110 views

จีนเปิดตัว “ผู้นำชุดใหม่”


สำนักข่าว VOA รายงานว่า หลังจากที่การประชุมใหญ่ครั้งที่ 19 ของพรรคคอมมิวนิตส์จีนเสร็จสิ้นลง มีการประกาศรายชื่อสมาชิกเจ็ดคนในคณะกรรมการถาวรของ Politburo ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการตัดสินใจของพรรค

โดยในจำนวนนี้มีสองคนที่ได้รับเลือกกลับมาใหม่ คือประธานาธิบดี Xi Jinping กับ นายกรัฐมนตรี Li Keqiang และมีสมาชิกใหม่อีกห้าคน ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษาใกล้ชิดของประธานาธิบดี Xi Jinping อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากมณฑล Shaanxi ผู้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านวินัยของพรรค และมีหน้าที่รับผิดชอบการแก้ปัญหาคอรัปชั่น พร้อมทั้งรองนายกรัฐมนตรีของจีน กับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จากนคร Shanghai รวมเป็นเจ็ดคน

​การประชุมใหญ่ครั้งที่ 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้ เป็นผลให้มีการเพิ่มชื่อและวิสัยทัศน์สำหรับประเทศจีนของประธานาธิบดี Xi Jinpingลงในธรรมนูญของพรรคด้วย และถือเป็นการผนึกอำนาจเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนคนปัจจุบัน ในฐานะผู้นำซึ่งทรงอิทฺธิพลมากที่สุดของประเทศ นับตั้งแต่ประธานาธิบดี Mao Zedong อย่างไรก็ตาม คำถามที่มีอยู่ก็คือ เหตุใดจึงไม่มีการระบุหรือกำหนดตัวผู้ที่จะสืบทอดอำนาจต่อจากประธานาธิบดี Xi อย่างชัดเจน?

 

แหล่งข่าว: https://www.voathai.com/a/china-politics-ct/4086854.html

 

 

Leave a Comment