154 views

เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเห็นพ้องในการใช้วิธีทางการฑูตแก้ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์


 

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้นำของเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเห็นชอบที่จะให้มีการเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและคาดหวังว่าจะได้มีการเจรจา 6 ฝ่าย

จากการประชุมแบบไตรภาคีระหว่างเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นเวลา 45 นาที ในการประชุมสุดยอดความมั่นคงทางนิวเคลียร์ (Nuclear Security Summit) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผู้นำทั้งสามต่างก็เห็นพ้องในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของการเจรจา 6 ฝ่ายเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ การประชุมร่วมกันครั้งนี้ระหว่างประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮของเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ นับว่าเป็นการประชุมกันครั้งแรกนับตั้งแต่ผู้นำทั้งสองเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ กล่าวว่า

“เราต้องการให้เกาหลีเหนือเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ให้อยู่บนฐานของมตินานาชาติที่ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ”

“ด้วยบทบาทที่สำคัญของเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ฉันหวังว่าตัวแทนของทั้งสามประเทศจะประชุมร่วมกันในเร็วๆนี้และจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ”

ส่วนนายบารัค โอบามานั้นได้ยกประเด็นที่ต้องการให้โซล วอชิงตันและโตเกียวพิจารณาเรื่องการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางการฑูตและการทหาร การร่วมกันซ้อมรบและการป้องกันขีปนาวุธ นายบารัค โอบามาพยายามทำลายความเย็นชาระหว่างผู้นำเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ทั้งนี้นายชินโซ อาเบะได้ทักทายประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ เป็นภาษาเกาหลีและกล่าวว่า

“ฉันยินดีที่ได้พบประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ”

บทวิเคราะห์ เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรในเอเชียตะวันออกที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา ในยุคปัจจุบันที่จีนกำลังเติบโต สหรัฐอเมริกาหันมาสนใจเอเชียมากขึ้น ในปี 2012 สหรัฐอเมริกาประกาศ “Strategic Rebalancing Policy”  ญี่ปุ่นนั้นสนับสนุนนโยบายนี้ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมาก ในขณะที่เรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือยังคงเป็นภัยคุกคามของทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาต้องการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสามประเทศ ส่วนแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์และเรื่องเกาะ Dokdo นั้นต้องติดตามกันต่อไป ถึงแม้ว่าผู้นำได้ประชุมร่วมกันแล้วแต่ทัศนคติของประชาชนก็มีความสำคัญเช่นกัน

เอกสารอ้างอิง

The Korea Herald. (2014).Korea, U.S., Japan agree to convene nuke envoys’ talks [online].  Available: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140326001483.

 

Leave a Comment