176 views

ญี่ปุ่นและคูเวตบรรลุข้อตกลงในการเริ่มเจรจาด้านความมั่นคงทางทะเลครั้งแรก


 

kuwaitabe[1]

Source: http://www.japantoday.com/category/picture-of-the-day/view/abe-in-kuwait

สรุปข่าว – นายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ เดินทางถึงคูเวตแล้ว และได้เข้าพบ เชคจาเบอร์ มูบารัค อัล-ฮาหมัด อัล-ซาบาห์ นายกรัฐมนตรีของคูเวต โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกระชับสัมพันธ์ระดับทวิภาคีในด้านการต่างประเทศและการป้องกันตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงตามเส้นทางเดินเรือซึ่งมีความสำคัญต่อการขนส่งน้ำมันดิบ และผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันว่าจะขยายความร่วมมือในการเตรียมพร้อมสร้างความปลอดภัยและรับมือภัยอันตรายจากการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในคูเวต ตลอดจนได้แสดงความกังวลต่อการใช้อาวุธเคมีโดยรัฐบาลซีเรียและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ผู้นำญี่ปุ่นยังได้เข้าพบ เชคนาวาฟ อัล-อาหมัด อัล-จาเบอร์ อัล-ซาบาห์ มกุฏราชกุมารแห่งคูเวต และขอให้คูเวตสนับสนุนญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและพาราลิมปิกในปี 2020  ซึ่งคูเวตเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

ที่มา: Kyodo News. Japan, Kuwait agree to start dialogue for maritime security. [online]. 2013. Available: http://english.kyodonews.jp/news/2013/08/242823.html[27/08/13]

 วิเคราะห์ข่าว – เหตุผลสำคัญของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซะ อาเบะ ในการเยือนกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง อันได้แก่ บาห์เรน จิบูตี กาตาร์ รวมถึงคูเวตครั้งนี้คือ ญี่ปุ่นพยายามสร้างความมั่นใจในการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย เพื่อส่งออกเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ อันจะช่วยสร้างรายได้ 35 ล้านล้านเยนต่อปีภายในปี 2020 แต่จากปัญหาการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลังจากประสบกับสีนามิที่ฟุกุชิมะทำให้เกิดความหวั่นเกรงต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งคูเวตก็เป็นประเทศหนึ่งที่สนใจต่อความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านกำลังสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คูเวตจึงมีความกังวลถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี จุดมุ่งหมายสำคัญของนายอาเบะในการเยือนกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันครั้งนี้ก็เพื่อต้องการยกระดับความมั่นคงทางทะเล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมัน เนื่องจากญี่ปุ่นต้องนำเข้าน้ำมันจำนวนมหาศาล ด้วยเหตุที่ปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ภายในประเทศหลายแห่งหลังจากประสบภัยสึนามิในปี 2011

ที่มา: Japan Today. Abe leaves for Middle East, Africa to promote nuclear tech exports.  [online]. 2013. Available: http://www.japantoday.com/category/politics/view/abe-leaves-for-middle-east-africa-to-promote-nuclear-tech-exports[27/08/13]

Leave a Comment