132 views

จีนเรียกคืนรถยนต์เกาหลีจากผู้ซื้อครั้งใหญ่


ภาพจาก Website: http://www.autonews.com/

สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคของจีน ได้เรียกคืนรถยนต์ฮุนไดและเกีย จำนวนกว่า 44,000 คัน เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ ฮุนได ซานตาเฟ พบปัญหาที่ทำให้เครื่องยนต์ดับ เรียกคืน จำนวน 43,764 คัน ส่วน เกีย บอร์เรโก พบปัญหานอตล้อหลวม เรียกคืนจำนวน 601 คัน และเกีย โซเรนโต พบปัญหาความเสี่ยงท่อในเครื่องยนต์รั่ว เรียกคืนจำนวน 40 คัน อนึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการติดตั้งระบบเรดาร์ของ THAAD ในเกาหลีใต้ ที่เคยส่งผลให้ยอดขายรถยนต์เกาหลีในจีนลดลงเป็นอย่างมาก ตลอดจนรัฐบาลจีนได้สั่งห้ามบริษัททัวร์จีนจัดโปรแกรมเดินทางไปเกาหลีใต้ และห้างล็อตเต้ ก็ถูกสั่งปิดสาขาในจีนไปหลายต่อหลายสาขา

แหล่งที่มา Website: http://www.manager.co.th/ Retrieved July 10, 2017

Leave a Comment