152 views

อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ ทำให้กรุงโตเกียวหล่น 10 อันดับสูงสุดของโลกด้านค่าครองชีพ  


 

กรุงโตเกียว เมืองที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับ 11 ของโลก

London – จากการสำรวจค่าครองชีพใน 133 เมืองทั่วโลกทุก 2 ปี ของ Economist Intelligence Unit พบว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ตามด้วยกรุงปารีส และเมืองซูริค (Zurich) ของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งครองอันดับ 2 ร่วมกัน อันดับ 4 คือ ฮ่องกง

สำหรับญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ ทำให้อันดับโลกด้านค่าครองชีพของกรุงโตเกียวหล่นจากสูงสุด 10 อันดับแรก ตั้งแต่ปี 2013 สู่อันดับที่ 11 โดยครองอันดับนี้ร่วมกับเมืองโอซาก้าในปัจจุบัน และไม่มีเมืองอื่นของญี่ปุ่นได้รับการจัดอันดับ

การสำรวจยังพบว่า เมืองในเอเชียมีแนวโน้มที่จะราคาสินค้าในร้านขายของชำมีราคาสูงที่สุด ในขณะที่เมืองในยุโรปมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การดูแลสุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง สูงกว่าเมืองในเอเชีย

ทั้งนี้ในการสำรวจนั้น คณะนักวิจัยได้เปรียบเทียบราคาต่างๆมากกว่า 400 รายการ เช่น รถยนต์ อาหาร ค่าเช่าที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า เป็นต้น

ที่มาภาพ : http://www.jgbthai.com/tokyo-newcomers/

แหล่งข่าว : https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/16/asia-pacific/low-inflation-drops-tokyo-worlds-top-10-expensive-cities-ties-osaka-11th/#.Wq-22OhubIU

 

Leave a Comment