแรงงานลาวเพศหญิงในไทยดังกล่าวนี้ มีทั้งที่สมัครใจและถูกบังคับ แต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งไปกว่านั้นคือการเก็บข้อมูลของนักวิจัยยังพบว่ามี เยาวชนลาวเพศหญิงที่เป็นนักศึกษาได้สมัครใจพากันเดินทางเข้ามาขายบริการทาง เพศในไทยมากขึ้น ซึ่งนักวิจัยท่านนี้ได้กล่าวว่า “ในตอนนี้มันจะมีลักษณะของความหลากหลายของการให้บริการ เช่น เด็กที่เข้ามานั้นเป็นเด็กที่ยังเรียนหนังสือ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตอนเย็นวันศุกร์ก็จะเข้ามาขายบริการแล้ววันอาทิตย์ก็กลับ หรือในช่วงเทศกาลวันหยุด ก็เป็นช่องทางที่เด็กจะมีโอกาสเข้ามาหาเงินในไทย ก็คือเข้ามาขายบริการและก็กลับไปเรียนหนังสือต่อ” แต่อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีสถิติชัดเจนว่าผู้หญิงและเยาวชนลาว มีจำนวนเท่าใดที่ถูกบังคับหรือสมัครใจขายบริการทางเพศในไทย หากแต่องค์การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในไทยเชื่อว่ามีแรงงานลาวในไทยกว่า 5 แสนคนที่ลักลอบเข้ามาทำงาน โดนเกินกว่า 55% ในจำนวนดังกล่าวนี้เป็นแรงงานลาวเพศหญิงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกบังคับ ให้ขายบริการทางเพศ

ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าวจึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์กรแรงงานสากล (ILO) กับคณะผู้แทนของทางการลาว ด้วยเป้าหมายเพื่อการปรับแก้กฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบันของลาวให้ทันสมัยและ สอดคล้องกับสนธิสัญญาสากลที่ลาวได้ร่วมเป็นภาคีอยู่ด้วย โดยเฉพาะสนธิสัญญาว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างแรงงานเพศหญิงและชาย สนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเยาวชน และหลักการสากลว่าด้วยคณะกรรมการร่วมสามฝ่ายระหว่างรัฐบาลนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักการสากลเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้แรงงานในลาวได้รับการคุ้มครองสิทธิทั้งในด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพในการทำงานอย่างครบถ้วนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานของลาวให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานโลกได้อย่างแท้จริงอีกด้วย กฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบันของลาวได้ถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมาและได้มีการปรับแก้ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี 2006 หากแต่จนถึงปัจจุบันนี้สภาพการณ์ต่างๆ ทั้งภายในลาวและต่างประเทศนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับแก้กฎหมายแรงงานของลาวให้ทันสมัยซึ่ง จะมีการเพิ่มขึ้นจากเดิม 77 มาตราเป็น 134 มาตราเพื่อให้รัดกุมและสามารถบังคับใช้ได้อย่างชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานลาวนั่นเอง

ที่มาแหล่งข่าว: http://lao.voanews.com/content/thai-expert-insist-that-more-lao-illegal-workers-caused-more-prostitutes/1681389.html

Leave a Comment