251 views

ชาวจีนกว่า 400 ล้านคนพูดภาษาจีนกลางไม่ได้


หนังสือจีน

ที่มาภาพ: itc.cric.ac.th

ซีอาร์ไอ ออนไลน์: รายงานว่าหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้าระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการจีนเปิดเผยข้อมูลเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า ปัจจุบัน ชาวจีนที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้มีเพียง 70% เท่านั้น และที่เหลืออีก 30% ซึ่งเท่ากับ 400 ล้านกว่าคนพูดภาษาจีนกลางไม่ได้ โดยเฉพาะในเขตชนบท เขตทุรกันดารและเขตชนเผ่าน้อย การใช้ภาษาจีนกลางยังไม่ค่อยแพร่หลาย สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนปีนี้ เป็นสัปดาห์เผยแพร่การใช้ภาษาจีนกลางทั่วประเทศครั้งที่ 16 ประเด็นหลักของปีนี้คือ “เผยแพร่การใช้ภาษาจีนกลาง ร่วมกันสานฝันของชาวจีน”   กิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่การใช้ภาษาจีนเริ่มจัดตั้งแต่ปี 1998 โดยจัดขึ้นปีละครั้งของทุกปี

แหล่งข่าว

http://thai.cri.cn/247/2013/09/06/226s213277.htm

วิเคราะห์ข่าว

ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการรู้หนังสือน่าจะเป็นประเด็นที่คนไทยคุ้นเคย เพราะรัฐบาลไทยก็มีการส่งเสริมในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน หากมองให้ลึกซึ้งจะเห็นว่าทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ แต่เรื่องที่น่าสนใจจากข่าวนี้ที่ขอนำเสนอคือประเด็น กิจกรรมเผยแพร่การใช้ภาษาจีนทั่วประเทศ ซึ่งมีประเด็นหลักในปีนี้ว่า “เผยแพร่การใช้ภาษาจีนกลาง ร่วมกันสานฝันของชาวจีน” จากข้อสัมภาษณ์ตอนหนึ่งของ Dr. Zhou Fangye นักวิจัยชาวจีน จาก CASS ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมจีนในปัจจุบัน ต่อข้อซักถามที่ว่า เหตุใดประเทศจีนจึงมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรไม่สูงเท่าญี่ปุ่นหรือเกาหลี  Dr. Zhou ตอบว่าคนจีนไม่ได้นับถือศาสนาใดมีแต่พรรคคอมมิวนิสต์ ความเชื่อต่างๆได้ถูกทำลายในสมัยคอมมิวนิสต์เรืองอำนาจยุคแรกๆ ท่านเหมาเซตุง แม้กระทั่งเติ้งเสี่ยวผิง ความเชื่อเกี่ยวกับขงจื้อ ก็ถูกทำลายไปมาก ปัจจุบันเริ่มมีการรื้อฟื้นกลับมาใหม่ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนมีนโยบายเกี่ยวกับการสานฝันของประชาชนชาวจีนออกมาตลอด สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากผู้นำจีนคนปัจจุบัน สีจิ้นผิง ตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆก็กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของจีนโดยมีประเด็นเกี่ยวกับการสานฝันเช่นเดียวกัน ดูเหมือนเป็นประเด็นเล็กๆ แต่ที่น่าสนใจเพราะทำไมพรรคคอมมิวนิสต์ให้ความสนใจในเรื่องนี้เสมอมา การรวมพลังคนในชาติด้วยการฝันร่วมกัน การเป็นหนึ่งเดียว ที่มีกิจกรรมคือการสานฝันร่วมกัน ทำให้คนในชาติมีความหวังในการดำรงชีวิตอยู่ นี่น่าจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจ ทำไมมังกรจึงผงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกยุคปัจจุบัน

Leave a Comment