183 views

โซล, ปักกิ่ง ใกล้ชิดกันมากขึ้น


โซลได้เปลี่ยนจุดยืนต่อปักกิ่งซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด ด้วยความสัมพันธ์แบบทวิภาคี ปัจจุบันกำลังเข้มแข็งขึ้นในทางการทูตและความมั่นคง  ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเข้มแข็งขึ้นสาเหตุหนึ่งมาจากภัยคุกคามเรื่องนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือ การเดินทางไปเยือนจีนของประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ (Park Geun-hye) ในช่วงวันที่ 26-30 มิถุนายนนี้เป็นหลักสำคัญสำหรับทั้งสองประเทศที่จะขยายความร่วมมือในทางการทูตและความมั่นคง เพราะจีนก็เหมือนเกาหลีใต้ที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ในขณะนี้ต้องการสร้างแนวทางที่สมดุลย์ระหว่างความสัมพันธ์ต่อสหรัฐอเมริกาและจีน เนื่องจากจีนมีความสำคัญมากขึ้นและจากการเปลี่ยนจุดยืนของเกาหลีใต้ ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ ได้เดินทางไปเยือนจีนเป็นอันดับที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา  ทั้งนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วผู้นำสูงสุดของเกาหลีใต้จะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา แต่ในครั้งนี้ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ มีแผนการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ 3 (Chung Min-uck, 2013)

บทวิเคราะห์  เพราะเหตุใดประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ จึงเดินทางไปเยือนจีนเป็นประเทศที่ 2 ?

  1. เพราะความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์รูปแบบใหม่คือมีทั้งการร่วมมือและการแข่งขัน ตั้งแต่หลังปี 2010 เป็นต้นมาเมื่อระบบโลกเปลี่ยนเป็น Multi-polar System ที่อำนาจในเวทีโลกกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาลดลง เกาหลีใต้ไม่จำเป็นต้องยึดจุดยืนแบบเดิมที่ต้องพึ่งพาเรื่องเศรษฐกิจกับจีนและพึ่งพาเรื่องความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกา
  2. จีนมีความสำคัญมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา อีกทั้งที่ตั้งก็ใกล้ชิดกันกับเกาหลีใต้  เป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
  3. จีนมีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนือ จีนอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้
  4. ประชาชนชาวเกาหลีใต้เห็นความสำคัญของความร่วมมือกับจีนมากกว่าญี่ปุ่น จากการสำรวจทัศนคติประชาชนเมื่อเร็วๆนี้ 83% ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับจีนมากกว่าญี่ปุ่น ในขณะที่ 11.7% สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น

เอกสารอ้างอิง

Kim Se-jeong. (2013).Seoul, Beijing drawn closer.  [online].  Available: http//www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/06/120_138252.html.

Leave a Comment