113 views

GDP ของจีนในไตรมาสแรกเติบโตร้อยละ 7.4


eca86bd9e2eb14b82e1405

ที่มา http://www.chinadaily.com.cn/business/chinadata/2014-04/16/content_17437546.htm

 

สรุปข่าว         

เศรษฐกิจของจีนขยายตัวร้อยละ 7.4 ในไตรมาสแรกของปี 2014 สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนมีมูลค่า 12.8213 ล้านล้านหยวน (2.08 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกเกินประมาณการตลาดที่คาดไว้ที่ร้อยละ 7.3 แต่อย่างไรก็ตามถือว่าชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 7.7 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2013 นอกจากนี้ยังมีตัวเลขอื่นๆ ที่ถูกรายงานออกมา อาทิ การเจริญเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 8.7 ในไตรมาสแรก การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 17.6 ยอดค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 12 ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบทขยายตัวร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบรายปี ข้อมูลก่อนหน้านี้ยังแสดงให้เห็นการส่งออกของประเทศและการนำเข้าลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเหลือ 965.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรก

 

บทวิเคราะห์

เศรษฐกิจของจีนขยายตัวร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2013 พบว่าลดลงร้อยละ 0.3 โฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่การเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอาจเนื่องมาจาก ประการแรก ปัจจัยภายนอกที่สลับซับซ้อนมาก อาทิ เศรษฐกิจของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมาก ประเทศตลาดเกิดใหม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเงิน และต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ทั้งนี้ยังทำให้การส่งออกของจีนได้รับผลกระทบอย่างมาก ประการที่สอง จีนอยู่ในช่วงที่จะต้องปรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมจากระดับที่สูงเกินไปก่อนหน้านี้ ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ขจัดผลกระทบที่เกิดจากนโยบายการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ และประการสุดท้าย ทางการจีนปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจด้วยความสมัครใจตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา รัฐบาลทุกระดับและทุกพื้นที่ของจีนเร่งปิดสายการผลิตที่ล้าสมัย เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะ และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้น หลายพื้นที่จึงเน้นพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน

แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกจะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม หากพิจารณาจากตัวเลขการสร้างงาน รายได้ของประชาชน และราคาสินค้า และถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของจีนจะต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆ ที่ไม่มีความแน่นอน แต่ทางการจีนก็มีประสบการณ์ในการปรับเศรษฐกิจ มหภาคค่อนข้างมาก จึงไม่น่าจะเป็นปัญหาที่น่ากังวลนัก ทางการจีนจะต้องมีมาตรการในการรับมืออย่างแน่นอน

 

แหล่งข้อมูล:     http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-04/16/c_133266716.htm

http://thai.cri.cn/247/2014/04/17/223s220219.htm

Leave a Comment