138 views

พระภิกษุเกาหลีจำนวน 250 รูป เยี่ยมคารวะ ดาไล ลามะ ที่อินเดีย


untitled123

ที่มา : http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130827000938

มีรายงานข่าวว่าพระภิกษุเกาหลีจำนวน 250 รูป ได้เดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อปฏิบัติธรรมตามแนวคิดแบบพุทธธิเบต ขององค์  ดาไล ลามะ เป็นเวลา 3 วัน

สำนักข่าวนานาชาติรายงานว่า การเดินทางไปไปปฏิบัติธรรมของพระภิกษุเกาหลี จำนวน 250 รูปเพื่อการปวารนาตนในการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาพุทธ โดยมีการสนทนาธรรม และการปฏิบัติตนตามวินัยสงฆ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางสำคัญในการทำให้ชีวิตเมื่อดับสุญไปแล้วจะไปสู่นิพพาน  การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์เกาหลีจัดขึ้นในธรรมศาลาซึ่งเป็นโบสถ์ประธาน ในอินเดีย อันเป็นที่พำนักของขององค์  ดาไล ลามะ ที่เป็นธิเบตพลัดถิ่นและลี้ภัยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อินเดีย

องค์ดาไล ลามมะ ได้กล่าวในการสนทนาธรรมในวันแรกกับพระภิกษุเกาหลีว่าในขณะที่โลกทุกวันนี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหามากมาย อาทิ ปัญหาการคอรัปชั่น ปัญหาความเลวร้ายที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย ประชาธิปไตยและเสรีภาพของสื่อ เป็นต้น คำสนทนาธรรมในครั้งนี้ได้รับการแปลเผยแพร่ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี

ในการสนทนาธรรมยังกล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างล้ำหน้า มีการพัฒนาทางวัตถุ แต่ในทางกลับกันจิตใจคนต่ำลง ประชาชนไม่มีความสุขภายในที่แท้จริง และมองว่ามีโลกมีความห่างไกลจากความสงบสันติหรือสันติภาพ  ขาดค่านิยมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ทำให้เกิดอารมณ์ในเชิงลบ เช่น ความเห็นแก่ตัว ความตะกละ ความเกลียดชัง ในท้ายที่สุดจะมีแต่คนอารมณ์รุนแรง อิจฉาริษยา จงเกลียดจงชัง  เป็นต้น

และยังมีรายงานว่า ณ ที่พำนักขององค์ดาไล ลามะ และที่พำนักของสงฆ์ ได้มีการเสริมกำลังในการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา หลังจากที่มีการลอบวางระเบิดเป็นชุดๆในพุทธคยาและการคุกคามของผู้ก่อการร้ายกลุ่มต่อต้านวัดธิเบต  องค์ดาไล ลามะในวัย 77 ปี เป็นศูนย์กลางข้อโต้เถียงในระดับนานาชาติในทศวรรษที่ผ่านมา และประเทศเกาหลีเองก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ยอมรับหรือร่วมคัดค้านด้วย

รัฐบาลเกาหลีได้มีการระงับการอนุญาตให้เข้าประเทศหลายครั้ง ความไม่เห็นด้วยดังกล่าวได้รับการตอบรับจากรัฐบาลจีน  รวมถึง ตั้งแต่การได้รับรางวัลแมนเฮีย (Manhea) ในปี 2005 และการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมศาสนาโลก ในงานกวางจูซัมมิท (Gwangju Summit) ในจำนวนผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในปี 2006

 

บทวิเคราะห์ข่าว

                ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีจำนวนประชากรประมาณ  50 ล้านคน (2555) ประชากรมากกว่าครึ่งนับถือศาสนาคริสต์ คือ ร้อยละ 52 (โปรเตสแตนท์ ร้อยละ 46 โรมันคาทอลิกร้อยละ 39) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 46  นับถือลัทธิขงจื๊อร้อยละ 1 และอื่นๆหรือไม่นับถือศาสนาใด ร้อยละ 1  นักวิชาการบางคนได้วิเคราะห์ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า คนเกาหลีส่วนใหญ่ จะไม่นับถือศาสนาใดๆเลย แต่ก็ยังมีนักวิชาการบางท่านกลับมองว่า ในอนาคตข้างหน้า ศาสนาคริสต์จะมีบทบาทสำคัญในสังคมคนเกาหลี ด้วยสังคมเกาหลีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างที่องค์ดาไล ลามะ ได้สนทนาธรรมว่า โลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างล้ำหน้า มีการพัฒนาทางวัตถุ แต่ในทางกลับกันจิตใจคนต่ำลง ประชาชนไม่มีความสุขภายในที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้เองทำให้ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาที่ตนเองนับถือเรียกร้องให้ความสำคัญในศาสนาของตน เพื่อดึงจิตใจคนเกาหลีให้เห็นทางแห่งธรรมว่าความสุขไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยหรู ดูดี แต่เป็นความสุขภายในที่แท้จริง ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม การเดินทางไปปฏิบัติธรรมของพระภิกษุเกาหลีจำนวน 250 รูป ในอินเดียในครั้งนี้ หากเป็นการปฏิบัติธรรมที่อินเดียโดยปกติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆ เพียงแต่การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางไปปฏิบัติธรรมตามแนวคิดขององค์ดาไล ลามะ ของพระภิกษุกาหลีที่รัฐบาลตัวเองไม่ยอมรับเพื่อร่วมสนับสนุนการต่อต้านธิเบตของจีน

 

ที่มา :  http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130827000938

Leave a Comment