96 views

นายกฯ Abe เผชิญวิกฤตศรัทธาจากกรณีการแก้ไขเอกสารซื้อขายที่ดินของ รร. Moritomo Gakuen


 

จากการเปิดเผยเอกสารซื้อขายที่ดินรัฐของโรงเรียน Moritomo Gakuen ของกระทรวงการคลังในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่า ไม่ปรากฎชื่อของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe และภริยา Akie Abe ในเอกสารดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้การซื้อขายครั้งนั้นมีราคาต่ำกว่าท้องตลาด ได้กลายเป็นกระแสด้านลบต่อนายกรัฐมนตรีและนาย Taro Aso รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงการเล่นพรรคเล่นพวกและปกป้องผู้กระทำความผิดจนยอมแก้ไขเอกสารของทางราชการ

นายกรัฐมนตรีได้แถลงปฏิเสธถึงการรู้เห็นการแก้ไขข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่ก็ขอโทษประชาชนในนามของหัวหน้าคณะรัฐมนตรี สำหรับรัฐมนตรี Aso ได้ยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกปิดชื่อผู้เกี่ยวข้องเช่นกัน แต่ข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา หัวหน้าสำนักงานสรรพากรได้ลาออกแล้ว อีกทั้งยังมีข่าวการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงการคลังอีกด้วย

Protesters stage an anti-Abe demonstration near the prime minister’s official residence in Tokyo on March 12, 2018.
Japan’s finance ministry admitted to doctoring key documents related to a favouritism scandal dogging Shinzo Abe, a ruling lawmaker said on March 12, as a new poll suggested the affair is hitting the prime minister’s popularity. / AFP PHOTO / Kazuhiro NOGI

 

กรณีอื้อฉาวดังกล่าวนี้ ทำให้คะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีตกต่ำลงมากที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปลายปี 2012 โดยผลสำรวจของหลายสำนักโพล (Nippon TV, Mainichi, Kyodo) สอดคล้องกันคือ คะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรี Abe ตกลงมาที่ราวร้อยละ 30 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า นายกรัฐมนตรี Abe ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก

นอกจากนี้ ผลสำรวจของ Nippon TV ยังพบว่า ถ้านายกรัฐมนตรี Abe ลาออก ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 24 ต้องการให้นาย Shigeru Ishiba อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาด้วยนาย Shinjiro Koizumi ลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนร้อยละ 21.2

แหล่งข่าว: https://japantoday.com/category/politics/Abe-takes-blame-for-loss-of-trust-over-scandal-as-polls-dive-but-denies-involvement

https://japantoday.com/category/politics/update-1-most-japanese-think-pm-abe-bears-responsibility-for-scandal-polls

https://www.reuters.com/article/us-japan-politics-taxchief/japan-tax-agency-head-quits-amid-cronyism-scandal-idUSKCN1GL0QP

ที่มาภาพ: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/13/national/politics-diplomacy/hundreds-rally-prime-ministers-office-demand-abe-taro-aso-quit-moritomo-document-tampering/

Leave a Comment