133 views

ไต้หวันกับนโยบายมุ่งลงใต้อย่างจริงจัง


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2017 ที่ผ่านมา ไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวันได้เดินทางไปร่วมงานเปิดตัว “การประชุมอวี้ซาน-นวัตกรรมและความก้าวหน้าของเอเชีย” โดยไช่ อิงเหวินได้เตรียมส่งเสริมแผนการเรือธง 5 ด้าน สำหรับนโยบายมุ่งลงใต้ และเตรียมก่อตั้ง “มูลนิธิแลกเปลี่ยนเอเชีย – ไต้หวัน” เพื่อเป็นการจัดการประชุมอวี้ซานอย่างฐาวร

ไช่ อิงเหวิน กล่าวว่า ภาระกิจแรกของไต้หวันคือ การเปลี่ยนตำแหน่งบทบาทของไต้หวันในภูมิภาค นโยบายมุ่งลงใต้คือกลยุทธ์ระดับเอเชียของไต้หวัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้ไต้หวัน และประเทศต่างๆ ในโลกในการขยายการทำงานร่วมกัน ขยายบทบาทของไต้หวันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ที่ผ่านมานโยบายมุ่งลงใต้มีการผลักดันความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค เช่น RCEP (ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค) รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอินเดียและญี่ปุ่น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการแข็งขันซึ่งกันและกัน แต่ยังเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันอีกด้วย

ไช่ อิงเหวิน กล่าวเสริมว่า ในลำดับต่อไป ไต้หวันจะมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแผนการ 5 เรือธง ซึ่งประกอบไปด้วย การพัฒนาบุคลากร, ความร่วมมือในอุตสาหกรรมนวัตกรรม, ความร่วมมือด้านการเกษตรในภูมิภาค, ความร่วมมือด้านการแพทย์และสุขภาพ และการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้้องกับนโยบายมุ่งลงใต้ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน ซึ่งการประชุมอวี้ซานก็ถือเป็นการบุกเบิกแผนการเรือธงของไต้หวัน สำหรับแผนการ 5 เรือธงนั้นจะทำให้ไต้หวัน และประเทศในนโยบายมุ่งลงใต้ ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมากมายมหาศาล

Leave a Comment