209 views

รัฐสภาเกาหลีใต้รับรอง Lee Nak-yon เป็นนายกรัฐมนตรี


Lee Nak-yon

Lee เป็นนักการเมืองจากจังหวัดชอลลาใต้ เขากล่าวในพิธีเข้ารับตำแหน่งที่ศูนย์ราชการในกรุงโซลว่าจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรี เป็นคณะรัฐมนตรีที่กระตือรือร้นในการสื่อสารกับประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของประชาชน

นายกรัฐมนตรี Lee  กล่าวด้วยว่ารัฐบาลที่นำโดย ประธานาธิบดี Moon เป็นผลมาจากการชุมนุมประท้วง จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาสังคมต่างๆ ตั้งแต่การสร้างงาน ที่อยู่อาศัยไปจนถึงการรวมชาติกับเกาหลีเหนืออย่างสันติ

“เรา เป็นผู้รับใช้รัฐบาลจะเตรียมการแก้ปัญหาการกระทำและระเบียบที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและเลือกปฏิบัติภายในประเทศ” นายกรัฐมนตรี Lee กล่าว
นายกรัฐมนตรี Lee ได้รับคะแนนสนับสนุนจากพรรค People’s Party ซึ่งมีฐานเสียงอยู่ในจังหวัดชอลลา ส่วนพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุด Liberty Korea ไม่สนับสนุน

แหล่งข่าว
Kang Jin-kyu(2017). Lee Nak-yon vows to establish a just cabinet.

[Online].  Available: http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3034117&cloc=joongangdaily|home|newslist.

ที่มาภาพ en.wikipedia

Leave a Comment