115 views

ญี่ปุ่นมีประชากรอายุเกิน 100 ปี 68,000 คน


หนังสือพิมพ์อาซาฮี (Asahi Shimbun) รายงานข้อมูลใหม่จากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น ว่าปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีประชากรอายุเกิน 100 ปี ยอดรวมใหม่อยู่ที่ 67,824 คน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีสัดส่วนของคนที่มีอายุมากกว่า 65 มากที่สุด ควบคู่กับอัตราการเกิดที่ลดลง

การที่ประชากรอายุยืนยาวสะท้อนความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ในขณะเดียวกันได้กลายเป็นภาระต่อเศรษฐกิจ คนหนุ่มสาวต้องดิ้นรนมากขึ้นเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุ

แหล่งข่าว : https://www.weforum.org/

 

Leave a Comment