248 views

55 ปี ไต้หวันลงทุนในไทย ราว 430,000 ล้านบาท 2,180 โครงการ


ข่าว:  กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน อ้างข้อมูลคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทย ระบุว่า  ช่วง ปีค.ศ.1959 -2013  (หรือ ช่วง พ.ศ. 2502-2556) หรือ ราว 55 ปี  ผู้ประกอบการชาวไต้หวันนำเงินลงทุนในประเทศไทย  จำนวนเงิน  13,453 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   (ประมาณ 430,000 ล้านบาท )  ทั้งหมด 2,180 โครงการ    ประกอบด้วย  (1) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ เหล็ก และปิโตรเคมี เป็นต้น  และ  (2) กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ สิ่งทอ เครื่องจักร การนำเข้าและส่งออก เครื่องประดับ สินค้าเกษตร อุปกรณ์กีฬา เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน เซรามิกซ์ บริษัทจัดหางาน บ้านและที่ดิน ชานมไข่มุก และบริษัทนำเที่ยว เป็นต้น  ขณะนี้ การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการไต้หวันยังเป็นไปตามปกติ  (http://bit.ly/1lTBREphttp://bit.ly/1ggBbsN*** แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด วันที่ 28 พฤษภาคม 2557***

วิเคราะห์:  นโยบายมุ่งสู่ใต้ _นโยบายต่างประเทศของไต้หวันต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:-ไต้หวันได้ดำเนิน “นโยบายมุ่งสู่ใต้” (Go South Policy) เป็นนโยบายส่งเสริมให้ชาวไต้หวันมาลงทุนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ (1) ลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไต้หวันต้องพึ่งพาจีน  และ(2) ใช้เศรษฐกิจเป็นช่องทางกระชับความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้

แหล่งข้อมูล:  http://bit.ly/1lTBREp;  http://bit.ly/1qWMSf0;   http://bit.ly/1pf0BsQ; http://bit.ly/1lTWxfx;  http://bit.ly/1gmpzqd;  http://bit.ly/1hb1az6;  http://bit.ly/1nsZbtD ;  http://bit.ly/1gmq4AD http://bit.ly/1ggBbsN

 

Leave a Comment