137 views

อาเซียน ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้เห็นพ้องสนับสนุนความร่วมมือด้านการเงิน


มะนิลา (เคียวโดะ) — รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศอาเซียน+3 เห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ในปีนี้นับเป็นปีครบรอบ 20 ปีของวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค ก่อให้เกิดวิกฤตสกุลเงินและกระทบตลาดหุ้นทั่วโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น นาย Taro Kono กล่าวในระหว่างการประชุมว่า “ญี่ปุ่นจะประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศในกลุ่มอาเซียน จีน และเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือโลก”

นาย Kono ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะพยายามต่อสู้กับลัทธิการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นจุดยืนทางการค้าที่ชัดเจนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ นาย Donald Trump
นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน+3 ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งรวมถึง 13 ประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดีย รวมทั้งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระเบียบทางทะเลในภูมิภาคนี้ด้วย

แหล่งข่าว: https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/ASEAN-Japan-China-South-Korea-agree-to-bolster-financial-cooperation?page=2

Leave a Comment