182 views

แรงงานข้ามชาติ: เวียดนาม-ไต้หวัน


 

 ข่าว_ หลายปีที่ผ่านมา ไต้หวันขาดแคลนแรงงาน อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเปิดรับแรงงานประมงและผู้อนุบาลจากเวียดนามซึ่งถูกแบนนาน 9 ปี*** แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด เมื่อ 28 ก.พ.2557***

วิเคราะห์_หัวข้อข่าว  เมื่อหลายปีก่อน  “ผู้ประกอบการ ร้อยละ 60 เครียด ขาดแคลนแรงงานกว่า 460,000 ตำแหน่ง” (http://bit.ly/1cFh4mg)  ปีนี้  “ไต้หวันจะเปิดรับแรงงานประมงและผู้อนุบาลจากเวียดนาม หลังถูกแบนนาน 9 ปี” (http://bit.ly/1h2EaVm)  ทั้งสองข่าวนี้สะท้อนปัญหา_สังคมไต้หวันขาดแคลนแรงงาน_ รัฐจึงต้องทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานข้ามชาติหรือพัฒนานโยบายสาธารณะให้ก้าวทัน   และปีนี้คาดว่าอินโดนิเซียอาจระงับการส่งออกแรงงาน  ทั้งนี้   หลายปีที่ผ่านมาไต้หวันเดินหน้าเจรจาเพื่ออำนวยความสะดวกนำเข้าแรงงานข้ามชาติจากประเทศต่างๆ เช่น ศรีลังกา บังกลาเทศ พม่า มองโกเลีย ฯลฯ  ช่วงนี้ ได้เร่งขยายแหล่งนำเข้าแรงงานจากพม่าและศรีลังกา… และ คาดว่า ก่อนกลางปี 2557นี้ ไต้หวันอาจจะเปิดรับแรงงานผู้อนุบาลและประมงจากเวียดนาม…น่าสังเกตว่า ไต้หวันจะเปิดรับแรงงานประมงและผู้อนุบาลจากเวียดนามด้วยชั้นเชิง กล่าวคือ กระทรวงแรงงานของไต้หวันวาดลวดลายลิ้นทอง “แม้แรงงานเวียดนามมีประวัติหลบหนีนายจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานผู้อนุบาล และแรงงานประมง ทำให้ไต้หวันระงับการนำเข้าแรงงานทั้ง 2 ประเภทนี้จากเวียดนามเป็นเวลาเกินกว่า 9 ปีแล้ว”  แต่ฟังได้ว่า “ปัญหาเกิดจากแรงงานถูกขูดรีดก่อนเดินทางออกไปทำงานในต่างประเทศโดยข้าราชการ และนายหน้าของเวียตนาม ทำให้รายได้ไม่พอใช้หนี้ จึงต้องหลบหนีเพื่อหางานที่มีรายได้มากขึ้น” (โดยอ้างอิงถ้อยแถลงของ บริษัทนายหน้าจัดหางานในไต้หวัน)   (http://bit.ly/1h2EaVm)… “To understand everything is to forgive everything” {Buddha quotes (Hindu Prince Gautama Siddharta, the founder of Buddhism, 563-483 B.C.)}  

เมืองไทย ก็เผชิญกับปัญหาทำนองนี้

แหล่งข้อมูล_http://bit.ly/1h2EaVm; http://bit.ly/1cFh4mg; http://bit.ly/MRAxqn; http://bit.ly/1mBLUCJ; http://bit.ly/1hfU6De; http://bit.ly/1fM42AP; http://bit.ly/1mpVtB5; http://bit.ly/MvpLFfhttp://bit.ly/1emJJNZ; http://bit.ly/18hVVhR;  http://bit.ly/1fVE4ed

Leave a Comment