166 views

ไต้หวันผลักดันการวิจัยสู่ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์


สำนักข่าว China Times รายงานว่า จากความพยายามกว่า 6 ปีในที่สุดโครงการ National Research for Biopharmaceuticals (NRPB) โดยการกำกับดูแลของสถานบัน Academia Sinica ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์วิจัยด้านวิชาการ ซึ่งรวมถึงด้านการแพทย์ด้วย ได้ค้นคว้าผลิตภัณฑ์ยาใหม่ 10 ประเภทได้สำเร็จ (6 ประเภทได้นำไปใช้ทดลองรักษาผู้ป่วยระยะแรกแล้ว) รวมถึงได้รับใบรับรองทางการแพทย์ทั้งหมดกว่า 176 ฉบับ

ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ 6 ประเภทที่ได้นำไปทดลองรักษาผู้ป่วยระยะแรกแล้ว ได้แก่ ยาต้านมะเร็งทั่วไป ยาต้านมะเร็งปอด ยารักษาโรคเบาหวาน และยาลดน้ำตาลในเลือดสำหรับโรคเบาหวาน ซึ่งในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ผลักดันโครงการย่อยเพื่อความร่วมมืออุตสาหกรรมทางการแพทย์ กว่า 42 โครงการ ลงทุนไปกว่า 1,600 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (1,840 ล้านบาท)

รายงานข้อมูลจากวารสาร Journal of Clinical Microbiology ว่า โรงพยาบาล Tri-Service General Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลด้านการสอนและวิจัยในสังกัดศูนย์การแพทย์กลาโหมแห่งชาติ ที่ให้การรักษาแก่ทหารในกองทัพและประชาชนทั่วไป ใช้เวลานานกว่า 10 ปี ในการค้นคว้าวิจัยและการตรวจเชื้อปอดอักเสบ และในที่สุดเมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ก็ได้ค้นพบสารที่ใช้สำหรับตรวจเชื้อปอดอักเสบที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีในการตรวจโรค และมีต้นทุนการผลิตเพียง 500 ดอลลาร์ไต้หวัน (580 บาท)

ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อปอดอักเสบสูงถึงร้อยละ 8 และเป็นโรคฝีในตับถึง 4,320 คน/ ปี ซึ่งนาย Jung Chung Lin ผู้จัดการภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล Tri-Service General Hospital กล่าวว่า Kaohsiung Medical University ได้ทดลองใช้สารตรวจเชื้อปอดอักเสบนี้แล้วและได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก

พัฒนาการด้านการแพทย์ไต้หวันเป็นผลจากนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R&D) อีกทั้งไต้หวันยังมีบริการด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่ก้าวหน้าและทันสมัย ทั้งยังเคยได้รับการจัดอันดับในด้านการประกันสุขภาพเป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากสวีเดน) นอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันยังให้ความสำคัญกับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) อีกด้วย โดยมีชาวต่างชาติเดินทางมารับการรักษาพยาบาลที่ไต้หวันราว 80,000 คนต่อปี ซึ่งในอนาคตไต้หวันยังมองการณ์ไกลที่จะร่วมมือด้านการแพทย์เชิงพาณิชย์กับประเทศต่าง ๆ ภายใต้นโยบาย New Southbound อีกด้วย

 

ที่มาข่าว : China Times

 

Leave a Comment