247 views

ญี่ปุ่น-เวียดนาม กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล


 

              สำนักข่าว AP รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2017 นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc ของเวียดนามเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ โดยมีการลงนามข้อร่วมกันมากกว่า 10 ฉบับ ซึ่งข้อตกลงด้านความมั่นคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน โดยญี่ปุ่นกับเวียดนามได้ตกลงจะร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงทางทะเลของเวียดนาม ภายใต้ความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นมูลค่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (38,000 ล้านเยน) เพื่อปรับปรุงเรือตรวจการณ์ของหน่วยยามฝั่งเวียดนาม ด้วยการจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

การกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ เกิดขึ้นในช่วงที่จีนดำเนินนโยบายแข็งกร้าวต่อการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ โดยในการหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับเวียดนาม ทั้งสองผู้นำได้แสดงความกังวลต่อภัยคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค จากความพยายามของบางประเทศ (จีน) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิม (status quo) อันเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามจะนำไปสู่เสรีภาพและอิสระภาพของการเดินเรือทางทะเล ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ อันเป็นหลักหมุดของเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของประชาคมระหว่างประเทศ

แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://japantoday.com/category/politics/japan-vietnam-to-bolster-maritime-security-cooperation

 

Leave a Comment