151 views

เจ้าหญิง Mako ประกาศหมั้นกับหนุ่มสามัญชน


               สำนักข่าว Kyodo รายงานว่า เจ้าหญิง Mako พระธิดาองค์โตของเจ้าชาย Akishino กับเจ้าหญิง Kiko และเป็นพระราชนัดดาองค์โตของจักรพรรคิ Akihito ทรงประกาศหมั่นกับนาย Kei Komuro แฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมา 5 ปี ตั้งแต่เรียนที่มหาวิทยาลัย Tokyo’s International Christian University อย่างไรก็ตาม พิธีหมั่นจะเป็นทางการตามกฎมณเทียรบาลก็ต่อเมื่อได้ประกอบพิธี Nosai no Gi ซึ่งเป็นธรรมเนียมพิธีหมั้นแบบดั้งเดิมของราชวงค์ญี่ปุ่น อนึ่ง Kei Komuro ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยทนายที่บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และกำลังจะเรียนภาคค่ำด้านกฎหมายธุรกิจที่มหาวิทยาลัย Hitotsubashi University

การหมั่นหมายของเจ้าหญิง Mako เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกราชวงศ์ที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนแค่ 19 พระองค์ เพราะตามกฎมณเทียรบาลเจ้าหญิงที่เสกสมรสกับสามัญชนจะต้องสละฐานันดรศักดิ์ โดยจะมีการถวายเงินก้อนหนึ่งประมาณ 150 ล้านเยน (1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเป็นเงินตั้งต้นในการดำรงชีวิตในฐานะสามัญชน จึงมีกระแสเรียกร้องให้ปฏิรูปกฎมณเทียรบาลเพื่อให้เจ้าหญิงยังอยู่ในฐาดรศักดิ์แม้ว่าเสกสมรสไปแล้ว รวมทั้งอาจสามารถขึ้นเป็นจักรพรรดินีได้ในอนาคต

แหล่งข่าวและที่มาภาพ:  https://japantoday.com/category/national/Princess-Mako’s-engagement-formally-announced-wedding-likely-next-autumn

 

Leave a Comment