191 views

New Komeito chief vows to counter Abe if he tries to change Article 9


japan_news_2013060201
หัวหน้าพรรคนิวโคเมโตะประกาศว่าจะเผชิญหน้ากับอาเบะถ้าหากยังพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 9
สรุปข่าว
นายนะซึโอะ ยามากุชิ หัวหน้าพรรคนิวโคเมโตะได้แถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ (28 มิถุนายน) ที่ผ่านมาว่า พรรคฝ่ายค้านจะเดินหน้าถ่วงอำนาจพรรคเสรีประชาธิปไตยที่ครองเสียงข้างมากในรัฐบาล ถ้าหากพรรครัฐบาลยังคงเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 9 หลังการเลือกตั้งวุฒิสภา เพื่อให้มีสิทธิในการรักษาความมั่นคงร่วม (Collective Self-Defense)
อย่างไรก็ดี พรรคนิวโคเมโตะและพรรคเสรีประชาธิปไตยมีความเห็นส่วนใหญ่สอดคล้องกันในเรื่องลำดับความสำคัญทางการเมือง แต่มีข้อแตกต่างในประเด็นหลักๆ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การรักษาความมั่นคงร่วม ทัศนะต่อประเด็นทางประวัติศาสตร์และนโยบายพลังงานนิวเคลียร์
ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 9 หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านมองว่าหากอาเบะต้องการให้ญี่ปุ่นมีสิทธิในการรักษาความมั่นคงร่วม เพื่อส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เนื่องจากสิทธิในการรักษาความมั่นคงร่วมเป็นแนวคิดช่วยเหล…ือพันธมิตรที่ถูกโจมตี ซึ่งพรรคนิวโคเมโตะยังคงยึดการตีความรัฐธรรมนูญที่ว่าญี่ปุ่นไม่สามารถมีสิทธิกระทำเช่นนั้นได้ เนื่องจากจะเป็นการทำลายความเชื่อใจภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในขณะที่ประเด็นทางด้านประวัติศาสตร์สงครามนั้น นายอาเบะพยายามเปลี่ยนแปลงคำแถลงกล่าวขอโทษเรื่องทาสบำเรอของนายโยเฮ โคโนะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงไว้ในปี 1993 ซึ่งได้ยืนยันว่ากองทัพญี่ปุ่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาซ่องให้แก่ทหารญี่ปุ่น แต่ยังคงมีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งว่ากองทหารบังคับให้ผู้หญิงเป็นทาสบำเรอหรือไม่ โดยพรรคนิวโคเมโตะต้องการคงถ้อยแถลงดังกล่าวไว้ สำหรับเรื่องนโยบายนิวเคลียร์นั้น การที่รัฐบาลภายใต้การนำนายอาเบะส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังอินเดียและตุรกีนั้นอาจจะทำให้มองว่าเป็นประเทศที่แสวงหาการส่งออกนิวเคลียร์อย่างแข็งขัน

วิเคราะห์ข่าว
การออกมาแถลงข่าวของนายนะซึโอะ ยามากุชิ หัวหน้าพรรคนิวโคเมโตะในช่วงนี้นอกจากจะเป็นการแสดงจุดยืนของพรรคแล้ว ยังเป็นการหาเสียงเลือกตั้งวุฒิสมาชิกที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ โดยหวังจะเรียกคะแนนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 9 ของนายอาเบะเป็นสำคัญ ด้วยการชี้ให้เห็นข้อเสียจากการดำเนินนโยบายความมั่นคงและทัศนะของนายอาเบะที่กระตุ้นความหวาดระแวงให้แก่เพื่อนบ้านและประชาคมโลก ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน (26 มิถุนายน) นายอาเบะเพิ่งออกมากล่าวว่าเขาจะต้องชนะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ได้ เพื่อรับประกันความมั่นคงในอนาคตของญี่ปุ่น การออกแถลงของนายยามากุชิ จึงเป็นการเรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นเลือกสมาชิกพรรคฝ่ายค้านให้เข้ามาเป็นวุฒิสภา เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจกับพรรครัฐบาลในสภาล่าง
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/29/national/new-komeito-chief-vows-to-counter-abe-if-he-tries-to-change-article-9/

 

Leave a Comment