149 views

การส่งออกของจีนในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9


Export April 2014

ที่มา http://news.xinhuanet.com

สรุปข่าว         

สำนักงานศุลกากรของจีนรายงานว่าการส่งออกของจีนในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 มีมูลค่า 188.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 มีมูลค่า 170.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 มีมูลค่า 358.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้าเกินดุลอยู่ที่ 18.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบรายปี การค้าต่างประเทศกับสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5, 2.4, 1.6 และ 1.2 ตามลำดับในสี่เดือนแรกของปี

บทวิเคราะห์

การส่งออกของจีนในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อกลับไปเปรียบเทียบกับการส่งออกในเดือนมีนาคมพบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น นักวิเคราะห์ของจีนมองว่าตัวเลขการค้าต่างประเทศที่ดีดตัวขึ้นนี้เป็นเพราะนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและการปรับปรุงการส่งออกไปยังประเทศสำคัญ การส่งออกของจีนอาจมีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่เพราะผลจากปัจจัยภายนอกที่สลับซับซ้อนต่างๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางการจีนก็หามาตรการในการรองรับและเพิ่มนโยบายสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประกาศข้อเสนอเกี่ยวกับการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงออกมาเพื่อส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกของจีนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะฉะนั้นจีนสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน และอีกไม่นานเราจะได้เห็นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจจีนกัน

แหล่งข้อมูล:     http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-05/08/c_133319674.htm (วันที่ 8 พฤษภาคม 2014)


Leave a Comment