92 views

เกาหลีใต้เตรียมอัดฉีดงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ


ภาพจาก Website: stunningdoll.wordpress.com

จากเศรษฐกิจภาพรวมของเกาหลีใต้ที่ซบเซา รัฐบาลจึงต้องกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ควบคู่ไปกับการเพิ่มอัตราการจ้างงาน พร้อมกับตอบสนองต่อความต้องการด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นของประชาชน โดยรัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมอัดฉีดงบประมาณกว่า 429 ล้านล้านวอน แม้ว่านางคริสติน ลาการ์ด กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็นระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ ในวันที่ 11 กันยายนนี้ ว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้จะขยายตัวถึงร้อยละ 3 ในปี 2560 นี้

แหล่งที่มา Website: http://www.manager.co.th/ และ http://www.bangkokbiznews.com/ Retrieved October 13, 2017

Leave a Comment