308 views

กองทัพเกาหลีใต้ไฟเขียว…ให้ทหารหญิงทำหน้าที่นักรบแถวหน้า


ทหารหญิงของเกาหลีใต้สามารถสมัครเข้าประจำการได้ทุกหน่วยรบในกองทัพของเกาหลีใต้โดยเริ่มในปีนี้ตามความต้องการของกองทัพที่จะเพิ่มจำนวนทหารหญิงเข้าประจำการในหน่วยงานที่ไม่ได้เปิดโอกาสสำหรับผู้หญิง

กองทัพเกาหลีใต้จะอนุญาตให้ทหารหญิงสามารถสมัครเข้าประจำการในหน่วยทหารปืนใหญ่ รถเกราะและการต่อสู้ทางอากาศเพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องเพศสภาพโดยจะเพิ่มจำนวนทหารหญิงให้ได้ 5% ภายในปี 2015   ทั้งนี้ในปีหน้า “The Army Military Academy” จะเปิดโอกาสสำหรับทหารหญิงจำนวน 20 คนได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนนายทหารเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันในปี 1968   ในเกาหลีใต้ ผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรงจะต้องเข้าเป็นทหารอย่างน้อย 2 ปี ส่วนผู้หญิงนั้นอาจจะอาสาสมัครเข้าเป็นทหารก็ได้ Kim Min-seok, โฆษกของกระทรวงความมั่นคงของเกาหลีใต้กล่าวว่า

“กระทรวงจะปรับปรุงระบบการคัดเลือกทหารเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากขึ้นและขยายระบบการเลี้ยงดูเด็ก”

สำหรับกองทัพอากาศผู้หญิงสามารถสมัครเข้าเป็นทหารได้ทุกหน่วยยกเว้นหน่วยกู้ภัยทางอากาศ  ส่วนกองทัพเรือผู้หญิงสามารถสมัครเข้าเป็นทหารได้ทุกหน่วยยกเว้น  4 หน่วยพิเศษคือ ทีมการทำลายล้างใต้น้ำ หน่วยการทำลายล้างใต้น้ำ หน่วยจมเรือและทีมการสื่อสารอัจฉริยะ  ทางกองทัพเรือเกาหลีใต้ยังไม่เปิดโอกาสสำหรับทหารหญิงทำงานในเรือดำน้ำเพราะมีพื้นที่แคบและต้องใช้เวลาปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาหลายวัน (The Korea Herald, 2014)

บทวิเคราะห์ ปัจจุบันบทบาทของผู้หญิงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆในหลายวงการ ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นั้นก็เป็นผู้หญิงซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศได้ไม่แพ้ผู้ชาย  ในบทบาทของการเป็นทหารนั้น ผู้หญิงที่ได้รับการฝึกฝนสามารถทำได้ ทหารหญิงในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของเกาหลีใต้นั้นทำหน้าที่เช่นเดียวกับทหารผู้ชายมานานแล้ว ส่วนทหารหญิงของไทยจะไม่ออกรบโดยตรงแต่ทำหน้าที่เช่น งานสารบรรณ การเงิน การสื่อสาร การขนส่ง วิทยาศาสตร์ ดุริยางค์ การอุตุนิยมวิทยา การแพทย์ ฯลฯ (กระทรวงกลาโหม, 2557)

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงกลาโหม.(2014). ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิง. . [online].  Available: http://opsdapp.mod.go.th/autocomm/autolaw/upload/020-000-sd_2555-06-13_1353.pdf.

The Korea Herald. (2014). Army opens front-line combat roles to women. [online].  Available: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140220000964.

 

Leave a Comment