113 views

ญี่ปุ่นเตรียมขยายงานด้านบริการสำหรับแรงงานต่างชาติ


ญี่ปุ่นเตรียมขยายงานด้านบริการโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหารให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน โดยจะเริ่มในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้า เนื่องจากภาวะขาดแคลนแรงงาน และนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปีนี้ตัวเลข ณ เดือนกันยายน อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านคน ทั้งปี 2017 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านคน

เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการผ่อนคลายการควบคุมธุรกิจการท่องเที่ยว การค้าปลีก ธุรกิจร้านอาหาร ล่าม พ่อครัว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวน์ และนักออกแบบเสื้อผ้า

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังยินดีรับนักวิจัยและนักธุรกิจที่มีความรู้และความสามารถจากต่างประเทศ แต่จะยังมีความเข้มงวดเรื่องเงินเดือน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ในการรับแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถเข้าทำงานในญี่ปุ่น

รัฐบาลอาจจะผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการได้สถานะความเป็นพลเมืองให้ชาวต่างชาติ เนื่องจากในกฎหมายปัจจุบัน ชาวต่างชาติต้องเผชิญกับเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้ได้สถานะพลเมือง เช่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญา หรือประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป แต่รัฐบาลญี่ปุ่นอาจผ่อนปรนให้กับชาวต่างชาติที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศ

ในภาคการเกษตรจะมีการปรับปรุงกฎหมายให้ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน สามารถทำงานและสามารถอยู่ได้ 3 ปี ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากจากโครงการฝึกอบรม 3 ปี (3 year training program) ที่อนุญาตให้อยู่ทำงานต่อได้แค่ช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิในปีที่ 4 ที่อยู่ต่อ

อีกทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นยังอยู่ในกระบวนการจัดตั้งระบบ regulatory sandbox ซึ่งเป็นการผ่อนคลายมาตรการแช่แข็งชั่วคราวเพื่อส่งเสริมการทดสอบเทคโนโลยีตัวใหม่ เช่น การใช้รถที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองและโดรน

 

แหล่งข่าว: https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-to-expand-service-sector-work-for-foreigners

Leave a Comment