136 views

นายกเทศมนตรีในฟูกูชิมะได้รับเลือก 1 ใน 100 ผู้ทรงอิทธิพลปี 2011 ของนิตยสารไทม์


ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2014/03/277029.html,

TOKYO, March 3, Kyodo

สรุปข่าว/ นายกเทศมนตรีเมือง Minamisoma จังหวัด Fukushima ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 100 ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดของปี 2011 จากนิตยสาร TIME ก่อนครบรอบสามปีการเกิดภัยพิบัติสึนามิ ด้วยผลงาน ท่ามกลางวิกฤตนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ซึ่งได้แสดงความมุ่งมั่นฟื้นฟูเมืองด้วยวิธีการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นฐาน จากความเดือดร้อนของประชาชนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอพยพคนออกไปอยู่ทางใต้ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ โดยขณะเกิดเหตุผู้คนจำนวนมากได้รับการช่วยเหลือทันที และส่วนใหญ่มากกว่า 70,000 คนต้องอพยพออกจากเมือง ทำให้กลุ่มวัยทำงานและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นไม่ได้กลับบ้านเนื่องจากกลัวการปนเปื้อนรังสี ในเมืองจึงขาดแคลนแรงงาน ทั้งที่มีจำนวนงานเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องมีการจ้างแม่บ้านและนักเรียนให้ทำงานนอกเวลา

ทั้งนี้ นายกฯ ได้ประกาศว่าจะเร่งขจัดสารปนเปื้อนรังสีเพื่อให้คนได้กลับบ้าน ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และจะสร้างเมืองใหม่ให้เป็นเมืองที่มุ่งใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะส่งเสริมฟื้นฟูชุมชนให้พึ่งตนเองด้านพลังงาน เนื่องจากสมาชิกชุมชนไม่สามารถอยู่ร่วมและทนต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ แม้ว่าเมืองนี้จะไม่ได้เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งเขาได้ผลิตวิดีโอที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเด็นที่คนญี่ปุ่นและทั่วโลกให้ความสนใจต่อเหตุการณ์นี้ พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองของรัฐบาลญี่ปุ่นต่อการเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ และได้เผยแพร่ลง YouTube

time100_sakurai

 

ที่มาภาพ http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_2066461,00.html

วิเคราะห์ข่าว/ จากข่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ยังคงได้รับการจดจำและเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนญี่ปุ่นและชาวโลกอย่างต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี ทั้งการเพิ่มขึ้นของกระแสความอันตรายและการปฏิเสธโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของคนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง พร้อมกับการให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในการริเริ่มแนวคิดที่จะใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ ทั้งการมีบทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อความใส่ใจความวิตกกังวลปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งอาจเป็นเจตนารมณ์ตรงข้ามกับรัฐบาลกลาง

Leave a Comment