76 views

การเริ่มต้นของเศรษฐกิจจีน ปี 2018


BEIJING, (Xinhua) เศรษฐกิจจีนปี 2018 ในสองเดือนแรกเริ่มต้นดีกว่าที่คาดการณ์

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานว่า ผลผลิตด้านอุตสาหกรรม มีการขยายตัวร้อยละ 7.2 ในช่วงสองเดือนแรกของปี สูงกว่าเดือนธันวาคม ปี 2017 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.2 โดยอัตราการขยายตัวดังกล่าวสูงว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

ด้านการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่า มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.7 ซึ่งขยายตัวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed-asset) เติบโตขึ้นร้อยละ 7.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2017 ซึ่งขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.2 ซึ่ง Mao Shengyong โฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน กล่าวว่า เศรษฐกิจที่เริ่มต้นดีเป็นผลมาจากการขยายตัวของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภคที่เพิ่มขึ้น และเสถียรภาพของราคาสินค้า

สำหรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมของจีนยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลผลิตของอุตสาหกรรมไฮเทค และภาคการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่กำลังขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 11.9 และร้อยละ 8.4 ตามลำดับ และการผลิตยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกใหม่ (New Energy Vehicles) มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 178.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ขณะที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขยายตัวขึ้นร้อยละ 25.1

สาขาเหมืองแร่ พบว่า มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งจีนมีการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยลดการใช้กำลังการผลิตเกินความต้องการในภาคอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น ถ่านหิน เหล็กและเหล็กกล้า จีนมีแผนจะลดกำลังการผลิตเหล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพลง 30 ล้านตัน และลดกำลังการผลิตถ่านหินลง 150 ล้านตันในปี 2018

ผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มการบริโภคดังกล่าวสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนการบริโภคทั้งประเทศ และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดค้าปลีกขยายตัว คือ ยอดขายรถยนต์

สำหรับเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ในปี 2018 ตั้งเป้าอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2017 นอกจากนี้ ยังวางแผนที่รักษาอัตราการว่างงานในเขตเมือง (Urban unemployment rate) ไว้ที่ร้อยละ 5.5 ซึ่งเป็นครั้งแรกของจีนที่ได้ใช้ตัวชี้วัดตัวนี้เป็นเป้าหมายการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ และในช่วง 2 เดือนแรก พบว่า อัตราการว่างงานในเขตเมืองต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าช่วงเวลาดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2017 เศรษฐกิจจีนบรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากการบริโภคที่แข็งแกร่ง การลงทุนที่มีเสถียรภาพ และการกลับไปเน้นการส่งออก โดยข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รายงานว่าการส่งออกของจีนขยายตัวสูงถึงร้อยละ 36.2 ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับนักวิเคราะห์เป็นอย่างมาก เนื่องจากต่างคาดการณ์ว่าวันหยุดช่วงตรุษจีนน่าจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน หากจีนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้า ก็น่าจะทำให้การส่งออกของจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว: http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/14/c_137038996.htm

Leave a Comment