121 views

นายกฯ Abe แถลงนโยบายต่อรัฐสภา


                         เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยนโยบายที่นายกฯ Abe ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือ ประเด็นเกาหลีเหนือ ซึ่งนายกฯ Abe ประกาศอย่างแข็งกร้าวถึงการกดดันให้เกาหลีเหนือเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธ และการช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไป พร้อมกับการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ

ประเด็นที่สอง คือ การปรับความสัมพันธ์ภายในภูมิภาคระหว่างญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ โดยนายกฯ Abe แสดงความต้องการหารือระดับสุดยอดไตรภาคีกับนายกฯ Li Keqiang และประธานาธิบดี Moon Jae In ให้ได้ภายในเร็ววัน

ประเด็นต่อมา คือ การทบทวนรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 9 แห่งรัฐธรรมนูญ ที่นายกฯ Abe ต้องการสร้างความชัดเจนในการตีความสถานะของกองกำลังป้องกันตนเอง (Self-Defense Forces: SDF) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี 2020

ประเด็นสุดท้าย คือ เศรษฐกิจและสังคม นายกฯ Abe แถลงแนวทางรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ยาวนานมาหลายปี รวมทั้งการขึ้นภาษีการค้าร้อยละ 10 ภายในเดือนตุลาคม 2019 โดยเงินจำนวนนี้จะนำมาอุดหนุนครอบครัวที่มีบุตร และเป็นสวัสดิการด้านการศึกษาของเด็กอายุ 3-5 ปี และเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย

แหล่งข่าว : https://japantoday.com/category/politics/abe-vows-to-promote-aggressive-diplomacy-raise-pressure-on-n.-korea

Leave a Comment