116 views

ญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายลดอัตราการฆ่าตัวตายลงร้อยละ 30 ภายในปี 2025


 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงมากเป็นลำดับต้นๆของโลก ในปี 2003 อยู่ที่ 34,427 คนและในปี 2014 อยู่ในลำดับที่ 6 ซึ่งอยู่ใน “ขั้นวิกฤต” (critical rate) รัฐบาลญี่ปุ่นจึงจัดตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการฆ่าตัวตายจากใน 1 แสนคน มีประชากรฆ่าตัวตาย 18.5 คน ในปี 2015 ให้ลดลงเหลือ 13 คน ในปี 2025

ในแผนได้ระบุถึงสาเหตุของการฆ่าตัวตาย เช่น จำนวนชั่วโมงทำงานที่มากเกิน ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด อคติต่อเพศที่สาม รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต เป้าหมายนี้ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ก่อนหน้านี้ในปี 2007 รัฐบาลได้เคยออกแนวทางการลดอัตราการฆ่าตัวตายมาแล้วโดยให้ลดลงร้อยละ 20 ภายใน 10 ปี

 

แหล่งข่าว: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/07/25/national/japan-aims-cut-critical-suicide-rate-30-10-years/#.WXsrb2iGPIU

 

Leave a Comment