264 views

ธุรกิจจีนพร้อมผลักดันการลงทุนในแอฟริกา


china-africa

ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=856878

สรุปข่าว               

ผู้นำธุรกิจจีนกล่าวว่า ธุรกิจจีนจะใช้สภาธุรกิจ BRICS ผลักดันการลงทุนในทวีปแอฟริกา เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานและปัญหาความยากจนในแอฟริกา จีนและแอฟริกายังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี และจีนจะใช้สภาดังกล่าวในการผลักดันความก้าวหน้าของการลงทุนในแอฟริกา นาย Zehua Ma รักษาการประธานสภา กล่าวในการประชุมครั้งแรกของสภาที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งจีนและแอฟริกาต่างต้องการกันและกัน และเศรษฐกิจของทั้งจีนและแอฟริกาก็ยังต้องพึ่งพากันและกันด้วย เพื่อมุ่งขจัดปัญหาความยากจนและการว่างงานของแอฟริกา นาย Ma กล่าว ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนสถานประกอบการธุรกิจจีนกว่า 30 ธุรกิจเข้าร่วม นั่นเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อที่จะลดปัญหาต่างๆ ในแอฟริกา เช่น ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำธุรกิจจาก 5 ประเทศสมาชิกสภา BRICS คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือถึงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในแอฟริกาใต้ ประเด็นในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยโอกาสในการลงทุน มูลค่าเพิ่มทางการค้า โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมของแอฟริกา และข้อเสนอสำหรับธนาคารเพื่อการพัฒนา BRICS  กลุ่มธุรกิจจีนมีความเชื่อมั่นในแอฟริกา และแอฟริกาเองก็สามารถเสนอเงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่กลุ่ม BRICS ด้วย สภาธุรกิจนี้จะช่วยเหลือในการจัดการปัญหาการว่างงาน และสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเจริญเติบโตของแอฟริกาด้วย สำหรับประเทศจีนเองก็ยังคงให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยการลงทุนในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย

บทวิเคราะห์

ในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านการลงทุนในทวีปแอฟริกามากขึ้น เหตุผลหลักๆ ที่สามารถจูงใจนักลงทุนในหลายๆ ประเทศได้คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรด้านพลังงานและแร่ธาตุต่างๆ อีกทั้งแหล่งน้ำมันอีกมากมาย ประกอบกับแอฟริกามีความต้องการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตมากขึ้น จึงอ้าแขนพร้อมรับการลงทุนจากทุกประเทศ ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่เป็นผู้บริโภควัตถุดิบรายใหญ่ของโลก ก็ต้องขยายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ด้วยความต้องการทรัพยากรมาเติมเต็มความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง การลงทุนของจีนในแอฟริกาก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่น่าจับตามอง การลงทุนดังกล่าวก็ส่งผลประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย แอฟริกาก็ได้พัฒนาในด้านโครงการสร้างพื้นฐาน เงินกู้ เงินช่วยเหลือเพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เติบโตต่อไป สำหรับประเทศจีนเองก็มีแหล่งทรัพยากรพลังงานเพิ่มขึ้นอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามแอฟริกาเองก็ควรรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างระมัดระวังด้วยบนผลประโยชน์ต่างๆ มักมีปัจจัยเสี่ยงแอบแฝงอยู่เสมอ ซึ่งในระยะยาวปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นอาจส่งผลเสียต่อแอฟริกาได้มหาศาลเช่นกัน

 

แหล่งข้อมูล:         http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-08/21/content_16909469.htm  

                                http://sameaf.mfa.go.th/th/news/detail.php?ID=4536&SECTION=NEWS

                                http://sameaf.mfa.go.th/th/organization/detail.php?ID=4109

                                www.exim.go.th/doc/research/foreign_weekly_movement/8745.pdf

Leave a Comment