124 views

บริการใหม่ของ Alipay (อาลีเพย์)


นาย Jack Ma มีแผนจะพัฒนาเมือง Hangzhou (หางโจว)  ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเป็นเมืองแรกในจีนที่จะเลิกใช้เงินสด  นอกจากเสนอบริการต่าง ๆ ในประเทศจีนแล้ว  Alipay ยังดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้นด้วย เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  หน่วยบริหารการเงินของกลุ่ม Alibabaประกาศว่า  ทุ่มเงิน 1,200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในการซื้อบริษัท MoneyGram ซึ่งเป็นบริษัทโอนเงินรวดเร็วที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐฯ   โดยมีสาขาทั่วประเทศสหรัฐฯ กว่า 30 สาขา  และมีบัญชีทั่วโลก 2,400 ล้านบัญชี Alipay ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับประเทศ Monaco  เพื่อช่วยให้ Monaco พัฒนาเป็นประเทศที่ไม่ต้องใช้เงินสด  นี่เป็นครั้งแรกที่ Alipay เซ็นMOU กับรัฐบาลของประเทศหนึ่ง  ส่วน Monaco กลายเป็นประเทศยุโรปประเทศที่ 12 ที่ใช้บริการ Alipay  เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  การบินฟินแลนด์เปิดใช้ Alipay กับทุกเที่ยวบินที่บินไปยังจีน ปัจจุบัน  Alipay มีสถานที่เปิดให้บริการรวม 120,000 แห่งกระจายอยู่ใน 25 ประเทศทั้งยุโรป  อเมริกา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เกาหลีใต้และญี่ปุ่น  สถานที่ดังกล่าวรวมถึงภัตตาคาร  ซุปเปอร์มาเก็ต  สนามบิน  สวนสนุก  เป็นต้น  นอกจากนี้  Alipay ยังมีบริการคืนภาษีใน 24 ประเทศอีกด้วย  อาลีเพย์ยังร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างประเทศ  โดยชำระเงินด้วยสกุลเงินที่สำคัญของโลกถึง 18 สกุลซึ่งรวมถึง  ดอลล่าร์สหรัฐ  ปอนด์  ยูโร  เยน  และบาท  เป็นต้น รายงานล่าสุดเผยว่า  ผู้ใช้บริการอาลีเพย์เมื่อคะแนนเครดิตถึง 700 คะแนนก็มีสิทธิพิเศษในการทำวีซ่าไปญี่ปุ่นและ Luxembourg (ลักเซมเบิร์ก)  โดยไม่ต้องเสนอบัญชีธนาคารที่ต้องมีวงเงิน 500,000 หยวน  และไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงาน  บัตรประจำตัว  เป็นต้น

ที่มาข่าวและภาพ: http://thai.china.com/china/dialogue/1124/20170705/1012427.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-10/stripe-partners-with-alipay-wechat-to-access-customers-in-china

Leave a Comment