290 views

ดาวเทียมคู่ขวัญของญี่ปุ่นจ้องเขม็งไปยังโรงไฟฟ้ามหาประลัย


ข่าว:  ดาวเทียมของญี่ปุ่น  2 ดวง (โฮโดโยชิ-3 และ โฮโดโยชิ-4) ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร  โดย จรวด “เนปเปอร์” (Dnepr) จากรัสเซีย  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557  เพื่อเฝ้าระวังตรวจตราความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ใกล้โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล และโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ   (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 19 มิถุนายน 2557,  http://bit.ly/SWXVFh;  http://bit.ly/1kTuXgg;   http://bit.ly/1lFLMjd;  http://bit.ly/TckYfJ;  http://bit.ly/1uI45p5;   http://bit.ly/1ss4AHW;  http://bit.ly/1qkJSpo;  http://1.usa.gov/1pOT1bQ )

วิเคราะห์:  ดาวเทียมทั้งสองดวงของญี่ปุ่น:โฮโดโยชิ-3 และ โฮโดโยชิ-4 (Hodoyoshi-3 and Hodoyoshi-4)  ดัง รูป 1 และ รูป 2 ข้างบน_เป็นดาวเทียมขนาดย่อม มีน้ำหนัก 56.5 กิโลกรัม และ 63.7 กิโลกรัม ตามลำดับ  ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว วงเงินงบประมาณดวงละ  300 ล้านเยน (หรือ 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 96 ล้านบาท)  ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านดาวเทียมระหว่างญี่ปุ่นกับยูเครน (The joint Japan-Ukraine satellite project)

ดาวเทียมโฮโดโยชิ-3 และ โฮโดโยชิ-4 จะเก็บภาพโรงไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลและโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ  ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับเป็นประจำจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าทั้งสอง (อาทิ  ระดับกัมมันตภาพรังสี )   ขณะเดียวกัน จะทำหน้าที่สอดส่องระดับน้ำในแม่น้ำทั่วโลก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่  โดยส่งข้อมูลให้แก่ 22 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย บังกลาเทศ เป็นต้น

ตาวิเศษ::ดาวเทียมทั้งสองดวงของญี่ปุ่นบ่งชี้ศักยภาพมหาอำนาจ

1. ทางตรง_Manifest Function:

—1.1) แสดงความรับผิดชอบสุดขอบฟ้าของรัฐต่อธุรกิจพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ข้ามชาติ_ดาวเทียมทั้งสองจะเป็นตาวิเศษที่รัฐสร้างขึ้น “จ้องมอง”เฝ้าระวังตรวจตราความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ใกล้โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลและโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ

—1.2)  ส่งสัญญาณแสนยานุภาพอวกาศ_ ดัชนีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาอำนาจ   แสดงให้เห็นว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศแนวหน้าในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์   ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีจำนวนการขอสิทธิบัตรเป็นอันดับ 3 ของโลก   โดยมีรากฐานแข็งแกร่งจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐในสถาบันการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัย  สำหรับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนางานด้านอวกาศ สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาของญี่ปุ่น (http://bit.ly/MFVkNq)

2. ทางอ้อม_ นัยยะ Latent Function:

—2.1) บทบาทและคุณค่าของมหาวิทยาลัยวิจัย_ อาทิ  มหาวิทยาลัยโตเกียว { 東京大学 Tōkyō Daigakuโทเกียวไดงะกุ ) หรือย่อว่า โทได (東大 Tōdai ) เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นในลักษณะของมหาวิทยาลัยวิจัย ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีเกียรติมากที่สุดในญี่ปุ่น และยังจัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 8 ของโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง (ใน ค.ศ. 2011) และ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย (ใน ค.ศ. 2011-2012) จากการจัดอันดับสถาบันในระดับอุดมศึกษา โดย TIMES HIGHER EDUCATION ประเทศอังกฤษ  เป็นต้น  (http://bit.ly/1nmAwFC)

2.2) การริเริ่มความร่วมมือข้ามชาติด้านอวกาศต้นทุนต่ำ_ โครงการความร่วมมือด้านดาวเทียมระหว่างญี่ปุ่นกับยูเครน (http://bit.ly/1noshdh;  http://bit.ly/1ss4AHW)

แหล่งข้อมูล:http://bit.ly/SWXVFhhttp://bit.ly/1kTuXgghttp://bit.ly/1lFLMjd ; http://bit.ly/TckYfJ;  http://bit.ly/1uI45p5;  http://bit.ly/1ss4AHW;  http://bit.ly/1nmAwFC;   http://bit.ly/MFVkNq;   http://bit.ly/1re2nvj;  http://bit.ly/1qkJSpo;  http://1.usa.gov/1pOT1bQ;  http://bit.ly/1qkLOy7; http://bit.ly/1noshdh

Leave a Comment